BOHOSLUŽBY VE FARNÍM KOSTELE 

SVATÉHO JAKUBA V MORAVSKÉ NOVÉ VSI:

 
  letní období  zimní období
Pondělí 19:00 18:00 
Středa 19:00 18:00 
Čtvrtek 18:00 18:00 
Pátek   19:00   18:00 
Sobota 07:00 08:00
Neděle 09:15 09:15

 

 

 

 

 
 
 
Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny před mší svatou v pondělí.
 
 

BOHOSLUŽBY VE FILIÁLNÍM KOSTELE 

SVATÉHO BARTOLOMĚJE V HRUŠKÁCH:

 

                                           ZIMNÍ OBDOBÍ     LETNÍ OBDOBÍ           

STŘEDA (dětská mše svatá):        17:00                 18:00

V čase letních prázdnin není mše svatá ve středu věnována zvláště dětem.

 

                                          SUDÝ TÝDEN      LICHÝ TÝDEN

NEDĚLE:                                  8:00                  10:30

 

V případě liturgické slavnosti se v týdnu přidává mše svatá v den slavnosti nebo v předvečer slavnosti (vigilie).

Změna je vždy oznámena předem a uvedena v ohláškách - týdenním pořadu bohoslužeb.

Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny přede mší svatou ve středu.

 

BOHOSLUŽBY VE FILIÁLNÍM KOSTELE 

STĚTÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE V TÝNCI:

 

                                           ZIMNÍ OBDOBÍ        LETNÍ OBDOBÍ

ÚTERÝ (dětská mše svatá):          18:00                    18:00

V čase letních prázdnin není mše svatá v úterý věnována zvláště dětem.

 

                                           SUDÝ TÝDEN            LICHÝ TÝDEN

NEDĚLE:                                 10:30                        8:00

 

V případě liturgické slavnosti se v týdnu přidává mše svatá v den slavnosti nebo v předvečer slavnosti (vigilie).

Změna je vždy oznámena předem a uvedena v ohláškách - týdenním pořadu bohoslužeb.

Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny přede mší svatou v úterý.

 
 

Významné dny farnosti:

 
29. června - Adorační den