Služba ve farnosti

 

Je rozdělena na několik částí, jsou to:

 

LEKTOŘI          AKOLYTÉ          ÚKLID KOSTELA          ÚKLID FARY         FARNÍ KAVÁRNA