Vítejte na oficiálních stránkách

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI MORAVSKÁ NOVÁ VES,

které vám přiblíží život naší farnosti.

 

Farnost se nachází v Jihomoravském kraji a podle církevního rozdělení spadá do Brněnské diecéze a Břeclavského děkanátu.

Pod správu ŘKF Moravská Nová Ves patří společenství věřících z obcí Týnec (filiální kostel Stětí sv. Jana Křtitele) a z obce Hrušky (filiální kostel sv. Bartoloměje).

O Z N Á M E N Í 

 

Na první pátek v měsíci navštívím seniory a nemocné. Přede mší svatou v MNV se v 17:30 h. společně pomodlíme růženec a po mši svaté bude krátká adorace zakončená požehnáním.


V úterý v 19:00 hod. zveme na faru na další hodinu „NÁBOŽENSTVÍ PRO DOSPĚLÉ“.


Ve čtvrtek 5. 10. se v Brně na Petrově uskuteční setkání dětí s otcem biskupem (dětí, které v roce 2023 přistoupily k 1. svatému přijímání.) Sraz dětí, které se přihlásily, bude ve čtvrtek ráno v 8:00 hod. před farou. Dopravu i doprovod jsme zajistili, s sebou je potřebné si vzít vhodné oblečení (aby dětem nebyla zima), pláštěnku, svačinku a něco na pití. Teplý čaj bude zajištěn v areálu biskupství a po setkání zve pan farář děti na společný oběd do McDonaldu. Návrat bude po 16. hodině odpoledne. Prosím o závazné potvrzení účasti dětí formou SMS na číslo 736 529 229 do pondělí 2. 10. 2023.


Dne 13. 1. 2024 se uskuteční již 7. Farní ples. První schůzka pro ty, kteří by nám rádi jakkoliv pomohli s přípravou plesu, bude v pátek 6. 10. V 19:00 na faře. Ti z vás, kteří by se chtěli do příprav zapojit, ale na setkání se nemohou dostavit, kontaktujte prosím sl. Petru Hanzalíkovou na tel: 731 812 760.


V sobotu odpoledne (1.sobota v měsíci) jsme opět srdečně zváni na poutní mši k Panně Marii Pomocné v Týnci. Pouť začne modlitbou růžence v 15:30 h. a po ní bude následovat mše sv.


V sakristii se pořád mohou přihlásit ti, kdo by se chtěli společně připravit k přijetí svátosti biřmování v naší farnosti. Podmínkou je věk alespoň 15 let a pravidelná účast na nedělních bohoslužbách. Příprava začne v říjnu 2023.


Zveme další členy do společenství „Modlitby živého růžence“. Bližší informace u asistentky Petry Švancarové. (mobil: 736 529 306)

 

pastýřský list otce biskupa Pavla o milosrdenství a společenství

 

postoje věřících při mši svaté

Ohlášky na aktuální týden

 

 

      

 

Přehled online vysílaných bohoslužeb - www.mseonline.cz

Jak pulsujeme
 

 

 

V případě problémů při načítání nebo zobrazení stránek nás kontaktujte prostřednictvím kontakního formuláře, telefonicky či emailem, nebo přímo správce stránek (marek.dvor@gmail.com). Za Váš názor děkujeme.