Jak to vidíš ty? Odpovězte na otázky o mladých lidech v církvi

26.02.2017 13:00
Papež František vyzývá mladé lidi z celého světa, aby se zapojili do přípravy synody o mladých lidech, která proběhne v roce 2018. Odpovězte na otázky, a pomozte tak s přípravou na tuto důležitou akci.

Foto: Jakub David

V lednu 2017 byl zveřejněn Přípravný dokument XV. řádného shromáždění biskupské synody, které papež František svolal na říjen roku 2018, aby se zabývalo tématem „Mladí lidé, víra a rozlišování povolání“. Na tuto událost se již začala chystat i česká církev, a to na právě probíhajícím Celostátním fóru mládeže v Olomouci. Nejste-li ovšem teď na Hané, nevadí; možnost zapojit se po internetu dávají Signály.cz.

Součástí uvedeného dokumentu je výzva, aby jednotlivé biskupské konference zaslaly odpovědi na položené otázky. Podněty mladých lidí z ČR bude shromažďovat Sekce pro mládež při ČBK, a to prostřednictvím výsledků diecézních fór mládeže a Celostátního fóra mládeže konaných v tomto školním roce. Nezastupitelnou roli ovšem budou mít všichni zájemci, kteří mohu odpovědět na otázky z přípravného dokumentu, a přispět tak svými názory.

Na otázky odpovídejte zde.

Jak odpovídat?

Můžete zvolit např. jen jednu či dvě otázky. Není nutné odpovídat na všechny.
Dále je možné napsat tři používané metody, které chceme nabídnout universální církvi.
Nabízíme i kolonku na vepsání zcela volných návrhů.
Prosíme, aby každý svůj příspěvek podepsal (nemusí ti, kteří jsou registrovaní na signály.cz a mají vyplněné jméno a příjmení). Odpověď na jednotlivé otázky je omezená na 800 znaků. Důvodem omezení je snaha kvalitně zapracovat příspěvky.

Ti, kteří chtějí vložit svoji odpověď neveřejně, mohou využít podobný formulář bez registrace. I zde prosíme o podpis. 

Možnost zasílat názory a návrhy končí 30. dubnem 2017. Pak budou příspěvky Sekcí pro mládež ČBK zpracovány a předloženy biskupům, kteří zašlou materiál do konce října do Říma. Následně bude dle podnětů z celého světa sestaven druhý text tzv. Instrumentum laboris, který bude základním dokumentem pro jednání biskupů.

Podrobnosti k předsynodálnímu dotazování hledejte zde.

Přípravný dokument k synodě je ke stažení zde.

Více informací o právě probíhajícím Celostátním fóru mládeže, kde byla česká verze přípravného dokumentu poprvé prezentována, hledejte zde, fotogalerii pak zde.

(zdroj: Sekce pro mládež při ČBK)