Vítejte na oficiálních stránkách

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI MORAVSKÁ NOVÁ VES,

které vám přiblíží život naší farnosti.

 

Farnost se nachází v Jihomoravském kraji a podle církevního rozdělení spadá do Brněnské diecéze a Břeclavského děkanátu.

Pod správu ŘKF Moravská Nová Ves patří společenství věřících z obcí Týnec (filiální kostel Stětí sv. Jana Křtitele) a z obce Hrušky (filiální kostel sv. Bartoloměje).

Pokud chcete zaslat finanční pomoc naší farnosti, můžete tak učinit zasláním své částky na farní bankovní účet - č. ú. 1381673309/0800 

 

IBAN: CZ84 0800 0000 0013 8167 3309 vedeno u České spořitelny.

 

BIC (swift): GIBACZPX

 

Chcete přispět na opravu poškozených kostelů či fary, uveďte variabilní symbol 2222

 

Chcete podpořit poškozené lidi ve farnosti uveďte variabilní symbol 777.

 

Váš dar bude použit na nutné opravy kostela v Moravské Nové Vsi, kaple v Hruškách i fary v Moravské Nové Vsi, případně bude poskytnut farníkům v nouzi na opravu jejich poškozených domů.

Děkujeme za Vaši štědrost.

Pokud to bude alespoň trochu technicky možné, budeme pro Vás vysílat on-line přenosy mší svatých sloužených v Moravské Nové Vsi ve všední den na faře a v neděli z kostela.
 

Youtube kanál farnosti MNV:

 

v pondělí 26.7. v 8:30 hod.


ve všední den v 18:00 hod.

 
 
Pohled z dronu na náš kostel v MNV v roce 2020 - video
 

HZS JMk: Záběry z dronu - Moravská Nová Ves následující den po tornádu

 

Virtuální prohlídka obce před a po tornádu, pro srovnání.

 

Reportáž TV NOE:       spot 1               spot 2

 

O Z N Á M E N Í 

 

V následujících dnech a týdnech nám bude ve farnosti pomáhat pan kaplan – otec Tomáš Marada z Brna. Se všemi věcmi, které budou v těchto dnech potřebné se můžete obracet i na něj. Mobil: 773 041 361.


V následujících dnech, týdnech a měsících nás čeká oprava farního Kostela sv. Jakuba v Moravské Nové Vsi, filiálního kostela sv. Bartoloměje v Hruškách i zdejší fary. Prosím proto o modlitbu na úmysl, abychom to společně zvládli! Příspěvek na opravy kostelů můžete zaslat na účet farnosti s uvedením variabilního symbolu 2222.


I naše farnost se snaží pomáhat všem lidem, kteří přišli o střechu nad hlavou. Příspěvky lidí na účet farnosti zaslané s variabilním symbolem 777 jsou do poslední koruny spravedlivě rozdělovány mezi ty, kdo to nejvíce potřebují. O tuto formu pomoci můžete kdykoliv požádat na faře a následující den je vám domluvený příspěvek doručen.

 

Dnešní hody budeme prožívat střídmě, protože situace v obci není ještě taková, abychom je mohli slavit naplno. Jsem však rád, že můžeme i dnešní odpoledne a večer využít k tomu, abychom se potkali, odpočinuli si a načerpali nových sil do dalších dnů.


Svatojakubské hody u příležitosti Slavnosti svatého Jakuba Staršího, apoštola budeme v roce 2022 slavit od neděle 24.7. do úterý 26.7. (Slavnost připadá na pondělí – 25.7.2022)


MNV: V pondělí bude mše svatá ve farním kostele v 8:30 hod. obětovaná za všechny naše zemřelé. Po ní bude následovat pobožnost na tornádem poničeném hřbitově.


Děkuji za veškerou pomoc, které se nám v těchto dnech dostává od přátel, známých ale častokrát i úplně neznámých lidí. Velmi si toho vážíme a jsme si vědomi, že bez cizí pomoci bychom to sami nezvládli.


V tomto týdnu se nám povedlo: domluvit zasklení oken na farním kostele, rozebrat technické zařízení T-Mobile i demontovat žaluzie ve věži farního kostela (v pondělí by je měl sundávat jeřáb), zajistit výrobu nových žaluzií u kostelních zvonů, architekt připravuje projekt na krov kostela. Včera jsme zakryli taškami farní sál a v pondělí bychom chtěli pokračovat v pokrývce fary. Povedlo se také vyměnit téměř všechna rozbitá okna na faře. U kostela v Hruškách jednáme s firmami a dobrovolníky, kteří by nám pomohli s opravou věže kostela a dalšími stavebními úpravami. Pokud nám Pán Bůh požehná a bude dostatek ochotných pomocníků, tak bychom chtěli připravit kostel v Hruškách tak, abychom se v něm mohli opět od poloviny srpna scházet a kostel v MNV tak, aby mohla být opět přenesena Nejsvětější Svátost do svatostánku, a abyste jej mohli každý den navštívit.

 

Ohlášky na aktuální týden

 

 

 

Přehled online vysílaných bohoslužeb - www.mseonline.cz

Jak pulsujeme

Ze života církve

Biskup Konzbul bude slavit mši v Moravské Nové Vsi

30.06.2021 17:00
Brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul bude slavit mši svatou u poničeného kostela v Moravské Nové Vsi v neděli 4. července 2021 v 9.15 hodin. Právě tato obec, společně s Hruškami a dalšími místy, patří k těm nejvíce zasaženým na jihovýchodní Moravě, které ničivé tornádo zpustošilo v noci na 25....

Letošní pouť v Mikulčicích se ruší

30.06.2021 14:00
Vzhledem k aktuální situaci, způsobené ničivým tornádem na jihovýchodě Moravy koncem minulého týdne, se ruší tradiční Cyrilometodějská pouť v Mikulčicích. Tradiční Cyrilometodějská pouť v Mikulčicích, která byla původně plánovaná na pondělí  5. července 2021 v 16.30 hodin, se...

Oslava premonstrátského jubilea na Strahově

05.05.2021 20:00
Premonstrátský řád o letošních Vánocích oslaví 900 let od svého vzniku a prvních slibů svatého Norberta a jeho následovníků. V sobotu 1. května 2021, o svátku přenesení ostatků sv. Norberta na pražský Strahov roku 1627 se uskutečnily právě v této kanonii první z několika řádových oslav jubilea....
 

 

 

V případě problémů při načítání nebo zobrazení stránek nás kontaktujte prostřednictvím kontakního formuláře, telefonicky či emailem, nebo přímo správce stránek (marek.dvor@gmail.com). Za Váš názor děkujeme.