Vítejte na oficiálních stránkách

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI MORAVSKÁ NOVÁ VES,

které vám přiblíží život naší farnosti.

 

Farnost se nachází v Jihomoravském kraji a podle církevního rozdělení spadá do Brněnské diecéze a Břeclavského děkanátu.

Pod správu ŘKF Moravská Nová Ves patří společenství věřících z obcí Týnec (filiální kostel Stětí sv. Jana Křtitele) a z obce Hrušky (filiální kostel sv. Bartoloměje).

O Z N Á M E N Í 

 

Dnešní sbírka je určena do fondů na opravy našich kostelů a fary. Upřímně děkujeme za každý váš dar.


V pondělí bude první dětská mše svatá v tomto školním roce. Mše svatá začne již v 17:00 hod. Prosíme děti, aby přišly na nácvik písní ke mši svaté již v 16:45 hod. Po mši svaté bude společné posezení na faře s pizzou. Občerstvení bude zajištěno.


V sobotu bude na faře v MNV první ministrantské setkání v tomto školním roce. S ministranty se setkáme při mši svaté v 8:00 hod. ve farním kostele a pak bude následovat program na faře. Srdečně zveme všechny služebníky oltáře.


Od zítřka (pondělí) bude probíhat na školách výuka náboženství, a to dle rozpisu:

ZŠ Hrušky:     Pondělí    13:15-14:00 1. ročník, 2. ročník, 5. ročník
                                         14:00-14:45 3. ročník + 4. ročník (příprava k 1. sv. přijímání)


ZŠ Týnec:       Pondělí    15:00-15:45 předškoláci + 2. ročník
                                         15:00-15:45 3. ročník + 4. ročník (příprava k 1. sv. přijímání)


ZŠ MNV:         Středa      11:50-12:35 2. ročník
                                         12:50-13:35 1. ročník
                                         13:30-14:15 3. ročník + 4. ročník (příprava k 1. sv. přijímání)
                                         14:15-15:00 5. ročník + 6. ročník
                                         15:00-15:45 7. ročník + 8. ročník
Žáci 9. ročníku ZŠ budou mívat náboženství na faře po domluvě s panem katechetem.


Za týden v neděli vás opět srdečně zveme po mši svaté v MNV na faru do farní kavárny.

 

MNV: Následující neděli při mši svaté v MNV poděkujeme společně za letošní úrodu. Kdo bude chtít přispět na výzdobu kostela nějakým darem, ovocem, zeleninou či květinami, může je přinést v sobotu 24. 9. v 16:00 hod. do kostela.

 

Nyní pracujeme na obnově střechy farního kostela s rozpočtem několik milionů korun. V případě zájmu o bližší informace nás prosím kontaktujte.

Ohlášky na aktuální týden

 

 

     

 

Přehled online vysílaných bohoslužeb - www.mseonline.cz

Jak pulsujeme

Ze života církve

Novým pražským arcibiskupem byl jmenován J. Exc. Jan Graubner

13.05.2022 12:00
Foto: Dominik Novák, ČaV Životopis J. Exc. Mons. Jana Graubnera Narodil se v Brně 29. 8. 1948, vyrostl ve Strážnici jako jeden z pěti sourozenců. V roce 1967 maturoval na Střední všeobecně vzdělávací škole a poté rok pracoval v Gottwaldově jako dělník, aby získal „dělnický původ“. V roce...

Hejtman Grolich předal papeži Františkovi kříž z trámů kostela zničeného tornádem

28.10.2021 16:00
Ve středu 27. října 2021 se hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich spolu s radním Vladimírem Šmerdou a Přemyslem Putnou zúčastnil generální audience u Jeho Svatosti papeže Františka ve Vatikánu. Za doprovodu velvyslance České republiky při Svatém stolci Václava Kolaji Svatému otci...

Návštěva papeže Františka na Slovensku v programu televize Noe

01.09.2021 12:00
Papež František navštíví ve dnech 13. až 15. září sousední Slovensko, kam se vypraví rovnou z Mezinárodního eucharistického kongresu v Budapešti. Na programu má setkání s věřícími v Bratislavě, Prešově, Košicích a v Šaštíně. Poslední den papežské návštěvy se kryje s národním svátkem Slovenské...
 

 

 

V případě problémů při načítání nebo zobrazení stránek nás kontaktujte prostřednictvím kontakního formuláře, telefonicky či emailem, nebo přímo správce stránek (marek.dvor@gmail.com). Za Váš názor děkujeme.