Vítejte na oficiálních stránkách

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI MORAVSKÁ NOVÁ VES,

které vám přiblíží život naší farnosti.

 

Farnost se nachází v Jihomoravském kraji a podle církevního rozdělení spadá do Brněnské diecéze a Břeclavského děkanátu.

Pod správu ŘKF Moravská Nová Ves patří společenství věřících z obcí Týnec (filiální kostel Stětí sv. Jana Křtitele) a z obce Hrušky (filiální kostel sv. Bartoloměje).

O Z N Á M E N Í 

 

Minulou neděli jste do fondů na opravy kostelů a fary vybrali celkem 16.550,- Kč. Z toho v Moravské Nové Vsi 9.050,- Kč, v Hruškách 3.700,- Kč a v Týnci 3.800,- Kč. Upřímné „Pán Bůh zaplať!“ všem dárcům.


V pondělí bude dětská mše svatá v MNV začínat výjimečně již v 17:00 hod. Po mši svaté bude na farní zahradě táborák. Špekáčky, ať si děti vezmou, pečivo a další občerstvení bude zajištěno.


V pátek po mši svaté zveme ke společné tiché adoraci před Nejsvětější Svátostí Oltářní. „Hodinka s Kristem“ začne po mši a zakončena bude svátostným požehnáním v 19:30 hod.


Farní tábor v Břežanech už je plně obsazen. Prosíme o modlitby za celou akci. Ve čtvrtek v 17:30 se na faře uskuteční setkání vedoucích.


Tento týden v sobotu budeme slavit Slavnost sv. Petra a Pavla. Zároveň je to adorační den pro naši farnost, proto bude od 14:00 - 18:00 hod. vystavena Svátost Oltářní k tiché osobní adoraci, zakončené požehnáním v 18:00 hod. Tento den je dnem modliteb naší farnosti za kněžský seminář v Olomouci a bohoslovci v Olomouci se zase modlí za naši farnost.


Zveme srdečně na odpolední program farního dne, který bude zahájen děkovnou pobožností ve 14:00 hod. a ukončen přednáškou a diskusí honorárního konzula Lichtenštejnského knížectví Daniela Hermana od 17:30 hod. ve farním kostele. Bližší program je na plakátku a na stránkách farnosti. Hospodyňky, které se chtějí zapojit do soutěže o nejchutnější jednohubku nebo donést občerstvení, mohou vše přinést na farní dvůr v čase od 13:15 -13:45 hod. Děkujeme.

 

Ohlášky na aktuální týden

 

     

 

Přehled online vysílaných bohoslužeb - www.mseonline.cz

 

 

 

V případě problémů při načítání nebo zobrazení stránek nás kontaktujte prostřednictvím kontakního formuláře, telefonicky či emailem, nebo přímo správce stránek (marek.dvor@gmail.com). Za Váš názor děkujeme.