Z důvodu postupného rozvolňování opatření a postupného návratu žáků do škol, bylo potřeba upravit i výuku náboženství (prozatím na měsíc prosinec).

 

V ZŠ Týnec i ZŠ Hrušky probíhá výuka beze změn.

 

V ZŠ Moravská Nová Ves došlo k úpravě výuky dle níže uvedené tabulky.

 

třída
den
čas
učebna
3.A + 3.B
STŘEDA
12:30
3. třída
4.B
STŘEDA
13:05
4. třída
5. A + 5.B
STŘEDA
13:40
5. třída
6
STŘEDA
lichý týden
14:15
6. třída
7
STŘEDA
lichý týden
14:50
7. třída
9
ČTVRTEK
15:00
FARA
6. + 7.
ZŠ mimo MNV
STŘEDA
15:50
FARA
8.
ZŠ mimo MNV
PONDĚLÍ
15:15
FARA

 

Výuka nepovinného předmětu náboženství v naší farnosti

 

školní rok:        2020 / 2021
začátek výuky:  14.9.2020
konec výuky:    25.6.2021

 

Rozpis výuky na školní rok 2020/2021 může být ještě upřesněn, předběžně je rozepsán na jednotlivých přihláškách.

 
 
Náboženství pro 1. – 5. ročník ZŠ se vyučuje na ZŠ v Hruškách, Moravské Nové Vsi a Týnci.
 
Náboženství pro 6. – 8. ročník se vyučuje na ZŠ v Moravské Nové Vsi, pro žáky ZŠ, kteří nemůžou navštěvovat výuku náboženství ve středu na ZŠ MNV, je vytvořena výuka samostatně na faře v úterý v 15:15 - 15:55 hod.
 
Náboženství pro 9. ročník se vyučuje na faře v Moravské Nové Vsi v pondělí.
 

Vzhledem k šířící se nákaze COVID-19 a k hygienickým opatřením vlády ČR a ministerstva zdravotnictví není možné ve školním roce 2020/21 aby výuku náboženství absolvovali žáci jiných škol ve škole společně se žáky ZŠ Moravská Nová Ves.

Proto došlo k úpravě výuky následovně:

 

Přihláška ZŠ Hrušky 1. - 5. ročník                Přihláška ZŠ   M N V                   Přihláška ZŠ Týnec 1. - 5. ročník

 

 

ročník

místo

den

čas

vyučuje

počet dětí

1. + 2.

ZŠ HRUŠKY

PONDĚLÍ

13:20 – 14:00

paní katechetky

?

3. + 4.

ZŠ HRUŠKY

PONDĚLÍ

13:20 – 14:00

pan farář

?

5.

ZŠ HRUŠKY

PONDĚLÍ

14:00 – 14:40

pan farář

?

 1. - 5.

ZŠ TÝNEC

STŘEDA

15:00 - 15:45

paní katechetka

?

1. + 2.

ZŠ M.N.VES

ČTVRTEK

11:50 – 12:35

paní katechetka

?

3. + 4.

ZŠ M.N.VES

STŘEDA

13:15 – 13:55

pan farář

?

5. + 6.

ZŠ M.N.VES

STŘEDA

13:55 – 14:35

pan farář

?

7. 

ZŠ M.N.VES

STŘEDA

14:35 – 15:15

pan farář

?

9.

FARA

ČTVRTEK

15:00 - 16:00

pan katecheta

?

6. - 7.

FARA
(ZŠ mimo MNV)

STŘEDA

15:50 - 16:40

pan farář

?

8.

FARA

(ZŠ mimo MNV)

PONDĚLÍ

15:15 - 15:55

pan farář

?