Vítejte na našem webu

Přinášíme zde informace o aktuálním dění ve farnosti, pořady bohoslužeb, historii kostelů. Ve fotogalerii najdete zajímavé fotogarafie, nechybí ani kontaktní informace.

UPOZORNĚNÍ

 

Svátost křesťanské dospělosti – biřmování bude v naší farnosti udělovat otec biskup Pavel Konzbul v sobotu 7. 10. 2017. Vzhledem k vytíženosti otce biskupa nebylo z jeho strany možné vyhovět námi navrhnutému termínu – květen / červen 2017. 

 

Připomínám, že do konce května mají mladí lidé možnost přihlásit se i na celostátní setkání mládeže, které se uskuteční v Olomouci v termínu od 15. do 20. srpna 2017.

Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha s pozváním na Celostátní setkání mládeže v Olomouci.

 

Přijměte pozvání do modlitebního společenství: Hrušky – modlitba za farnost každý pátek v kostele, MNV – modlitby rodičů za své děti každé liché pondělí v 16:30 hod. na faře.

 

Kdo si objednal DVD záznam ze mše svaté z farního kostela ze dne 19.3.2017 s TV NOE, může si jej vyzvednout v sakristii po mši svaté. Cena DVD je 70,- Kč.


Tento rok připravili bohoslovci v semináři v Olomouci ministrantský den pro všechny ministranty brněnské diecéze (i ministrantky), který se bude konat v sobotu 6.5.2017. Přihlášky si můžou ministranti vyzvednout v sakristii a odevzdat nejpozději v neděli 23.4.2017.

 

Ke komu se ještě nedostal náš Farní zpravodaj, může si jej vzít po mši svaté ze stolku na obětní dary.

 

Chtěl bych srdečně poděkovat všem, kteří pomohli s přípravou letošních Velikonočních svátků: těm, kdo uklidili a krásně vyzdobili naše kostely, kdo pomohli s přípravou liturgie, ceremonářům, zpěvákům, varhaníkům i ministrantům. Veliké poděkování patří těm biřmovancům, kteří nám svou aktivní účastí na liturgii ukázali, že jsou opravdu „dospělými křesťany“, připravenými přijmout svátost křesťanské dospě-losti. Ještě jednou děkuji opravdu všem farníkům z Týnce, Hrušek i Moravské Nové Vsi.


Do následující neděle se můžou ministranti přihlásit na ministrantský den v Olomouci.

 

V pátek a sobotu se uskuteční výjezdní formační setkání pro všechny táborové vedoucí. Proto v pátek večer a sobotu ráno nebude ve farním kostele mše svatá.


V neděli za týden, odpoledne v 15:00 hod., se uskuteční na faře setkání pro holky.

Ohlášky na aktuální týden

 

 

Ze života církve

Pasáčci z Fatimy budou svatořečení 13. května

20.04.2017 13:00
Pasáčci Francisco a Jacinta Martovi, kterým se v roce 1917 zjevila Panna Maria ve Fatimě, budou svatořečeni 13. května. Liturgii bude slavit na portugalském poutním místě papež František. Datum svatořečení oznámil dnes latinsky papež František během konzistoře pro kanonizace některých...

Týden modliteb za mládež 2017

01.04.2017 20:00
V týdnu před Květnou nedělí 2.–9. 4. 2017 proběhne Týden modliteb za mládež. Všichni jste k této modlitbě zváni. Motto, které papež vybral pro letošní rok k oslavě světového dne mládeže, zní: „Veliké věci mi učinil ten, který je mocný.“ (Lk 1,49)   "...Stále vidím tisíce a tisíce...

Poděkování

20.03.2017 08:00
Milí přátelé, v sobotu, v 9:50 hodin dokončil své pozemské putování kardinál Miloslav Vlk. Zemřel v nemocnici, provázen tichou modlitbou svých blízkých. Pan kardinál dbal vždy na to, aby se na jeho stránkách čtenáři dověděli důležité události jeho bohatého programu, jeho názory na...
Počasí Moravská Nová Ves - Slunečno.cz
 
 
 
Webové stránky jsou spuštěny ve zkušebním režimu, v případě problémů při načítání nebo zobrazení stránek nás kontaktujte prostřednictvím kontakního formuláře, telefonicky či emailem, nebo přímo správce stránek (marek.dvor@gmail.com). Za Váš názor děkujeme.