BOHOSLUŽBY VE FARNÍM KOSTELE SVATÉHO JAKUBA V MORAVSKÉ NOVÉ VSI: 

 
  letní období  zimní období
Pondělí 18:00 (dětská) 18:00 (dětská)
Středa 19:00 16:30 
Čtvrtek 07:00 07:00 
Pátek   19:00   18:00 
Sobota 08:00 (mimo 1. sobotu v měsíci) 08:00 (mimo 1. sobotu v měsíci)
Neděle 09:15 09:15

 

 

 

 

 
 
 
První pátek v měsíci:   společná modlitba živého růžence přede mší svatou
                                adorace za farnost před Nejsvětejší Svátostí po mši svaté
 
Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny před mší svatou v pondělí.
 
V čase letních prázdnin není mše svatá v pondělí věnována zvláště dětem.
 
 

BOHOSLUŽBY VE FILIÁLNÍM KOSTELE SVATÉHO BARTOLOMĚJE V HRUŠKÁCH:

 

                                           LETNÍ OBDOBÍ     ZIMNÍ OBDOBÍ           

STŘEDA (dětská mše svatá):        18:00                 18:00

V čase letních prázdnin není mše svatá ve středu věnována zvláště dětem.

 

                                          SUDÝ TÝDEN      LICHÝ TÝDEN

NEDĚLE:                                  8:00                  10:30

 

V případě liturgické slavnosti se v týdnu přidává mše svatá v den slavnosti nebo v předvečer slavnosti (vigilie).

Změna je vždy oznámena předem a uvedena v ohláškách - týdenním pořadu bohoslužeb.

Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny přede mší svatou ve středu.

 

BOHOSLUŽBY VE FILIÁLNÍM KOSTELE STĚTÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE V TÝNCI:

 

                                           LETNÍ OBDOBÍ        ZIMNÍ OBDOBÍ

ÚTERÝ (dětská mše svatá):          18:00                    18:00

V čase letních prázdnin není mše svatá v úterý věnována zvláště dětem.

 

SOBOTA                      1. sobota v měsíci - poutní mše svatá k Paně Marii Pomocné

                                                17:45 

 

                                           SUDÝ TÝDEN            LICHÝ TÝDEN

NEDĚLE:                                 10:30                        8:00

 

V případě liturgické slavnosti se v týdnu přidává mše svatá v den slavnosti nebo v předvečer slavnosti (vigilie).

Změna je vždy oznámena předem a uvedena v ohláškách - týdenním pořadu bohoslužeb.

Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny přede mší svatou v úterý.

 
 

ZPOVÍDÁNÍ V NAŠÍ FARNOSTI


PONDĚLÍ

(M.N.VES)

30 min. přede mší svatou

školní rok

17:25 – 17:55

letní prázdniny

18:25 – 18:55

ÚTERÝ

(TÝNEC)

30 min. přede mší svatou

17:25 – 17:55

STŘEDA

(HRUŠKY)

30 min. přede mší svatou

17:25 – 17:55

 

+ kdykoliv jindy po předešlé domluvě

Prosím nežádejte kněze o svatou zpověď 5 min. přede mší svatou, kdy se kněz s ministranty připravuje ke slavení mše svaté!

O svátost smíření nebo duchovní promluvu je také možno požádat individuálně v kostele i na faře. Po předchozí domluvě (osobně nebo telefonicky) .

 

 

Významné dny farnosti:

 
2. května - posvědcení chrámu v Moravské Nové Vsi
17. května - Den vzájemných modliteb Arcibiskupského kněžského semináře Olomouc
29. června - Adorační den
25. července - Slavnost sv. Jakuba
24. srpna - Slavnost sv. Bartoloměje
29. srpna - Slavnost Stětí sv. Jana Křtitele
září - poděkování za úrodu