Zavíráním svatých bran skončí v diecézích Svatý rok milosrdenství

10.11.2016 08:00
Svatý rok milosrdenství v ČR vyvrcholí 13. listopadu, kdy si připomínáme sv. Anežku Českou, děkovnými bohoslužbami na místech se svatými branami a obřady jejich zavírání v sídelních katedrálách biskupů. Kde a kdy se můžete slavnosti končícího roku mimořádných milostí zúčastnit

Ilustrační foto mobilem: František Jemelka/TS ČBK

Praha

Závěrečná bohoslužba Svatého roku milosrdenství proběhne v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha již tuto neděli od 10.00 hodin. Můžeme zde Bohu poděkovat za všechna dobrodiní a milosti, kterých se nám během Svatého roku milosrdenství dostalo, a zároveň si připomeneme přímluvkyni našeho národa sv. Anežku Českou. Hlavním celebrantem bude arcibiskup Dominik Duka OP.

Další brány milosrdenství v arcidiecézi budou uzavírány takto:

kostel Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko), Praha - 12. listopadu 2016, 9.00 (kard. Miloslav Vlk)

kostel Nejsv. Srdce Páně, Praha - 4. listopadu 2016, 18.00 (Zdenek Wasserbauer)

chrám Nanebevzetí Panny Marie, Stará Boleslav - 20. listopadu 2016, 9.00 (biskup Karel Herbst)

kostel sv. Matouše, Hrádek u Vlašimi - 20. listopadu 2016, 14.00 (biskup Václav Malý)

kostel Nejsv. Trojice, Slaný - 13. listopadu 2016, 10.30 (Zdenek Wasserbauer)

chrám Nanebevzetí Panny Marie, Svatá Hora u Příbrami - 13. listopadu 2016, 9.00 (Michael Slavík)

Podrobnosti hledejte na webu Arcibiskupství pražského.

Litoměřice

Svatá brána milosrdenství v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích bude uzavřena 13. listopadu po mši svaté, která začíná v 10 hodin. Jejím hlavním celebrantem bude probošt litoměřické katedrální kapituly a dómský farář Jiří Hladík O.Cr., který také svatou bránu uzavře.

V litoměřické diecézi byly otevřeny celkem čtyři Svaté brány milosrdenství. Další tři jsou v Liběšicích u Žatce, Jablonném v Podještědí a Bozkově. Všechny budou uzavřeny 13. listopadu po mši svaté, která na všech těchto místech začíná v 10 hodin.

Plzeň

Ke všem Svatým branám v plzeňské diecézi (viz níže) budou 13. listopadu 2016 vysláni delegáti, které pověří biskup Tomáš Holub, aby je během slavnostní mše svaté se speciální modlitbou a zpěvem Magnificat pro tento rok uzavřeli. Zapojeni budou zvláště misionáři milosrdenství. Časy uzavírání bran budou upřesněny.

Mši svatou v plzeňské katedrále bude od 10.30 sloužit misionář milosrdenství Romulad Rob OP; v Ostrově (kostel sv. Michaela Archanděla) to bude již od 8.30 biskup František Radkovský, v mariánskolázeňském kostele Nanebevzetí Panny Marie bude mše od 17.00 (celebruje Filip Lobkowicz). Mše svaté při této příležitosti budou i v tepelském klášteře či Klatovech. Biskup Tomáš Holub bude mít mši svatou v Lokti.

České Budějovice

V českobudějovické diecézi bude Svatý rok milosrdenství ukončen slavnostními bohoslužbami; na sobotu 12. listopadu od 17.00 je naplánovaná mše svatá v Dobré Vodě u Nových Hradů, kterou bude celebrovat světící biskup Pavel Posád. V neděli 13. listopadu v 10.00 povede slavnostní bohoslužbu generální vikář David Henzl v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Táboře-Klokotech a od 17.00 v katedrále svatého Mikuláše v Českých Budějovicích bude předsedat slavnostní bohoslužbě diecézní biskup Vlastimil Kročil.

