Bohoslužby ve farnosti

 

Moravská
Nová Ves

Týnec

Hrušky

Pondělí

18:00

19:00 (letní prázdniny)

 ---

 ---

Úterý

--- 

18:00

19:00 (letní prázdniny)

--- 

Středa

 ---

 ---

18:00

19:00 (letní prázdniny)

Čtvrtek

7:00

 ---

--- 

Pátek

18:00

19:00 (letní prázdniny)

 ---

--- 

Sobota

8:00

(mimo první sobotu)

16:00

(1. sobota v měsíci) 

18:00

(s nedělní platností)

19:00 (letní prázdniny)

Neděle

9:30

8:00

--- 

 

BOHOSLUŽBY VE FARNÍM KOSTELE SVATÉHO JAKUBA V MORAVSKÉ NOVÉ VSI: 

 

 

letní prázdniny

Pondělí

18:00 (pro děti)

19:00

Středa

-

Čtvrtek

7:00

7:00 

Pátek

  18:00  

19:00 

Sobota

8:00

(mimo 1. sobotu v měsíci)

8:00

(mimo 1. sobotu v měsíci)

Neděle

9:30

9:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pondělní mše svaté jsou v době školního roku věnovány zvláště dětem. 

 

První pátek v měsíci:   společná modlitba živého růžence přede mší svatou

                                adorace za farnost před Nejsvětější Svátostí po mši svaté

 

Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny před mší svatou v pondělí.

 

 

BOHOSLUŽBY VE FILIÁLNÍM KOSTELE SVATÉHO BARTOLOMĚJE V HRUŠKÁCH:

 

STŘEDA                                    18:00     19:00 (letní prázdniny)           

                                     

SOBOTA:                                 18:00   (s nedělní platností)       19:00 (letní prázdniny)

       

 

V případě liturgické slavnosti se v týdnu přidává mše svatá v den slavnosti nebo v předvečer slavnosti (vigilie).

Změna je vždy oznámena předem a uvedena v ohláškách - týdenním pořadu bohoslužeb.

Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny přede mší svatou ve středu.

 

BOHOSLUŽBY VE FILIÁLNÍM KOSTELE STĚTÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE V TÝNCI:

 

ÚTERÝ                                      18:00         19:00 (letní prázdniny)           

 

SOBOTA                      1. sobota v měsíci - poutní mše svatá k Panně Marii Pomocné

                                               16:00                   

                                           

NEDĚLE:                                 8:00                       

 

V případě liturgické slavnosti se v týdnu přidává mše svatá v den slavnosti nebo v předvečer slavnosti (vigilie).

Změna je vždy oznámena předem a uvedena v ohláškách - týdenním pořadu bohoslužeb.

Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny přede mší svatou v úterý.

 

ZPOVÍDÁNÍ V NAŠÍ FARNOSTI

 

PONDĚLÍ

(M.N.VES)

30 min. přede mší svatou

 

17:25 – 17:55

letní prázdniny

18:25 – 18:55

ÚTERÝ

(TÝNEC)

30 min. přede mší svatou

17:25 – 17:55

 

letní prázdniny 18:25 - 18:55

STŘEDA

(HRUŠKY)

30 min. přede mší svatou

17:25 – 17:55

letní prázdniny 18:25 - 18:55

 

+ kdykoliv jindy po předešlé domluvě

Prosím nežádejte kněze o svatou zpověď 5 min. přede mší svatou, kdy se kněz s ministranty připravuje ke slavení mše svaté!

O svátost smíření nebo duchovní promluvu je také možno požádat individuálně v kostele i na faře. Po předchozí domluvě (osobně nebo telefonicky) .

 

 

Významné dny farnosti:

 
2. května - posvěcení chrámu v Moravské Nové Vsi
29. června - Adorační den a Den vzájemných modliteb Arcibiskupského kněžského semináře Olomouc a farnosti Moravská Nová Ves
25. července - Slavnost sv. Jakuba
24. srpna - Slavnost sv. Bartoloměje
29. srpna - Slavnost Stětí sv. Jana Křtitele
září - poděkování za úrodu

 


Pravidelné akce

Farní ples

Farní den

Ministrantská setkání (3. neděle v měsíci)

Farní tábor (červenec)

Modlitby matek (pondělí)

Zahájení a zakončení školního roku (mše svatá a po ní táborák)

Farní kavárna (1x za 14 dnů)

 

Pořádané poutě

Pouť chlapů

Pouť žen a dívek

Pouť na sv. Hostýn (8. května)

Pouť na Zlatou sobotu do Žarošic

Pouť k Panně Marii Pomocné v Týnci (1. sobota v měsíci)