Vítejte na oficiálních stránkách

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI MORAVSKÁ NOVÁ VES,

které vám přiblíží život naší farnosti.

 

Farnost se nachází v Jihomoravském kraji a podle církevního rozdělení spadá do Brněnské diecéze a Břeclavského děkanátu.

Pod správu ŘKF Moravská Nová Ves patří společenství věřících z obcí Týnec (filiální kostel Stětí sv. Jana Křtitele) a z obce Hrušky (filiální kostel sv. Bartoloměje).

O Z N Á M E N Í 

 


Dnešní sbírka je určena do fondů na opravy našich kostelů a fary. Upřímné „Pán Bůh zaplať!“ za každý váš dar.


Děkujeme panu Pavlu Filipovičovi z Hrušek za výrobu madel na vchodové prosklené dveře do našeho farního kostela.


Děkuji starším ministrantům, kteří připravili pro své mladší kamarády včerejší ministrantské setkání na faře, děkuji také rodičům ministrantů, kteří připravili něco pro společnou snídani.


Dnes odpoledne ve 14:00 hod. zveme do farního kostela na pobožnost křížové cesty, kterou se v době postní budeme modlit vždy v neděli odpoledne v MNV. Ve všední den pak bude pobožnost v úterý přede mší svatou v Týnci a ve středu přede mší svatou v Hruškách. O vedení pobožností v jednotlivých obcích prosíme farní společenství. Následující neděli povedou křížovou cestu ve 14:00 hod. ve farním kostele muži.


V pátek budou mít biřmovanci další přípravné setkání, které začne v 19:20 hod. při společné adoraci ve farním kostele.

 

Oznam od otce biskupa Pavla o dalším synodálním procesu.

Pastorační rada farnosti - aktivity


Srdečně zveme všechny děti na farní tábor, který pro ně připravuje mládež naší farnosti, a to v termínu od 7.7. do 14.7.2024. Bližší informace naleznete na plakátku. Přihlášky jsou k dispozici  na internetových stránkách farnosti. Odevzdat je společně se zálohou můžete do neděle 19.5.2024. 

Tábor - přihláška 2024

 

Ohlášky na aktuální týden

 

 

Přehled online vysílaných bohoslužeb - www.mseonline.cz

 

 

 

V případě problémů při načítání nebo zobrazení stránek nás kontaktujte prostřednictvím kontakního formuláře, telefonicky či emailem, nebo přímo správce stránek (marek.dvor@gmail.com). Za Váš názor děkujeme.