Kněží ve farnosti

 

Historie kostelů ve farnosti

 
Hrušky                        Moravská Nová Ves                           Týnec

 

 

Bohoslužby ve farnosti

 
Moravská Nová Ves
Týnec
Hrušky
Pondělí
18:00
19:00 (letní prázdniny)
-
-
Úterý
-
18:00
-
Středa
-
-
18:00
Čtvrtek
7:00
-
-
Pátek
18:00
19:00 (letní prázdniny)
-
-
Sobota
8:00
(mimo první sobotu)
16:00
(1. sobota v měsíci)
18:00
(s nedělní platností)
Neděle
9:30
8:00
-

 

Současný farář ve farnosti

 

https://www.hrady.cz/data_g/6025/57427.jpg         

 

 

  P. Marián Kalina

*11.05.1976 v Žilině (Slovenská republika)

 diecéze nitrianská, nyní diecéze žilinská

 jáhenské svěcení            19.6.2004

 kněžské svěcení              25.6.2005

 

 

 

 

Působiště:

2002-2003           pastorační asistent ve Znojmě – Příměticích

2004-2005           jáhenská služba v Letovicích

2005-2007           farní vikář (kaplan) v Brně u sv. Jakuba

2007-2008           administrátor farnosti Dolní Loučky, Žďárec a Olší u Tišnova

2009-2014           farář ve farnostech Dolní Loučky, Žďárec a Olší u Tišnova

2014- …              farář ve farnosti Moravská Nová Ves

Pravidlené akce pořádané ve farnosti

 

Setkání společenství modliteb matek - v pondělí po mši svaté (mimo dobu letních prázdnin)

Ministrantská setkání - 3. sobota v měsíci

Farní ples - leden nebo únor

Děkanátní setkání ministrantů - únor nebo březen

Farní den - 4. neděle velikonoční - Neděle Dobrého Pastýře

Farní tábor - červenec

 

Pravidelně pořádané poutě

 

Pouť chlapů

Pouť žen a dívek

Pouť na sv. Hostýn - 8. května

Pouť do Žarošic - září na Zlatou sobotu

Pouť k Panně Marii Pomocné v Týnci - 1. sobota v měsíci