Brno

V neděli ukončí brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle Svatý rok milosrdenství v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově. Při této mši od 10.30 přítomní poděkují Bohu za všechna obdarování, která v uplynulých měsících mohli přijmout – jako jednotlivci i jako společenství. Tato mše bude poslední možností projít Svatou branou a je poutí pro všechny, kteří hledají útěchu. V tento den budou uzavřeny i další čtyři brány milosrdenství v brněnské diecézi – v Kostelním Vydří, ve Znojmě, v Žarošicích a ve Žďáru nad Sázavou.

Olomouc

Slavnostní bohoslužbou, kterou bude 13. listopadu 2016 od 10.00 hodin slavit v katedrále sv. Václava arcibiskup Jan Graubner, skončí v olomoucké arcidiecézi Svatý rok milosrdenství.

V úvodu bohoslužby projde liturgický průvod svatou branou, která byla ve vstupu do katedrály otevřena v polovině prosince loňského roku, a uzavře ji. Během mše svaté, která bude slavena na poděkování za dar svatého roku a milostí v něm přijatých, zazní i speciální úkon kajícnosti a na závěr pak chvalozpěv Magnificat jako díkůvzdání.

Svým zpěvem bohoslužbu doprovodí mohutné těleso čítající na tři stovky zpěváků – účastníků festivalu duchovní hudby, který se předcházejícího dne uskuteční na Velehradě. Jako přehlídku pěveckých sborů církevních gymnázií ho zde už po šesté pořádá místní Stojanovo gymnázium a kromě hostitelů na něm vystoupí také sbory z Prostějova, Českých Budějovic a Hradce Králové, Trenčína, Miskolce, Krakova a také z Londýna.

Uzavřením svaté brány v olomoucké katedrále bude ukončen Svatý rok milosrdenství v celé olomoucké arcidiecézi. Další brány milosrdenství zde byly přístupné na Svatém Hostýně a na Velehradě. K závěru Svatého roku milosrdenství vydal arcibiskup Graubner také svůj pastýřský list.

Více informací na webu Arcibiskupství olomouckého.

Ostrava

Ještě do této neděle je možnost využít milosti spojené s poutí k diecézním Svatým branám mimořádného Svatého roku milosrdenství. Hlavní portály kostelů označené jako Svaté brány budou uzavřeny v ostravské katedrále, opavské konkatedrále a na mariánských poutních místech Maria Hilf u Zlatých Hor, Cvilín u Krnova a v bazilice minor ve Frýdku.

Svatou bránu v katedrále Božského Spasitele v Ostravě při nedělní mši svaté, která začíná v 9.30 hodin, zavře biskup František Václav Lobkowicz. Ostatní Brány roku milosrdenství pak uzavřou delegáti pověření biskupem.

Jako první se uzavře Svatá brána v opavské konkatedrále Panny Marie. Uzavře ji při mši svaté, která začíná v 8.30 hodin, generální vikář Martin David. V rámci bohoslužeb, které začínají v 10.00 hodin, se uzavřou Brány milosrdenství ve frýdecké bazilice minor a v poutním kostele Panny Marie Sedmibolestné na Cvilíně. Delegáty budou Adam Rucki a misionář milosrdenství Josef Gruba, SAC. Až do 15.00 hodin bude otevřena Svatá brána na poutním místě Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor. Delegátem, který ji při mši svaté uzavře, bude biskupský vikář pro pastoraci Vít Zatloukal, který ji v květnu tohoto roku také otevíral.

Hradec Králové

Slavnostní bohoslužby s uzavíráním Svatých bran v královéhradecké diecézi:

Nedělní bohoslužbu od 9.20 hod. celebruje ve své sídlení katedrále biskup Jan Vokál. V poutním kostele Panny Marie Pomocnice na Chlumku u Luže bude nedělní bohoslužbu od 9.30 celebrovat generální vikář Josef Socha. 13. listopadu od 10.00 hod. slaví slavnostní bohoslužbu v Želivi Róbert Tadeáš Spišák, OPraem. V Koclířově (kostel sv. Alfonse) pak bude v týž den od 15.00 celebrantem biskupský vikář pro pastoraci Jan Paseka; ve stejný čas poněkud severovýchodněji bude zakončovací bohoslužbu v Králíkách s věřícími slavit biskupský vikář pro církevní školství Karel Moravec.

Podrobnosti ke Svatému roku milosrdenství hledejte zde na webu ve speciální sekci; nebo v záložce na facebookovém profilu Církev.cz.

 

převzato z webu cirkev.cz