V neděli proběhne první Světový den chudých

15.11.2017 09:20
V neděli 19. listopadu si církev připomene první Světový den chudých. Papež v něm i v předcházejících dnech vybízí věřící k setkávání s chudými a ke společné účasti s chudými na mši svaté a u stolu. Chudoba je podle Františka srdcem evangelia. Mottem události je věta: Nemilujme slovy, nýbrž činy.

„V tento den má celé křesťanské společenství vyjít k chudým, slabým, k mužům a ženám, jejichž lidská důstojnost je příliš často pošlapávána,“ píše k nedělní připomínce Papežská rada pro novou evangelizaci.

V neděli 19. listopadu i během předcházejícího týdne jsou farnosti vyzvány, aby vytvářely „mnoho příležitostí k setkáním přátelství, solidarity a konkrétní pomoci“. Mohou pozvat v neděli chudé na mši svatou i ke stolu. Podobně učiní i papež František, který ve Vatikánu přivítá 5 tisíc chudých lidí, pro které bude sloužit mši a následně s nimi poobědvá. Podobná setkání se mohou stát dlouhodobým životním stylem křesťanů.

„Pro Kristovy učedníky je chudoba především povoláním k následování chudého Ježíše,“ píše k připomínce František v poselství (celý text zde). Podle pořadatelů lidé z bohatších společností stojí před výzvou opustit lhostejnost a pohodlnost a postavit se chudobě čelem. „Láska nedovoluje žádné alibi; kdo má v úmyslu milovat tak, jako miloval Ježíš, musí se řídit jeho příkladem, a to především tehdy, když jsme voláni k lásce k chudým,“ dodává papež. Podoby chudoby jsou pak různé, František v poselství uvádí některé z nich.

“Chudí nejsou problémem, ale jsou zdrojem, z něhož máme čerpat, abychom přijímali a žili podstatu evangelia.”

Papež též vyzývá biskupy, kněze, jáhny, zasvěcené osoby, dobrovolníky, hnutí i další věřící, aby se nasadili pro to, aby se ze Světového dne chudých stala tradice, jež pomůže víře ve světě.

„Kéž tento nový Světový den se stane silným apelem na naše svědomí věřících, abychom byli stále přesvědčenější, že sdílení s chudými nám umožní chápat evangelium v jeho stále větší hloubce. Chudí nejsou problémem, ale jsou zdrojem, z něhož máme čerpat, abychom přijímali a žili podstatu evangelia,“dodává.

Světový den chudých zavedl papež v závěru Svatého roku milosrdenství. Jeho datum stanovil na 33. neděli v mezidobí. „Bude to ta nejdůstojnější příprava na slavnost našeho Pána Ježíše Krista Krále vesmíru, který se ztotožnil s maličkými a chudými a který nás bude soudit podle skutků milosrdenství. Bude to den, který pomůže společenstvím i každému pokřtěnému uvažovat nad chudobou jakožto srdcem evangelia a nad tím, že dokud Lazar leží přede dveřmi našeho domu, nikdy nebude moci nastat spravedlnost ani sociální smír. Tento den rovněž bude představovat ryzí podobu nové evangelizace, která má obnovit tvář církve,“ napsal v závěru Svatého roku milosrdenství papež.