Vítejte na oficiálních stránkách

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI MORAVSKÁ NOVÁ VES,

které vám přiblíží život naší farnosti.

 

Farnost se nachází v Jihomoravském kraji a podle církevního rozdělení spadá do Brněnské diecéze a Břeclavského děkanátu.

Pod správu ŘKF Moravská Nová Ves patří společenství věřících z obcí Týnec (filiální kostel Stětí sv. Jana Křtitele) a z obce Hrušky (filiální kostel sv. Bartoloměje).

O Z N Á M E N Í 

 

Dnešní sbírka bude odeslána na pomoc pronásledovaným křesťanům.


Následující neděle je třetí v měsíci. Sbírka proto bude určena do fondů na opravy našich kostelů a fary. Upřímné „Pán Bůh zaplať“ za každý váš dar.


Tento týden při Slavnosti Nanebevstoupení Páně budeme udělovat svátost pomazání nemocných pro všechny starší 60-ti let a nemocné. Prosím rodiny našich seniorů, aby svým rodičům, prarodičům a příbuzným pomohli v tento den přijít do kostela.

 

Setkání táborových vedoucích se uskuteční toto pondělí v 19:00 hod. na faře.


Veliké poděkování všem ženám z Týnce, které v tomto týdnu přišly a umyly všechna okna na faře.


Hrušky: Prosíme jednotlivé úklidové skupinky, které se starají o čistotu našeho kostela, aby vždy po týdnu, kdy mají službu, přinesly putovní klíč do kostela, kde si jej může následně vyzvednout další skupinka. Předejdeme tak „ztracení klíče“ a následnému hledání…

 
 

Prosím, aby se věřící z MNV rozdělili a na mši svatou v 9:00 přicházeli věřící, kteří sedávají nebo stávají na levé straně kostela (před kazatelnou) a na mši svatou v 11:00 přicházeli věřící běžně sedící na pravé straně (u křtitelnice). Prosím i věřící z Hrušek (zvláště ty, kteří mají možnost přijet autem), aby využili i mše svaté v 11:00 hod. ve farním kostele, abychom tak mohli udržet stanovená pravidla i při bohoslužbě v Hruškách, kde je značně omezený prostor.

 

Pokud to bude možné, chtěli bychom ve farnosti i tento rok o prázdninách připravit pro děti farní tábor. Ten by se měl uskutečnit v termínu od 7. - 14. 7. 2021 v Břežanech. Přihláška na tábor bude během týdne k dispozici na internetových stránkách (nebo přímo na faře). Počet účastníků bude omezen, přednost mají ti, kdo se dříve přihlásí. Dotovaná cena za týdenní pobyt je pro děti donátorů naší farnosti 1.550,- Kč, pro ostatní 1.950,- Kč.


Přihláška na farní cyklotábor 2021

  

Ohlášky na aktuální týden

 

 

 

Přehled online vysílaných bohoslužeb - www.mseonline.cz

Jak pulsujeme

Ze života církve

Oslava premonstrátského jubilea na Strahově

05.05.2021 20:00
Premonstrátský řád o letošních Vánocích oslaví 900 let od svého vzniku a prvních slibů svatého Norberta a jeho následovníků. V sobotu 1. května 2021, o svátku přenesení ostatků sv. Norberta na pražský Strahov roku 1627 se uskutečnily právě v této kanonii první z několika řádových oslav jubilea....

Neděle Božího milosrdenství je příležitostí vystavit se proudu Boží milosti

11.04.2021 14:00
Druhá neděle po Velikonocích je nazývána Bílou nedělí (Dominica in albis) a od roku 2000 je slavena jako neděle Božího milosrdenství. Ukazuje tak na vzkříšeného Krista jako zdroj důvěry a naděje.   Bílá neděle Druhá neděle velikonoční je posledním dnem velikonočního oktávu, kdy jsme si každý...

Výzva biskupů ke sčítání lidu 2021

16.03.2021 18:00
V České republice začne 27. března 2021 sčítání lidu, které se naposledy konalo v roce 2011. Biskupové Čech, Moravy a Slezska při této příležitosti vydávají společnou výzvu pro věřící.   Bratři a sestry, 27. března 2021 začne sčítání lidu, které bylo naposledy před deseti lety. Tak jako...
 

 

 

V případě problémů při načítání nebo zobrazení stránek nás kontaktujte prostřednictvím kontakního formuláře, telefonicky či emailem, nebo přímo správce stránek (marek.dvor@gmail.com). Za Váš názor děkujeme.