Vítejte na oficiálních stránkách

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI MORAVSKÁ NOVÁ VES,

které vám přiblíží život naší farnosti.

 

Farnost se nachází v Jihomoravském kraji a podle církevního rozdělení spadá do Brněnské diecéze a Břeclavského děkanátu.

Pod správu ŘKF Moravská Nová Ves patří společenství věřících z obcí Týnec (filiální kostel Stětí sv. Jana Křtitele) a z obce Hrušky (filiální kostel sv. Bartoloměje).

O Z N Á M E N Í 

 

Minulou neděli se při sbírce na podporu katolických médií vybralo celkem 16.650,- Kč. (V Moravské Nové Vsi 8.050,-Kč, v Hruškách 6.100,- Kč a v Týnci 2.500,- Kč). Upřímné „Pán Bůh zaplať za vaše dary“.


V adventu vás zveme na rorátní mše svaté do farního kostela ve čtvrtek a sobotu 6:20 h.


Vzadu v kostele máte k rozebrání brožurku Průvodce adventem. Váš příspěvek na tisk (10,- Kč) můžete vhodit do kostelní sbírky. Pro ty z vás, kteří používáte chytré mobily je k dispozici aplikace Průvodce adventem, kterou si můžete zdarma stáhnout.


V pátek 8. 12. od 7:00 do 15:00 navštíví pan farář nemocné a seniory před vánočními svátky.


V sobotu, po rorátní mši svaté v 6:20 hod. se uskuteční poslední ministrantské setkání v tomto roce. Srdečně zveme všechny ministranty. Nezapomeňte si vzít s sebou lucerničku ke mši.


Mladí křesťané, kteří se přihlásili k přípravě na přijetí svátosti biřmování se společně setkají tento týden v sobotu v 10:00 hod. na faře.


Srdečně zveme v neděli za týden ve 14:00 hod. na Korunovační mši svatou do Týnce u příležitosti Slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie. Po mši svaté bude slavnostně převezen milostivý obraz Panny Marie Pomocné ke kapličce. Bližší informace jsou na plakátku ve vývěsce a na internetových stránkách farnosti.


Ještě dnes si můžete zakoupit v sakristii katolický kalendář. Cena je 85,- Kč.


Od dnešní neděle si můžete zakoupit vstupenky na farní ples, který se uskuteční v sobotu 13. 1. 2024. Cena vstupenky je 300,- Kč. Bližší informace naleznete na plakátku.

 

pastýřský list otce biskupa Pavla o milosrdenství a společenství

 

postoje věřících při mši svaté

Ohlášky na aktuální týden

 

 

     

 

Přehled online vysílaných bohoslužeb - www.mseonline.cz

Jak pulsujeme
 

 

 

V případě problémů při načítání nebo zobrazení stránek nás kontaktujte prostřednictvím kontakního formuláře, telefonicky či emailem, nebo přímo správce stránek (marek.dvor@gmail.com). Za Váš názor děkujeme.