Vítejte na oficiálních stránkách

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI MORAVSKÁ NOVÁ VES,

které vám přiblíží život naší farnosti.

 

Farnost se nachází v Jihomoravském kraji a podle církevního rozdělení spadá do Brněnské diecéze a Břeclavského děkanátu.

Pod správu ŘKF Moravská Nová Ves patří společenství věřících z obcí Týnec (filiální kostel Stětí sv. Jana Křtitele) a z obce Hrušky (filiální kostel sv. Bartoloměje).

Pokud chcete zaslat finanční pomoc naší farnosti, můžete tak učinit zasláním své částky na farní bankovní účet - č. ú. 1381673309/0800 

 

IBAN: CZ84 0800 0000 0013 8167 3309 vedeno u České spořitelny.

 

BIC (swift): GIBACZPX

 

Chcete přispět na opravu poškozených kostelů či fary, uveďte variabilní symbol 2222

 

Chcete podpořit poškozené lidi ve farnosti uveďte variabilní symbol 777.

 

Váš dar bude použit na nutné opravy kostela v Moravské Nové Vsi, kaple v Hruškách i fary v Moravské Nové Vsi, případně bude poskytnut farníkům v nouzi na opravu jejich poškozených domů.

Děkujeme za Vaši štědrost.

Pohled z dronu na náš kostel v MNV v roce 2020 - video
 

HZS JMk: Záběry z dronu - Moravská Nová Ves následující den po tornádu

 

Virtuální prohlídka obce před a po tornádu, pro srovnání.

 

Reportáž TV NOE:       spot 1               spot 2

 

O Z N Á M E N Í 

 

V následujících dnech, týdnech a měsících nás čeká oprava farního Kostela sv. Jakuba v Moravské Nové Vsi, filiálního kostela sv. Bartoloměje v Hruškách i zdejší fary. Prosím proto o modlitbu na úmysl, abychom to společně zvládli! Příspěvek na opravy kostelů můžete zaslat na účet farnosti 1381673309/0800 s uvedením variabilního symbolu 2222.


I naše farnost se snaží pomáhat všem lidem, kteří přišli o střechu nad hlavou. Příspěvky lidí na účet farnosti 1381673309/0800 zaslané s variabilním symbolem 777 jsou do poslední koruny spravedlivě rozdělovány mezi ty, kdo to nejvíce potřebují. O tuto formu pomoci můžete kdykoliv požádat na faře a následující den je vám domluvený příspěvek doručen.

 

Děti si můžou na faře nebo na stránkách farnosti vyzvednout přihlášku do náboženství. Na rozpise výuky pro jednotlivé ročníky se pracuje, bude zveřejněn ihned po domluvě se školami.

Přihláška do výuky náboženství Hrušky 2021     

Přihláška do výuky náboženství MNV 2021     

Přihláška do výuky náboženství Týnec 2021


Připomínám, že i v tomto šk. roce budou bývat dětské mše svaté ve farním kostele, a to každé pondělí v 18:00 hod. Děti připravující se k 1. svatému přijímání (2.,3. i 4. roč. ZŠ) se účastní dětských mší svatých v rámci přípravy, ale samozřejmě jsou zvány i všechny ostatní děti.

První dětská mše svatá bude v pondělí 4.10.2021

 

Dnešní sbírka je určena na opravy našich kostelů a fary po ničivém tornádu. Upřímně děkujeme za každý váš dar.


Od zítřka budou všechny večerní mše svaté bývat již v 18:00 hod.


Zemřelý emeritní biskup otec Petr Esterka bude mít requiem v pátek 24. 9. v 9:30 v brněnské katedrále na Petrově a následně v 15:00 hod. v Dolních Bojanovicích, kde bude na místním hřbitově uloženo jeho tělo k očekávání vzkříšení.


Připomínám, že v pátek v 19:20 hod. se setkáme s mladšími biřmovancemi ve farním kostele, kde začne další přípravné setkání před přijetím svátosti křesťanské dospělosti.


MNV: Kdo bude chtít přispět na výzdobu kostela při poděkování za letošní úrodu nějakým darem, ovocem, zeleninou či květinami, může je přinést v sobotu 25. 9. v 16:00 hod. do kostela.

 

Ohlášky na aktuální týden

 

 

 

Přehled online vysílaných bohoslužeb - www.mseonline.cz

Jak pulsujeme

Ze života církve

Návštěva papeže Františka na Slovensku v programu televize Noe

01.09.2021 12:00
Papež František navštíví ve dnech 13. až 15. září sousední Slovensko, kam se vypraví rovnou z Mezinárodního eucharistického kongresu v Budapešti. Na programu má setkání s věřícími v Bratislavě, Prešově, Košicích a v Šaštíně. Poslední den papežské návštěvy se kryje s národním svátkem Slovenské...

V Kalifornii zemřel emeritní pomocný brněnský biskup Petr Esterka

10.08.2021 19:50
Před několika hodinami, v úterý 10. srpna, zemřel ve věku 85 let v Kalifornii emeritní pomocný brněnský biskup Mons. ThDr. Petr Esterka. Jeho hlavním pověřením byla péče o české krajany v cizině. Emeritní brněnský pomocný biskup Petr Esterka se narodil 14. listopadu 1935 v Dolních Bojanovicích....

Biskup Konzbul bude slavit mši v Moravské Nové Vsi

30.06.2021 17:00
Brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul bude slavit mši svatou u poničeného kostela v Moravské Nové Vsi v neděli 4. července 2021 v 9.15 hodin. Právě tato obec, společně s Hruškami a dalšími místy, patří k těm nejvíce zasaženým na jihovýchodní Moravě, které ničivé tornádo zpustošilo v noci na 25....
 

 

 

V případě problémů při načítání nebo zobrazení stránek nás kontaktujte prostřednictvím kontakního formuláře, telefonicky či emailem, nebo přímo správce stránek (marek.dvor@gmail.com). Za Váš názor děkujeme.