Tříkrálová sbírka již zanedlouho otevře rok 2018

28.12.2017 12:00
Již 1. ledna na některých místech republiky vyrážejí do ulic koledníci Tříkrálové sbírky. Lidem popřejí šťastný Nový rok, zazpívají koledu, věnují drobný dárek a poprosí o příspěvek do zapečetěné pokladničky s logem Charity Česká republika. V roce 2018 se sbírka koná již poosmnácté. Její výtěžek je tradičně určen na pomoc seniorům, lidem bez domova, matkám s dětmi v tísni nebo rodinám v tíživé situaci.

Tříkrálové koledníky můžete potkat po celé republice mezi 1. a 14. lednem 2018. Kromě příspěvků do pokladniček je možné také zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA 30 na číslo 87 777 nebo dar na účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800, vedený u České spořitelny, VS 777.

Výnos sbírky pomůže pomůže následujícím způsobem: 65 % využije Charita přímo v dotyčné obci nebo jejím okolí, 15 % výnosu poputuje na charitní projekty na diecézní úrovni a 5 % na celostátní projekty. Desetina výnosu pomůže v zahraničí a zbylých 5 % pokryje režii sbírky.

Prosíme, přispějte opět koledníkům do pokladniček, jen díky vám se můžeme věnovat těm, kteří se bez pomoci druhých neobejdou,“ vyzval k podpoře ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.

Každý projekt, na který se bude ze sbírky přispívat, prochází náročným výběrem. Z chystaných jmenujme např. přímou pomoc rodinám v těžké situaci a zajištění nové charitní terénní pečovatelské služby na Moravskotřebovsku a Jevíčsku, rekonstrukci prádelny v Domově pokojného stáří sv. Hedviky Charity Jeseník či podporu Domova pro matky s dětmi v tísni v Aši. Plány na využití najdete na https://www.trikralovasbirka.cz/vyuziti-sbirky-2018/.

Začátek koledování v jednotlivých diecézích je spojen se žehnáním biskupů tříkrálovým koledníkům; přehled je k dispozici na: https://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/zehnani.

Hlavní doprovodnou akcí sbírky je Tříkrálový koncert, který se koná v neděli 7. ledna 2018 od 18hodin v Městském divadle Brno. V přímém přenosu jej uvede Česká televize na programu ČT 1. Koncert moderují Martina Kociánová a Jan Čenský. Vystoupí na něm Hana Zagorová & Boom Band, Mirka Miškechová, Kryštof, Jelen a Kantiléna – sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno.

V roce 2017 se vydalo koledovat více než šedesát tisíc dobrovolníků a od dárců získali na pomoc lidem v nouzi přes sto milionů korun.

Více na: www.trikralovasbirka.cz či www.facebook.com/trikralovasbirka.

(Zdroj: Jan Oulík, tiskový mluvčí Charity ČR)