Papež František: Připomínejte si den svého křtu

03.08.2017 21:00
Po letní měsíční přestávce se opět uskutečnila pravidelná středeční generální audience. Svatý otec vyzdvihnul své oblíbené téma křesťanské naděje v souvislosti se svátostí křtu jakožto brány naděje.

Foto: Daniel Ibanez/CNA

Papež František ve své katechezi promluvil o několika aspektech křestní liturgie. Podle starší formy křestního obřadu katechumeni činili první část vyznání víry otočeni směrem k západu. Po odmítnutí Satana se otočili směrem k východu, kde vychází slunce, a dokončili své vyznání víra v Boha, Otce, Syna a Ducha svatého.

V naší době jsme přestali být fascinováni tímto rituálem, ztratili jsme naší „senzitivitu vůči jazyku kosmu“, řekl papež. Zůstalo nám ale vědomí důležitosti rituálu: být křesťan znamená „hledět ke světlu, vyznávat svou víru ve světle, i když je svět ponořený do noci a temnoty“.

Podle papeže se křesťané s temnotou také potýkají. „Nežijí mimo svět, ale skrze Kristovu milost obdrženou křtem se z nich stali muži a ženy, kteří ´nejsou ztracení ve světě´: nevěří v temnotu, ale ve světlo dne; nepodléhají noci, ale mají naději ve svítání; nejsou poražení smrtí, ale touží po vzkříšení; nejsou pokřivení zlem, protože vždy věří v nekonečné možnosti dobra. A toto je naše křesťanská naděje.“

Papež dále zmínil symboliku darování svíce během křestního obřadu. Svíce je rozžnuta plamenem paškální svíce a upomíná na velikonoční vigilii, kdy si všichni předávají světlo z paškálu, až je nakonec celý kostel osvětlený. Církevní život je podle Svatého otce svého druhu „kontaminace“ světlem Kristovým, které se šíří od jednoho k druhému. „Čím více Ježíšova světla máme jako křesťané, tím více světla Ježíše je v životě církve a tím je církev živější.

Na konci audience papež František uložil poutníkům „domácí úkol“. Požádal přítomné, aby si připomínali datum svého křtu, který je „datem vašeho znovuzrození, je to datum světla, je to den, ve kterém jsme byli kontaminováni světlem Kristovým.“

Jaká milost, když se z křesťana skutečně stane „cristo-foro“ (italsky Kryštof), nositel Krista ve světě. Jestliže budeme věrní našemu křtu, budeme šířit světlo naděje – křest je počátek naděje, která je nadějí v Boha – a my můžeme předávat budoucím generacím smysl života.

(Zdroj: Radio Vaticana)