Poprvé v historii oslavíme svátek svaté Terezie z Kalkaty, již v pondělí

02.09.2016 21:00
Na tiskové konferenci ve Vatikánu byl dnes představen program víkendu, který bude v rámci Svatého roku milosrdenství věnován především dobrovolníkům a pracovníkům v oblasti milosrdné pomoci. Při té příležitost bude vzdána úcta vzoru těch, kteří prokazují milosrdenství – Matce Tereze. Papež František ji při nedělní bohoslužbě (4. září) prohlásí za svatou.

Foto: Denise Krebs / Creative commonst

V sobotu 3. září v 10.30 hodin proběhne na Svatopetrském náměstí mimořádná audience svatého roku s katechezí papeže Františka. Tentokrát bude věnována všem, kteří se aktivně angažují v díle Božího milosrdenství, zvláště ve svých zaměstnáních.

V neděli 4. září v 10.30 bude na Svatopetrském náměstí slavena již dlouho očekávaná mše svatá, při níž papež František svatořečí blahoslavenou Terezii z Kalkaty (Matku Terezu).

V pondělí 5. září tak poprvé v historii oslavíme svátek svaté Terezie z Kalkaty. U této příležitost bude na Svatopetrském náměstí od 10 hodin sloužit hlavní mši státní sekretář kardinál Pietro Parolin.

“Matka Tereza je dokonalou světicí pro Svatý rok milosrdenství.”

Matka Tereza pro nás byla skutečnou matkou, ale také učitelkou. Žila svůj duchovní život s takovou radostí a nadšením,“ rozpovídala se sestra Mary Prema Pierick, M.C., třetí generální představená řádu Misionářek Lásky po zakladatelce Matce Tereze. Potkala ji ve svých 17 letech a nesmírně na ni zapůsobila. „Matka Tereza tu pro nás byla vždy, přitahovala nás blíž k Ježíši a Panně Marii,“ zmínila sestra Mary, když hovořila o obrovské péči a starostlivosti Matky Terezy vůči svým spolusestrám. Podtrhla také sílu její víry, na níž stál každý okamžik jejího života: „Vždy začínala den modlitbou, i ve svém pokročilém věku se snažila být první v kapli.

Otec Brian Kolodiejchuk, M.C., generální představený Misionářů Lásky dnes Matku Terezu označil za „dokonalou světici pro tento Svatý rok milosrdenství“.

“To je odkaz Matky Terezy: Kalkata je všude.”

Matka Tereza si byla velmi vědoma své potřeby milosrdenství před Bohem. Byla doma ve své vlastní chudobě. Rok milosrdenství je pro nás všechny především připomínkou toho, že před Bohem stojí každý z nás s potřebou milosrdenství; v ní jsme všichni chudí a stojíme tak jako žebráci v potřebě jeho lásky, jeho odpuštění – jeho milosrdenství. To je odkaz Matky Terezy: Kalkata je všude,“ řekl otec Brian a dodal, že tuto toužebnou chudobu nitra lze označit za „Kalkatu našeho srdce“. Svým životem ale Matka Tereza také dokázala, že „každá naše temnota může být překonána,“ podotkl na závěr.

Více o životě Matky Terezy se dočtene v článku ZDE.