Adopce na dálku

 

Do 31.5.2018 máme vybráno v pokladničkách včetně zůstatku po mimořádné sbírce mezi farníky a včetně osobních darů:

MNV:        15.650,- Kč – ještě zbývá vybrat do prosince 2018 částku 3.850,-

Hrušky:    14.100,- Kč – ještě zbývá vybrat do prosince 2018 částku 5.400,-

Týnec:        4.650,- Kč – ještě zbývá vybrat do prosince 2018 částku 8.350,-

 
 

Naše adoptované děti nám již zaslali několik dopisů, proto jsme se i mi rozhodli napsat našim adoptovaným dětem dopis s následujícím textem:


     Naše milované dítě,
     děkujeme Ti za Tvé dopisy a obrázky. Jsme křesťanské farní společenství, které se skládá ze tří vesnic. Několikrát v týdnu se scházíme ke slavení mše svaté, společné modlitbě, četbě Písma Svatého nebo při různých akcích, které pořádáme. Náš pan farář se jmenuje otec Marián. V naší farnosti je mnoho dětí  jako jsi Ty. Farnost pro děti pořádá během roku několik akcí, podobných těm, které máš ve škole. Společně jezdíme na výlety, hrajeme hry, zpíváme nebo hrajeme fotbal. Jako farnost jsme takto adoptovali celkem osm dětí. Jsme moc rádi, že jsi jedním z nich. Máme velkou radost z Tvých školních a hlavně životních úspěchů. Ať se Ti daří i nadále! Jsme rádi, že Ty i Tvá rodina se máte dobře.
     Děkujeme za Tvé upřímné modlitby a prosíme, pamatuj na nás i nadále. Také Ty jsi v našich modlitbách. Vyprošujeme Tobě i Tvé rodině mnoho Božího požehnání a všech potřebných milostí.
     Těšíme se na Tvé dopisy a vyprávění.
S láskou Tvá velká milující rodina

 


Projekt „Adopce na dálku“ pomáhá dětem v jejich rodné zemi, aby se po absolvování studia na základní a střední škole (na které jim svými dary přispíváme) mohly plnohodnotně začlenit do společnosti.
Děkujeme proto za všechny vaše dary, přispět můžete i nadále do pokladničky u vchodu do kostela.


A nezapomeňme, jak nás Ježíš učí: „Cokoli jste učinili pro jednoho z těchto mých nepatrných bratří, mne jste učinili.“ 

                                                                                                                                                      Mt 25,40

Na každé dítě je potřebné poslat minimální částku 6.500,- Kč na jeden školní rok (školní rok začíná v jejich krajině v červnu). Za dobu projektu „Adopce na dálku“ – za posledních 17 let totiž náklady narostly na současnou částku 6.500,- Kč.

 

Bližší podrobnosti o pojektu Adopce na dálku®, který zajišťuje Diecézní charita Hradec Králové se můžete dozvědět na jejich internerových stránkách adopce.hk.caritas.cz/realizace-projektu/.
 

V obci M.N.Ves jsme vzali pod svou ochranu 3 děti, v Hruškách 3 děti a v Týnci 2 děti.

Po kliknutí na název obce se Vám otevřou bližší informace o adoptovaných dětech, po kliknutí na konkrétní fotku se Vám otevřou informace ke konkrétnímu dítěti.

 

Naše adoptované děti - MORAVSKÁ NOVÁ VES
 

dívka Vaishnavi a Patil, narozena 11.12.2006      

 

 

chlapec Savio D´Souza, narozen 25.12.2006       

 

 

chlapec Suchith Karigara, narozen 07.04.2007     

 

Naše adoptované děti - HRUŠKY
 

dívka Svitlana Fernandes, narozena 15.07.2007          

 

 

chlapec Manjunath Mundinmani, narozen 15.02.2002  

 

 

chlapec Savio Inas. Lobo, narozen 19.08.2006            

 

 
Naše adoptované děti - TÝNEC
dívka Christina F. Bhimannavar, narozena 25.10.2006      
 
 

 

chlapec Nevil Fernandes, narozen 06.08.2008                  

 

 

Co to je „adopce na dálku“?


Je to možností, jak mohou křesťané bohatších zemí (mezi něž patříme i my) přispívat těm našim bratřím a sestrám, kteří dnes naši pomoc potřebují a sami si pomoci nemohou. 

Jedná se hlavně o země, kde je veliká chudoba, kde děti pro nedostatek hmotných prostředků nemohou navštěvovat školu a zůstávají tak celý život negramotné, bez lepší možnosti sehnat nějakou práci. Je tomu tak proto, že jejich rodiče nemají na zaplacení školného, školních pomůcek, internátu, …, ale také proto, že děti již od mladého věku musí svým rodičům pomáhat pracovat, aby uživily celou rodinu.


„Milovat znamená ve štěstí druhého nacházet štěstí vlastní“


Posláním projektu Adopce na dálku je podpora vzdělání dětí z nejchudších rodin, aniž by musely opustit své rodinné a kulturní zázemí. Nevytrhává ho z jeho přirozených a kulturních vazeb. Řídí se heslem„Darujete-li člověku vzdělání, darujete mu to nejcennější – šanci na nezávislost a lepší perspektivu v životě.“


Tato pomoc je trvalá. Nečiní člověka závislého na druhé pomoci. Naopak jeho aktivita a píle je nezbytná.


Je to pomoc konkrétnímu dítěti, podpora jeho vzdělání a osobní rozvoje, díky kterému se má šanci lépe uplatnit a zlepšit životní úroveň sebe i své rodiny. Jedná se většinou o děti z nejchudších rodin.


Podpora vzdělání zahrnuje financování nákladů na vzdělání – školné, školní pomůcky, uniforma, popřípadě pobyt v internátu. Pokud to okolnosti dovolí, tak chodí děti do školy až do ukončení 12. třídy. Toto vzdělání je dostatečnou přípravou na získání zaměstnání a také pro případné další studium na vysoké škole.


Do adopce na dálku se mohou zapojit jednotlivci, rodiny, ale také farnosti, školy, parta přátel.