Vítejte na našem webu

Přinášíme zde informace o aktuálním dění ve farnosti, pořady bohoslužeb, historii kostelů. Ve fotogalerii najdete zajímavé fotogarafie, nechybí ani kontaktní informace.

UPOZORNĚNÍDěkuji všem, kdo i tento týden přišli pomoct na brigádu na faře, kdy jsme společně upravovali zahrádku kolem naší fary. Také děkuji p. Salajkovi, který nám vyměnil WC ve farním kostele.


Ministranti, kteří se přihlásili na výlet na Velehrad, si můžou po mši svaté vyzvednout v sakristii letáček s bližšími informacemi, tyto jsou i na internetu v sekci pro ministranty.


Tento týden ve středu budeme slavit Slavnost sv. Petra a Pavla. Zároveň je to adorační den pro naši farnost, proto bude od 8:00 - 11:00 h. vystavena Svátost Oltářní k adoraci.
Odpoledne ve 14:00 hod. začne v katedrále v Brně biskupské svěcení našeho nového pomocného biskupa – Mons. Pavla Konzbula. Pamatujme na něj v modlitbách!


Seniory a nemocné spolubratry, které pravidelně navštěvuji každý první pátek, navštívím tentokrát již ve čtvrtek v čase od 7:00 do 12:00 hod.


Na první pátek bude mše svatá ráno v 7:45 hod. a po ní bude následovat krátká Eucharistická adorace. Mše svatá na první sobotu v měsíci nebude, ale spolu se členy živého růžence se pomodlíme tuto modlitbu v pátek přede mší svatou – v 7:00 hod.


Odjezd autobusu na 2. farní tábor bude v neděli 10.7. ve 14:00 hod. od kostela. Při předání dětí je potřebné uhradit cenu za tábor a odevzdat kartičku pojištěnce u pastorační asistentky. Návrat bude v neděli 17.7. kolem 16:00 hod.


Bylo vydáno další číslo našeho Farního zpravodaje, tento si můžete vyzvednout  sakristii nebo je i na našich stránkách.
 
V sobotu 11.06.2016 se na faře uskutečnilo závěrečné setkání ministrantů, při kterém byli vyhodnocení nejlepší ministranti z jednotlivých obcí naší farnosti. Na prvním místě za Mor. Novou Ves se umístnil Pavlík Dvořáček, za Hrušky Pavel Filipovič a za Týnec Míra Ilčík. Nejšikovnější ministranty poznáte podle křížku, který smí nosit na ministrantském oblečení.
 

Pro zájemce o Písmo svaté – Bibli: na faře je ještě několik výtisků, které je možné zakoupit (velký formát – rodinná Bible – s velkým písmem 1 ks a Jeruzalémská Bible 3 ks).

 

Na září 2016 jsme pro vás připravili farní pouť s názvem: „Slovenská poutní místa“. Pouť se bude konat od 12. 9. do 15. 9. Navštívíme poutní místa: Turzovka, Levoča, Litmanová, Gavoltov, Rajecká Lesná, Skalka u Trenčína a Šaštín. Přihlásit se je možné na faře do 05. 07. 2016. Cena: 3.800,- Kč. Bližší informace budou na plakátku na nástěnce.

Ohlášky na aktuální týden

Ze života církve

SDM v Krakově: Bezpečnost mladých lidí je prioritou

26.06.2016 13:00
Jedna z nejvýznamnějších církevních událostí tohoto léta bude dobře zajištěna, možná rizika spojená s návštěvou papeže Františka v Polsku na Světovém dni mládeže eliminujeme, říkají organizátoři. iIustrační foto: Pixabay   Na 20 000 polských policistů by mělo koncem července...

Pavel Konzbul novým pomocným brněnským biskupem

21.05.2016 21:00
V sobotu 21. května 2016, kdy se v brněnské diecézi slaví výroční den posvěcení hlavního chrámu v diecézi - katedrály sv. Petra a Pavla, jmenoval Svatý otec František novým brněnským pomocným biskupem dosavadního faráře u katedrály sv. Petra a Pavla P. Pavla Konzbula (*1965). foto: Martina...

Zemřel kardinál Giovanni Coppa

17.05.2016 22:00
Na svátek sv. Jana Nepomuckého, 16. května 2016, zemřel ve věku 90 let kardinál Giovanni Coppa, dlouholetý apoštolský nuncius v ČSFR a v České republice. Informovala o tom italská média. Giovanni Coppa byl nunciem v ČSFR v letech 1990 až 1993 a také prvním nunciem v nové...
1 | 2 >>
Počasí Moravská Nová Ves - Slunečno.cz
 
 
 
Webové stránky jsou spuštěny ve zkušebním režimu, v případě problémů při načítání nebo zobrazení stránek nás kontaktujte prostřednictvím kontakního formuláře, telefonicky či emailem, nebo přímo správce stránek (marek.dvor@gmail.com). Za Váš názor děkujeme.