Adopce na dálku

 
Za první tři měsíce roku 2019 jste přispěli částkou
(včetně zůstatku z roku 2018):
 Moravská Nová Ves: 7.150,- Kč (z roku 2018 převedeno + 3.950,- Kč)
 Týnec: 6.150,- Kč (z roku 2018 převedeno + 3.700,- Kč)
 Hrušky: 5.150,- Kč (z roku 2018 převedeno + 2.950,- Kč)

Na jedno adoptované dítě odesíláme v první polovině prosince částku 6.500,- Kč jako podporu na další školní rok. 

 

Naše farnost je stále, díky vám všem, kteří přispíváte, součástí projektu s názvem Adopce na dálku. Vaše příspěvky pomáhají již několik let chudým indickým rodinám, především jejich dětem, aby se mohly vzdělávat, a tak snáze našly uplatnění ve své domovině.

   

Projekt „Adopce na dálku pomáhá dětem v jejich rodné zemi, aby se po absolvování studia na základní a střední škole (na které jim svými dary přispíváme) mohly plnohodnotně začlenit do společnosti.

 

A nezapomeňme, jak nás Ježíš učí: „Cokoli jste učinili pro jednoho z těchto mých nepatrných bratří, mne jste učinili.“ 

                                                                                                                                                      Mt 25,40

Na každé dítě je potřebné poslat minimální částku 6.500,- Kč na jeden školní rok (školní rok začíná v jejich krajině v červnu). Za dobu projektu „Adopce na dálku“ – za posledních 17 let totiž náklady narostly na současnou částku 6.500,- Kč.

 

Bližší podrobnosti o pojektu Adopce na dálku®, který zajišťuje Diecézní charita Hradec Králové se můžete dozvědět na jejich internerových stránkách adopce.hk.caritas.cz/realizace-projektu/.
 

V obci M.N.Ves jsme vzali pod svou ochranu 3 děti, v Hruškách 3 děti a v Týnci 2 děti.

 

V projektu Adopce na dálku jste do 1. března 2024 přispěli částkou:

 

 

Vybráno

Roční příspěvek

Chybí/přebytek

MNV (3 děti)

9.100,-

19.500,-

10.400,- Kč

HRUŠKY (3 děti)

6.650,-

19.500,-

12.850,- Kč

TÝNEC (2 děti)

1.250,-

13.000,-

11.750,- Kč

 

Po kliknutí na název obce se Vám otevřou bližší informace o adoptovaných dětech, po kliknutí na konkrétní fotku se Vám otevřou informace ke konkrétnímu dítěti.

 

Naše adoptované děti - MORAVSKÁ NOVÁ VES
 

dívka Vaishnavi a Patil, narozena 11.12.2006      

 

 

chlapec Savio D´Souza, narozen 25.12.2006       

 

 

chlapec Suchith Karigara, narozen 07.04.2007     

 

Naše adoptované děti - HRUŠKY
 

dívka Svitlana Fernandes, narozena 15.07.2007          

 

chlapec Savio Inas. Lobo, narozen 19.08.2006            

 

 

chlapec Joel A. Lobo, narozen 19.07.2009  

 

 

 

 

 
Naše adoptované děti - TÝNEC
chlapec Nevil Fernandes, narozen 06.08.2008                  

chlapec Ashwin V. Steven, narozen 20.1.2017                  

 
 

Co to je „adopce na dálku“?


Je to možností, jak mohou křesťané bohatších zemí (mezi něž patříme i my) přispívat těm našim bratřím a sestrám, kteří dnes naši pomoc potřebují a sami si pomoci nemohou. 

Jedná se hlavně o země, kde je veliká chudoba, kde děti pro nedostatek hmotných prostředků nemohou navštěvovat školu a zůstávají tak celý život negramotné, bez lepší možnosti sehnat nějakou práci. Je tomu tak proto, že jejich rodiče nemají na zaplacení školného, školních pomůcek, internátu, …, ale také proto, že děti již od mladého věku musí svým rodičům pomáhat pracovat, aby uživily celou rodinu.


„Milovat znamená ve štěstí druhého nacházet štěstí vlastní“


Posláním projektu Adopce na dálku je podpora vzdělání dětí z nejchudších rodin, aniž by musely opustit své rodinné a kulturní zázemí. Nevytrhává ho z jeho přirozených a kulturních vazeb. Řídí se heslem„Darujete-li člověku vzdělání, darujete mu to nejcennější – šanci na nezávislost a lepší perspektivu v životě.“


Tato pomoc je trvalá. Nečiní člověka závislého na druhé pomoci. Naopak jeho aktivita a píle je nezbytná.


Je to pomoc konkrétnímu dítěti, podpora jeho vzdělání a osobní rozvoje, díky kterému se má šanci lépe uplatnit a zlepšit životní úroveň sebe i své rodiny. Jedná se většinou o děti z nejchudších rodin.


Podpora vzdělání zahrnuje financování nákladů na vzdělání – školné, školní pomůcky, uniforma, popřípadě pobyt v internátu. Pokud to okolnosti dovolí, tak chodí děti do školy až do ukončení 12. třídy. Toto vzdělání je dostatečnou přípravou na získání zaměstnání a také pro případné další studium na vysoké škole.


Do adopce na dálku se mohou zapojit jednotlivci, rodiny, ale také farnosti, školy, parta přátel.