Vítejte na našem webu

Přinášíme zde informace o aktuálním dění ve farnosti, pořady bohoslužeb, historii kostelů. Ve fotogalerii najdete zajímavé fotogarafie, nechybí ani kontaktní informace.

UPOZORNĚNÍ

 

Svátost křesťanské dospělosti – biřmování bude v naší farnosti udělovat otec biskup Pavel Konzbul v sobotu 7. 10. 2017. Vzhledem k vytíženosti otce biskupa nebylo z jeho strany možné vyhovět námi navrhnutému termínu – květen / červen 2017. 

 

Připomínám, že do konce května mají mladí lidé možnost přihlásit se i na celostátní setkání mládeže, které se uskuteční v Olomouci v termínu od 15. do 20. srpna 2017.

Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha s pozváním na Celostátní setkání mládeže v Olomouci.

 

Pro ty, kterým se nedostalo DVD nebo si jej neobjednali, můžou shlédnout záznam mše svaté z farního kostela ze dne 19.03.2017 v archivu TV NOE na odkazu - Z D E - .

 

Májové pobožnosti budou bývat ve farním kostele v MNV: pondělí, středa a pátek – po mši svaté, v Týnci v úterý a v Hruškách ve středu, vždy 15 min. přede mší svatou.

 

Zveme vás na pouť pro ženy a dívky do Olomouce, která se uskuteční v sobotu 3. 6. 2017. Na pouť je možné se přihlásit do neděle 25. 5. 2017. Bližší informace jsou na plakátku na nástěnce a přihlášky je možné si vyzvednout v sakristii nebo stáhnout -ZDE- a odevzdat na faře nebo v sakristii.


Slavnosti Nanebevstoupení Páně (Hrušky: středa 17:30 h.; Týnec: čtvrtek 17:30 h. M.N.Ves: čtvrtek 19:00 h.) budeme udělovat svátost pomazání nemocných (pro všechny nemocné, nebo starší 60-ti let). Není potřebné se zapisovat! Prosím, abyste v tento den pomohli dostat se do kostelů všem těm, kdo mají zájem o přijetí svátosti nemocných.


Setkání pro ty, kdo by byli ochotni pomoct s přípravou a organizací „Božího Těla“ se uskuteční v tomto týdnu následovně: v úterý v Týnci po mši svaté v 18:00 hod., ve středu v MNV po mši svaté v 19:00 hod. a v neděli v Hruškách po mši svaté v 10:30 hod.


Další setkání pro rodiče a děti před 1. sv. přijímáním bude v pátek v 17:00 hod. na faře.


Následující neděli (28. 05. 2017) bude mše svaté ve farnosti sloužit otec Roman Kubín, který je biskupským delegátem pro mládež a je mu svěřena péče o mládež v celé brněnské diecézi. Odpoledne ve 14:00 hod. jste také zváni na besedu s otcem Romanem na faru, kde se budete moci dozvědět více o programech, které v diecézi pro mladé probíhají.


Na závěr školního roku připravili akolyté pro naše ministranty třídenní cyklovýlet se stanováním v Šaštíně. Bližší informace si můžou ministranti vyzvednout na letáčku v sakristii a možnost přihlásit se je do neděle 18. 6. 2017.


Hrušky: Výstava z historie kostela v Hruškách byla umístněna do knihovny, kde ji mohou návštěvníci shlédnout do konce června, vždy v dnech, kdy se půjčují knihy.

Ohlášky na aktuální týden

 

 

Ze života církve

Poselství Fatimy. V srdci dvacátého století

12.05.2017 12:00
Poselství fatimského zjevení Panny Marie, které vyzývá k modlitbě, pokání a obrácení srdce, je stále aktuální i v současnosti. V deníku L’Osservatore Romano o tom píše kardinál Giovanni Battista Re, který také přibližuje význam takzvaného třetího fatimského tajemství. Text kardinála zveřejňujeme...

Týden modliteb za povolání 2017

28.04.2017 20:00
Od 1. do 7. května 2017 se věřící zvlášť modlí za duchovní povolání. Týden uzavírá neděle Dobrého pastýře, která je zároveň Světovým dnem modliteb za povolání. Každý křesťan, zejména zasvěcený člověk či kněz, má vycházet ven a umožňovat Boží něžnosti rozlévat se na druhé, píše papež František v...

Pasáčci z Fatimy budou svatořečení 13. května

20.04.2017 13:00
Pasáčci Francisco a Jacinta Martovi, kterým se v roce 1917 zjevila Panna Maria ve Fatimě, budou svatořečeni 13. května. Liturgii bude slavit na portugalském poutním místě papež František. Datum svatořečení oznámil dnes latinsky papež František během konzistoře pro kanonizace některých...
Počasí Moravská Nová Ves - Slunečno.cz
 
 
 
Webové stránky jsou spuštěny ve zkušebním režimu, v případě problémů při načítání nebo zobrazení stránek nás kontaktujte prostřednictvím kontakního formuláře, telefonicky či emailem, nebo přímo správce stránek (marek.dvor@gmail.com). Za Váš názor děkujeme.