Vítejte na oficiálních stránkách

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI MORAVSKÁ NOVÁ VES,

které vám přiblíží život naší farnosti.

 

Farnost se nachází v Jihomoravském kraji a podle církevního rozdělení spadá do Brněnské diecéze a Břeclavského děkanátu.

Pod správu ŘKF Moravská Nová Ves patří společenství věřících z obcí Týnec (filiální kostel Stětí sv. Jana Křtitele) a z obce Hrušky (filiální kostel sv. Bartoloměje).

O Z N Á M E N Í 

 

Dnešní sbírka je určena na údržbu našich kostelů a fary.


Včera se v Třebíči uskutečnilo setkání mládeže naší diecéze s otcem biskupem Pavlem. Děkujeme všem, kteří jste pamatovali na mladé křesťany ve svých modlitbách.


Ve čtvrtek 23. 5. v 18:00 hod. se na faře uskuteční domluva na přípravě a organizaci Božího Těla. Slavnost budeme tento rok prožívat společně celá farnost, a to ve čtvrtek 30. 5. 2024 v Moravské Nové Vsi. Pokud budeme chtít, můžou být na Boží Tělo čtyři oltáře: dva připraví věřící z Moravské Nové Vsi a po jednom věřící z Hrušek a z Týnce.


V pátek po mši svaté zveme ke společné tiché adoraci před Nejsvětější Svátostí Oltářní. „Hodinka s Kristem“ začne po mši a zakončena bude svátostným požehnáním v 19:30 hod.


V sobotu 25. 5. se uskuteční ministrantský fotbal. Prosíme šikovné hospodyňky, maminky a babičky, aby pro kluky připravily na svačinu nějaké pohoštění a přinesly jej mezi 7:30 - 8:00 do Sokolovny (popř. přede mší do sakristie). Kdo by ještě chtěl pomoct s organizací, ať se ozve Anežce Mrlákové (mobil: 739 428 455)


MNV: První svatá zpověď pro děti, jejich sourozence, rodiče a příbuzné bude ve farním kostele v sobotu 25. 5. v 18:00 hod., po ní bude následovat liturgický nácvik dětí. Slavnost 1. sv. přijímání bude v neděli v 10:30 hod.


Před kostelem jsme provizorně upravili terén a bude se pracovat i na rozšíření dlažby před kostelem. Prosíme, abyste dbali osobní bezpečnosti a také obcházeli prostor před kostelem po chodníku. Děkujeme.

Ohlášky na aktuální týden

 

  

     

 

Přehled online vysílaných bohoslužeb - www.mseonline.cz

 

 

 

V případě problémů při načítání nebo zobrazení stránek nás kontaktujte prostřednictvím kontakního formuláře, telefonicky či emailem, nebo přímo správce stránek (marek.dvor@gmail.com). Za Váš názor děkujeme.