Výuka nepovinného předmětu náboženství v naší farnosti

 

školní rok:        2023 / 2024
začátek výuky:  11.9.2023
konec výuky:    26.6.2024

AKTUALIZOVÁNO 22.09.2023

 

NÁBOŽENSTVÍ 2023/2024

ročník

místo

den

čas

vyučuje

poznámka/téma

1.

ZŠ HRUŠKY

PONDĚLÍ

13:55 – 14:40

katechetka

M. ČEREŠNOVÁ

 

2.

ZŠ HRUŠKY

PONDĚLÍ

13:10 – 13:55

katechetka

M. ČEREŠNOVÁ

„Ježíš tě má rád“

4. + 5.

ZŠ HRUŠKY 

PONDĚLÍ

13:55 – 14:40

PAN FARÁŘ

„Liturgie“

1. + 2.

+ předškoláci

TÝNEC

PONDĚLÍ

14:50 - 15:35

katechetka

M. ČEREŠNOVÁ

 

1.

ZŠ M.N.VES

STŘEDA

12:45 - 13:30

katechetka

M. SALAJKOVÁ

 

2.

ZŠ M.N.VES

STŘEDA

11:50 - 12:35

katechetka

M. SALAJKOVÁ

„Ježíš tě má rád“

3.

ZŠ M.N.VES

STŘEDA

13:30 - 14:15

PAN FARÁŘ

PŘÍPRAVA
K 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ

4. + 5.

ZŠ M.N.VES

STŘEDA

14:15 – 14:55

PAN FARÁŘ

„Liturgie“

6. + 7.

ZŠ M.N.VES

STŘEDA

14:55 - 15:35

PAN FARÁŘ

„Nový zákon“

3.

mimo ZŠ MNV

FARA

PONDĚLÍ

14:55 - 15:40

PAN FARÁŘ

PŘÍPRAVA
K 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ

6. + 7.

mimo ZŠ MNV

FARA

STŘEDA

16:15-17:00

katechetka

A. MRLÁKOVÁ

„Nový zákon“

8. + 9.

FARA

PONDĚLÍ

19:00-19:45

katecheta

J. BARBOŘÁK

„Etika“

 

PŘÍPRAVA K 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ:          

1. část: výuka náboženství – 2. ročník + nedělní mše + dětské mše v pondělí (předpříprava)

2. část: výuka náboženství – 3. ročník + nedělní mše + dětské mše v pondělí (vlastní slavnost)

 

PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ:          

1. část: absolvování náboženství v 5.-9. roč. ZŠ (předpříprava)

2. část: přípravné setkání na faře, duchovní a osobnostní formace (vlastní slavnost)

 

 

Příprava k 1. svatému přijímání (dvouletá příprava):

1. rok přípravy:         a) účast na nedělních mších svatých

(zpravidla 2. ročník)     b) účast na mších pro děti v pondělí v MNV

 

2. rok přípravy:         a) setkání na faře s rodiči a dětmi

(zpravidla 3. ročník)     b) účast na nedělních mších svatých

                                 c) účast na mších pro děti v pondělí v MNV

Děti se k přijetí 1. svatého přijímání můžou přihlašovat na začátku 2. ročníku základní školy.

 

Vzhledem k plánované výměně kněze ve farnosti během letních práznin bude výuka náboženství ve školním roce 2024/2025 upřesněna začátkem září 2024.