Výuka nepovinného předmětu náboženství v naší farnosti

 

školní rok:        2022 / 2023
začátek výuky:  od 19.9.2022
konec výuky:    23.6.2023

 

Náboženství pro 1. – 5. ročník ZŠ se vyučuje na ZŠ v Hruškách, Moravské Nové Vsi a Týnci.
 
Náboženství pro 6. – 8. ročník se vyučuje na ZŠ v Moravské Nové Vsi, pro žáky ZŠ, kteří nemůžou navštěvovat výuku náboženství ve středu na ZŠ MNV, je vytvořena výuka samostatně na faře.
 
Náboženství pro 9. ročník se vyučuje na faře v Moravské Nové Vsi.
 
K první části přípravy dětí k 1. sv. přijímání se letos můžou přihlásit děti 2. ročníku. Do 2. části přípravy postoupily letos děti 3. a 4. ročníku ZŠ, které již absolvovaly 1. část. Přihlášku obdží děti v průběhu měsíce října.
 

Přihláška ZŠ Hrušky 1. - 5. ročník                Přihláška ZŠ   M N V                   Přihláška ZŠ Týnec 1. - 5. ročník

 

aktualizace 25.09.2022

 

NÁBOŽENSTVÍ 2022/23

 
 

 

ročník

místo

den

čas

vyučuje

poznámka/téma

1.

ZŠ HRUŠKY

PONDĚLÍ

14:00 – 14:45

slečna katechetka

ČEREŠNOVÁ

 

2.

ZŠ HRUŠKY

PONDĚLÍ

13:15 – 14:00

slečna katechetka

ČEREŠNOVÁ

 

3. + 4.

ZŠ HRUŠKY 

PONDĚLÍ

14:00 – 14:45

PAN FARÁŘ

2. část přípravy
k 1. sv. přijímání

5. ZŠ HRUŠKY PONDĚLÍ 13:15 - 14:00 PAN FARÁŘ  

PŘEDŠKOLÁCI

TÝNEC

PONDĚLÍ

15:00 - 15:45

slečna katechetka

ČEREŠNOVÁ

 

2. + 3. + 4. TÝNEC PONDĚLÍ 15:00 - 15:45 PAN FARÁŘ 2. část přípravy
k 1. sv. přijímání

1.

ZŠ M.N.VES

STŘEDA

12:50 - 13:35

paní katechetka

SALAJKOVÁ

 

2. 

ZŠ M.N.VES

STŘEDA

11:50 - 12:35

paní katechetka

SALAJKOVÁ

 

3. + 4.

ZŠ M.N.VES

STŘEDA

13:30 – 14:15

PAN FARÁŘ

2. část přípravy
k 1. sv. přijímání

5. + 6.

ZŠ M.N.VES

STŘEDA

14:15 - 14:55

slečna katechetka

MRLÁKOVÁ

 

7. + 8.

ZŠ M.N.VES

STŘEDA

14:55 - 15:35

PAN FARÁŘ

 

9.

FARA

PONDĚLÍ

18:45 - 19:30

pan katecheta

BARBOŘÁK

 

 

PŘÍPRAVA K 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ:          

1. část: výuka náboženství – 2. ročník + nedělní mše + dětské mše v pondělí (předpříprava)

2. část: výuka náboženství – 3. ročník a 4. ročník + nedělní mše + dětské mše v pondělí (vlastní slavnost)

 

PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ:          

1. část: absolvování náboženství v 5.-9. roč. ZŠ (předpříprava)

2. část: přípravné setkání na faře, duchovní formace (vlastní slavnost)