Vítejte na oficiálních stránkách

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI MORAVSKÁ NOVÁ VES,

které vám přiblíží život naší farnosti.

 

Farnost se nachází v Jihomoravském kraji a podle církevního rozdělení spadá do Brněnské diecéze a Břeclavského děkanátu.

Pod správu ŘKF Moravská Nová Ves patří společenství věřících z obcí Týnec (filiální kostel Stětí sv. Jana Křtitele) a z obce Hrušky (filiální kostel sv. Bartoloměje).

O Z N Á M E N Í 

 


Minulou neděli se ve sbírce do fondů na opravy kostelů vybralo celkem 17.400,- Kč. (MNV: 7.600,- Kč, Hrušky: 5.600,- Kč a Týnec 4.200,- Kč) Upřímné „Pán Bůh zaplať!“.


Následující neděli bude sbírka s názvem „Haléř sv. Petra“, která je určena na pomoc lidem po živelných katastrofách, ve válkou zmítaných zemích a jiných neštěstích. Svatý Otec František díky těmto prostředkům může lidem pomáhat jménem všech křesťanů.


V pondělí, v úterý a ve středu nebudou v naší farnosti mše svaté. Výuka náboženství bude probíhat dle rozpisu, akorát náboženství pro 1.-5. roč. v Hruškách a pro 3. roč. na faře se ruší.


Návštěva seniorů a nemocných na první pátek v měsíci se odkládá o týden, aby se věřící mohli připravit již k Velikonocům (pátek 8. 3. 2024). Kromě těch, které pravidelně navštěvuji na první pátek, můžete nahlásit i ty, kdo chtějí přistoupit ke svátostem před Velikonocemi.


Na první pátek v měsíci se v 17:30 hod. ve farním kostele společně pomodlíme růženec, v 18:00 hod. bude mše svatá obětována za všechny členy živého růžence. Po ní bude následovat krátká společná adorace obětovaná za celou naši farnost. Srdečně zveme!


V pátek po večerní mši svaté (v 19:00 hod.) se na faře uskuteční setkání rodičů a dětí z Týnce a Moravské Nové Vsi, které mají letos přistoupit k 1. svatému přijímání (3. ročník)


V sobotu vás zveme na poutní mši svatou k Panně Marii Pomocné do Týnce. Pouť začne modlitbou svatého růžence v 15:30 hod. a pokračovat bude mší svatou v 16:00 hod.


Dnes odpoledne ve 14:00 hod. zveme do farního kostela na pobožnost křížové cesty, kterou povedou muži. Následující neděli budou vést pobožnost členové chrámového sboru.

 

Oznam od otce biskupa Pavla o dalším synodálním procesu.

Pastorační rada farnosti - aktivity


Srdečně zveme všechny děti na farní tábor, který pro ně připravuje mládež naší farnosti, a to v termínu od 7.7. do 14.7.2024. Bližší informace naleznete na plakátku. Přihlášky jsou k dispozici  na internetových stránkách farnosti. Odevzdat je společně se zálohou můžete do neděle 19.5.2024. 

Tábor - přihláška 2024

 

Ohlášky na aktuální týden

 

 

Přehled online vysílaných bohoslužeb - www.mseonline.cz

 

 

 

V případě problémů při načítání nebo zobrazení stránek nás kontaktujte prostřednictvím kontakního formuláře, telefonicky či emailem, nebo přímo správce stránek (marek.dvor@gmail.com). Za Váš názor děkujeme.