Vítejte na oficiálních stránkách

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI MORAVSKÁ NOVÁ VES,

které vám přiblíží život naší farnosti.

 

Farnost se nachází v Jihomoravském kraji a podle církevního rozdělení spadá do Brněnské diecéze a Břeclavského děkanátu.

Pod správu ŘKF Moravská Nová Ves patří společenství věřících z obcí Týnec (filiální kostel Stětí sv. Jana Křtitele) a z obce Hrušky (filiální kostel sv. Bartoloměje).

O Z N Á M E N Í 

 

Májové pobožnosti bývají ve farním kostele v MNV: pondělí, středa a pátek – po mši svaté, v Týnci v úterý a v Hruškách ve středu, vždy 15 min. přede mší svatou.

 

Do konce května se můžete v sakristii přihlásit na Pouť žen a dívek. Bližší informace jsou na plakátku.

 

V sobotu 8. 6. 2019 dopoledne se uskuteční poslední ministrantské setkání, při kterém uděláme společné památné foto. Prosím proto, aby se setkání účastnili všichni ministranti, kteří budou moct. Setkání začne mší svatou ve farním kostele v 8:00 hod.
 

Dnešní sbírka je do fondů na opravy kostelů. „Pán Bůh zaplať!“ za každý váš dar.


Sbírka na následující neděli je určena, dle rozhodnutí českých a moravských biskupů, na pomoc křesťanům ve válkou zničených krajinách.  Výzva biskupů ke sbírce na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu  -ZDE-


Katechumenům a ostatním zájemcům k přípravě na přijetí svátostí připomínám, že další setkání se uskuteční již tuto sobotu – 25. 5. v 9:00 hod. na faře.


Veliké poděkování všem farníkům, kteří nám i tentokrát pomohli s přípravou a realizací již 5. farního dne. Poděkování patří i všem zástupcům obce Týnec, která nám v mnohém pomohla. Akce se účastnilo přes 120 dospělých a asi 40 dětí. Do soutěže v pečení se přihlásilo 18 hospodyněk. Na poděkování od farníků jsme dostali přes 20 mailů a sms.


Následující sobotu budou v Kostele Stětí sv. Jana Křtitrele v Týnci v 11:30 hod. oddáni:
sl. Barbora Harťanská a pan Ondřej Koneček, oba z Pohořelic.

Ohlášky na aktuální týden

 

Ze života církve

Sbírka pro pařížské arcibiskupství na obnovu katedrály Notre-Dame

16.04.2019 20:00
Ničivý požár, který včera zachvátil pařížskou katedrálu Notre-Dame, způsobil nejen nevyčíslitelné kulturní, umělecké a civilizační ztráty, ale byl tak vážně poničen jeden ze symbolů křesťanské víry francouzského lidu i celého západního křesťanství. Česká biskupská konference se proto rozhodla...

Svatý týden: Od Květné neděle až po Zmrtvýchvstání Páně

13.04.2019 20:00
Velikonoce jsou pro křesťany vrcholem celého církevního roku. Ve velikonočním triduu (třídenní) oslavuje církev největší tajemství našeho vykoupení, slaví památku Ježíše ukřižovaného, pohřbeného a vzkříšeného. Nabízíme představení jednotlivých dnů Svatého týdne, který začíná Květnou...

Mládež se před Květnou nedělí setká se svými biskupy

04.04.2019 20:00
Ve dnech od 7. do 14. dubna bude probíhat „Týden modliteb za mládež“, který bude předcházet diecézním setkáním mládeže se svými biskupy. Ta se v jednotlivých diecézích uskuteční v rámci Světového dne mládeže v sobotu před Květnou nedělí. Letošním mottem jsou slova z Lukášova evangelia „Ať se mi...
 

 

 

V případě problémů při načítání nebo zobrazení stránek nás kontaktujte prostřednictvím kontakního formuláře, telefonicky či emailem, nebo přímo správce stránek (marek.dvor@gmail.com). Za Váš názor děkujeme.