Vítejte na oficiálních stránkách

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI MORAVSKÁ NOVÁ VES,

které vám přiblíží život naší farnosti.

 

Farnost se nachází v Jihomoravském kraji a podle církevního rozdělení spadá do Brněnské diecéze a Břeclavského děkanátu.

Pod správu ŘKF Moravská Nová Ves patří společenství věřících z obcí Týnec (filiální kostel Stětí sv. Jana Křtitele) a z obce Hrušky (filiální kostel sv. Bartoloměje).

Pokud chcete zaslat finanční pomoc naší farnosti, můžete tak učinit zasláním své částky na farní bankovní účet - č. ú. 1381673309/0800 

 

IBAN: CZ84 0800 0000 0013 8167 3309 vedeno u České spořitelny.

 

BIC (swift): GIBACZPX

 

Chcete přispět na opravu poškozených kostelů či fary, uveďte variabilní symbol 2222

 

Chcete podpořit poškozené lidi ve farnosti uveďte variabilní symbol 777.

 

Chcete podpořit výstavbu domu pro seniory ve spolupráci s Charitou ČR, pro ty, kteří přišli o domov kvůli tornádu uveďte variabilní symbol 1111.

 

Váš dar bude použit na nutné opravy kostela v Moravské Nové Vsi, kaple v Hruškách i fary v Moravské Nové Vsi, případně bude poskytnut farníkům v nouzi na opravu jejich poškozených domů.

Děkujeme za Vaši štědrost.

O Z N Á M E N Í 

 

Tento týden nás navštíví sv. Mikuláš při dětské mši svaté v 17:00 hod. ve farním kostele.


Prožíváme dobu adventní. I tento rok bývají ve farním kostele rorátní mše svaté, a to každý čtvrtek a sobotu. Roráty začínají v 6:20 hod., nezapomeňte si vzít svíce.


V tomto týdnu v pátek v čase od 7:00 do 14:00 hod. navštívím naše seniory a nemocné s možností přijetí svátosti smíření a Eucharistie.


V sobotu, po rorátní mši svaté v 6:20 hod., se uskuteční pravidelné setkání ministrantů. Prosím šikovné maminky, aby něco připravily dětem ke společné snídani na faře.


Prosím maminky a babičky našich ministrantů, aby vzaly po mši svaté ministrantské oblečení k vyprání k vánočním svátkům.


V neděli za týden budeme v Týnci v 15:00 slavit „korunovační mši svatou“. Všichni jste srdečně zváni!


Hrušky: V tomto týdnu začneme s opravou našich varhan. Pokud se vše povede, na čtvrtou neděli adventní by opět mohly zaznít v plné síle.


Hrušky: Naši žádost o vybudování sociálního zařízení (úklidové místnosti s nouzovým použitím jako WC) v našem kostele ze dne 8.10.2021 projednalo zastupitelstvo Obce Hrušky dne 23.11.2021. I když farnost navrhla a slíbila, že je ochotná tento projekt ze svého rozpočtu podpořit, i přesto, že se při našem návrhu nesníží průjezdnost chodníkem a vyřeší se dlouhotrvající problém chybějícího zázemí, přesto 14 zastupitelů hlasovalo pro zamítnutí tohoto návrhu a jeden se hlasování zdržel. Text naší žádosti -ZDE-

 

Ohlášky na aktuální týden

 

 

 

Přehled online vysílaných bohoslužeb - www.mseonline.cz

Jak pulsujeme

Ze života církve

Hejtman Grolich předal papeži Františkovi kříž z trámů kostela zničeného tornádem

28.10.2021 16:00
Ve středu 27. října 2021 se hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich spolu s radním Vladimírem Šmerdou a Přemyslem Putnou zúčastnil generální audience u Jeho Svatosti papeže Františka ve Vatikánu. Za doprovodu velvyslance České republiky při Svatém stolci Václava Kolaji Svatému otci...

Návštěva papeže Františka na Slovensku v programu televize Noe

01.09.2021 12:00
Papež František navštíví ve dnech 13. až 15. září sousední Slovensko, kam se vypraví rovnou z Mezinárodního eucharistického kongresu v Budapešti. Na programu má setkání s věřícími v Bratislavě, Prešově, Košicích a v Šaštíně. Poslední den papežské návštěvy se kryje s národním svátkem Slovenské...

V Kalifornii zemřel emeritní pomocný brněnský biskup Petr Esterka

10.08.2021 19:50
Před několika hodinami, v úterý 10. srpna, zemřel ve věku 85 let v Kalifornii emeritní pomocný brněnský biskup Mons. ThDr. Petr Esterka. Jeho hlavním pověřením byla péče o české krajany v cizině. Emeritní brněnský pomocný biskup Petr Esterka se narodil 14. listopadu 1935 v Dolních Bojanovicích....
 

 

 

V případě problémů při načítání nebo zobrazení stránek nás kontaktujte prostřednictvím kontakního formuláře, telefonicky či emailem, nebo přímo správce stránek (marek.dvor@gmail.com). Za Váš názor děkujeme.