Výuka nepovinného předmětu náboženství v naší farnosti

 

školní rok:        2021 / 2022
začátek výuky:  9.9.2020
konec výuky:    24.6.2022

 

Rozpis výuky na školní rok 2021/2022 může být ještě upřesněn, předběžně je rozepsán na jednotlivých přihláškách.

 
 
Náboženství pro 1. – 5. ročník ZŠ se vyučuje na ZŠ v Hruškách, Moravské Nové Vsi a Týnci.
 
Náboženství pro 6. – 8. ročník se vyučuje na ZŠ v Moravské Nové Vsi, pro žáky ZŠ, kteří nemůžou navštěvovat výuku náboženství ve středu na ZŠ MNV, je vytvořena výuka samostatně na faře.
 
Náboženství pro 9. ročník se vyučuje na faře v Moravské Nové Vsi.
 

Vzhledem k šířící se nákaze COVID-19 a k hygienickým opatřením vlády ČR a ministerstva zdravotnictví není možné ve školním roce 2021/22 aby výuku náboženství absolvovali žáci jiných škol ve škole společně se žáky ZŠ Moravská Nová Ves.

 

Přihláška ZŠ Hrušky 1. - 5. ročník                Přihláška ZŠ   M N V                   Přihláška ZŠ Týnec 1. - 5. ročník

 

 

ročník

místo

den

čas

vyučuje

počet dětí

1. + 2.

ZŠ HRUŠKY

PONDĚLÍ

13:20 – 14:00

paní katechetky

?

3. + 4.

ZŠ HRUŠKY

PONDĚLÍ

13:20 – 14:00

pan farář

?

5.

ZŠ HRUŠKY

PONDĚLÍ

14:00 – 14:40

pan farář

?

 1. - 5.

ZŠ TÝNEC

STŘEDA

15:00 - 15:45

paní katechetka

?

1. + 2.

ZŠ M.N.VES

ČTVRTEK

11:50 – 12:35

paní katechetka

?

3. + 4.

ZŠ M.N.VES

STŘEDA

13:15 – 13:55

pan farář

?

5. + 6.

ZŠ M.N.VES

STŘEDA

13:55 – 14:35

pan farář

?

7. 

ZŠ M.N.VES

STŘEDA

14:35 – 15:15

pan farář

?

9.

FARA

ČTVRTEK

15:00 - 16:00

pan katecheta

?

6. - 7.

FARA
(ZŠ mimo MNV)

STŘEDA

15:50 - 16:40

pan farář

?

8.

FARA

(ZŠ mimo MNV)

PONDĚLÍ

15:15 - 15:55

pan farář

?