Vítejte na našem webu

Přinášíme zde informace o aktuálním dění ve farnosti, pořady bohoslužeb, historii kostelů. Ve fotogalerii najdete zajímavé fotogarafie, nechybí ani kontaktní informace.

UPOZORNĚNÍ

 

Májové pobožnosti bývají ve farním kostele v MNV: pondělí, středa a pátek – po mši svaté, v Týnci v úterý a v Hruškách ve středu, vždy 15 min. přede mší svatou.

 

Naši akolyté připravili pro ministranty 3-denní výlet se stanováním v kempu Prudká, který se uskuteční od 22. do 24.6. Cena výletu včetně jízdného a jídla je 500,- Kč. Přihlášky s bližšími informacemi si můžete vzít po mši v sakristii nebo stáhnout ZDE a přihlásit se je možné do neděle 3. 6. 2018.

 

V brzké době bude Parlament ČR projednávat ratifikaci tzv. "Instanbulské úmluvy". K tomu se vyjádřili čeští a moravští biskupové, kteří nám posílají společný list. ZDE si ho můžete přečíst a znovu připoment jeho obsah.

 

Minulou neděli se ve sbírce do fondu PULS, ve které přispíváme na pastoraci a kněze diecéze, vybralo celkem v naší farnosti 42.100,- Kč.
Z toho bylo v MNV 14.500,- v Hruškách 16.950,- a v Týnci 10.650,-.
Dle sčítání věřících nad 18 let minulou neděli byl průměrný příspěvek na účastníka bohoslužby:

MNV: 150 farníků 97,- Kč/os (kostel: 132 farníků = 89,- Kč/os; kůr: 18 farníků = 153,- Kč/os)
Hrušky: 99 farníků 171,- Kč/osobu
Týnec: 84 farníků 127,- Kč/osobu

„Pán Bůh zaplať!“ všem štědrým dárcům.
 

Dnešní sbírka je na kostely ve farnosti. „Pán Bůh zaplať!“ za každý váš dar.
 

Setkání pro ty, kdo by byli ochotni pomoct s přípravou a organizací „Božího Těla“ se uskuteční v tomto týdnu následovně: v úterý v Týnci po mši svaté v 18:00 hod., ve středu v MNV po mši svaté v 19:00 hod. a v neděli v Hruškách po mši svaté v 10:30 hod.
 

Tento pátek se v našem farním kostele uskuteční „Noc kostelů“, na kterou zveme. Bližší informace najdete na plakátku na nástěnce nebo na internetových stránkách farnosti.
 

 Setkání táborových vedoucích se uskuteční tuto sobotu ve 14:00 hod. na faře.
 

 Veliké poděkování patří děvčatům, které připravili a zorganizovali včerejší „Pouť žen“ do Neratova, které se účastnilo 50 žen a dívek z naší farnosti.

Ohlášky na aktuální týden

(klikni na obrázek pro zvětšení)

Pán života a smrti si povolal svého služebníka

P. Františka PUCHNARA

 
Ve středu 23.05.2018 bude večerní mše svatá v 19:00 hod., sloužená v Moravské Nové Vsi, obětována na poděkování za jeho službu.
 

(klikni na plakát pro jeho zvětšení)

 

Níže se můžete podívat na videoupoutávku

Ze života církve

Počet církevních sňatků byl v roce 2017 čtvrtý nejvyšší za posledních 10 let

14.05.2018 16:00
V roce 2017 se konalo v Čechách a na Moravě celkem 5.604 církevních svateb. Zájem o církevní svatby je v České republice dlouhodobě stabilní a církevní sňatky tvoří zhruba 17 % ze všech prvosňatků. Z celkového počtu církevních svateb jsou víc než 2/3 mezi pokřtěnými věřícími. Zbylá jedna třetina...

6. neděle velikonoční bude zasvěcená modlitbám za pronásledované křesťany

04.05.2018 20:00
Šestá neděle velikonoční je na základě rozhodnutí České biskupské konference určena jako den zasvěcený modlitbám za pronásledované křes­ťany ve světě. I letos, 6. května 2018, jsou stále aktuální Ježíšova slova o pronásledování pro jeho jméno. Podle výroční zprávy organizace Open Doors bylo v...

Příští pondělí začíná Týden modliteb za duchovní povolání

13.04.2018 22:00
Týden před 4. nedělí velikonoční nás církev tradičně zve k intenzivnější modlitbě za duchovní povolání. Letošní neděle Dobrého pastýře připadá na 22. dubna a papež František k ní vydal své poselství, ve kterém se obrací především na mladé lidi, aby se ztišili a mohli tak zaslechnout Boží hlas,...
 
 
 
V případě problémů při načítání nebo zobrazení stránek nás kontaktujte prostřednictvím kontakního formuláře, telefonicky či emailem, nebo přímo správce stránek (marek.dvor@gmail.com). Za Váš názor děkujeme.