Vítejte na oficiálních stránkách

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI MORAVSKÁ NOVÁ VES,

které vám přiblíží život naší farnosti.

 

Farnost se nachází v Jihomoravském kraji a podle církevního rozdělení spadá do Brněnské diecéze a Břeclavského děkanátu.

Pod správu ŘKF Moravská Nová Ves patří společenství věřících z obcí Týnec (filiální kostel Stětí sv. Jana Křtitele) a z obce Hrušky (filiální kostel sv. Bartoloměje).

Pokud chcete zaslat finanční pomoc naší farnosti, můžete tak učinit zasláním své částky na farní bankovní účet - č. ú. 1381673309/0800 

 

IBAN: CZ84 0800 0000 0013 8167 3309 vedeno u České spořitelny.

 

BIC (swift): GIBACZPX

 

Chcete přispět na opravu poškozených kostelů či fary, uveďte variabilní symbol 2222

 

Chcete podpořit poškozené lidi ve farnosti uveďte variabilní symbol 777.

 

Váš dar bude použit na nutné opravy kostela v Moravské Nové Vsi, kaple v Hruškách i fary v Moravské Nové Vsi, případně bude poskytnut farníkům v nouzi na opravu jejich poškozených domů.

Děkujeme za Vaši štědrost.

O Z N Á M E N Í 

 

Dnešní sbírka je na opravy našich poškozených kostelů a fary. Upřímné: „Pán Bůh zaplať!“ za každý váš dar.


Následující neděli bude v naší farnosti sbírka na podporu misií. Svým darem můžeme takto pomoci lidem, kteří ani zdaleka nemají to, co máme my. Vzájemná solidarita byla vždy charakteristikou opravdových křesťanů a v této době jsme ji i my hodně pocítili.


Připomínám všem, ale zvláště dětem, jejich rodičům a prarodičům, že každé pondělí (mimo období prázdnin) bývají ve farním kostele v MNV mše svaté pro děti. Příprava dětí k 1. svatému přijímání probíhá při mši svaté.


Zpovídání před „Dušičkami“ bude následovně: -    úterý 17:15-18:00 Týnec
                                                                                - středa 17:00-18:00 Hrušky

(v MNV budu zpovídat před „Dušičkami“ v pondělí 25.10. od 17:00-18:00 hod.)


Připomínáme i pozvání a prosbu otce biskupa Vojtěcha k přihlášení se ke své farnosti formou donátorství. Bližší informace u členů ERF, u pana faráře, na webu donator.cz nebo stránkách farnosti. Zatím pozvání přijali 4 další členové a jejich počet ve farnosti stoupl na 98.


Hrušky: V tomto týdnu začaly práce na opravě střechy kostela. Děkujeme obci (která je vlastníkem kostela) za všechny přípravy a práce, které musela vykonat předtím, než práce na opravě střechy začaly. Později (po přípravě projektu a získaní potřebných povolení) se bude dělat i věž a věříme, že i nová úklidová místnost s nouzovým WC.

 

Ohlášky na aktuální týden

 

 

Rozpis výuky náboženství pro školní rok 2021/2021

 
aktualizováno 10.10.2021

 

ročník

místo

den

čas

vyučuje

poznámka

1.

ZŠ HRUŠKY

(TVRDONICE)

PONDĚLÍ

13:00 – 13:45

katechetka

M. SALAJKOVÁ

 

2. + 3.

ZŠ HRUŠKY

(TVRDONICE)

PONDĚLÍ

13:00 – 13:45

katechetka

M. ČEREŠNOVÁ

 

4. + 5.

ZŠ HRUŠKY

(KULT. CENTRUM) 

PONDĚLÍ

13:10 – 13:55

PAN FARÁŘ

příprava
k 1. sv. přijímání

1. – 5.

TÝNEC

ČTVRTEK

14:15 - 15:00

katechetka

L. POLÁČKOVÁ

 

1.

ZŠ M.N.VES

ČTVRTEK

12:15 - 13:00

katechetka

M. SALAJKOVÁ

 

2. + 3.

ZŠ M.N.VES

ČTVRTEK

13:00 - 13:45

katechetka

M. SALAJKOVÁ

 

4. + 5.

ZŠ M.N.VES

STŘEDA

13:00 - 13:45

PAN FARÁŘ

příprava
k 1. sv. přijímání

6. + 7.

ZŠ M.N.VES

STŘEDA

13:55 - 14:35

PAN FARÁŘ

 

8.

ZŠ M.N.VES

STŘEDA

14:35 - 15:15

PAN FARÁŘ

 

6. + 7. + 8.

FARA

PONDĚLÍ

14:15 - 15:00

PAN FARÁŘ

pro děti mimo
ZŠ Mor. Nová Ves

9.

FARA

ČTVRTEK

15:45 – 16:30

katecheta

J. BARBOŘÁK

 

 

 

Přehled online vysílaných bohoslužeb - www.mseonline.cz

Jak pulsujeme

Ze života církve

Návštěva papeže Františka na Slovensku v programu televize Noe

01.09.2021 12:00
Papež František navštíví ve dnech 13. až 15. září sousední Slovensko, kam se vypraví rovnou z Mezinárodního eucharistického kongresu v Budapešti. Na programu má setkání s věřícími v Bratislavě, Prešově, Košicích a v Šaštíně. Poslední den papežské návštěvy se kryje s národním svátkem Slovenské...

V Kalifornii zemřel emeritní pomocný brněnský biskup Petr Esterka

10.08.2021 19:50
Před několika hodinami, v úterý 10. srpna, zemřel ve věku 85 let v Kalifornii emeritní pomocný brněnský biskup Mons. ThDr. Petr Esterka. Jeho hlavním pověřením byla péče o české krajany v cizině. Emeritní brněnský pomocný biskup Petr Esterka se narodil 14. listopadu 1935 v Dolních Bojanovicích....

Biskup Konzbul bude slavit mši v Moravské Nové Vsi

30.06.2021 17:00
Brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul bude slavit mši svatou u poničeného kostela v Moravské Nové Vsi v neděli 4. července 2021 v 9.15 hodin. Právě tato obec, společně s Hruškami a dalšími místy, patří k těm nejvíce zasaženým na jihovýchodní Moravě, které ničivé tornádo zpustošilo v noci na 25....
 

 

 

V případě problémů při načítání nebo zobrazení stránek nás kontaktujte prostřednictvím kontakního formuláře, telefonicky či emailem, nebo přímo správce stránek (marek.dvor@gmail.com). Za Váš názor děkujeme.