Vítejte na oficiálních stránkách

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI MORAVSKÁ NOVÁ VES,

které vám přiblíží život naší farnosti.

 

Farnost se nachází v Jihomoravském kraji a podle církevního rozdělení spadá do Brněnské diecéze a Břeclavského děkanátu.

Pod správu ŘKF Moravská Nová Ves patří společenství věřících z obcí Týnec (filiální kostel Stětí sv. Jana Křtitele) a z obce Hrušky (filiální kostel sv. Bartoloměje).

O Z N Á M E N Í 

 

Následující neděle je třetí v měsíci, proto bude sbírka určena do fondů na opravy našich kostelů. „Pán Bůh zaplať!“ za každý váš dar.


V tomto týdnu budou mše svaté jenom v úterý večer v Hruškách a Týnci a ve středu ráno v Moravské Nové Vsi.


Pan farář je s dětmi na farním táboře ve Štítarech a prosí o modlitbu za všechny děti i vedoucí. Děkuji také všem, kdo jakýmkoliv způsobem přispěli na farní tábor, kterého se letos účastní 73 táborníků. Pokud by bylo potřebné něco od kněze v následujícím týdnu, je možné pana faráře kontaktovat na mobilní telefon.


Hrušky: Tento týden se nám povedlo dokončit opravu našich varhan. Děkujeme firmě pana Stehlíka z Hodonína, která rekonstrukci provedla. Doufáme, že naše varhany budou moci opět slavnostně zaznívat v kostele, a to co nejdéle. Děkuji také všem, kdo jste v pravidelných měsíčních sbírkách na kostel přispěli, jako i těm, kdo jste přinesli svůj osobní dar.
 

Ohlášky na aktuální týden

 

Vyšlo nové číslo farního zpravodaje - Prázdniny 2019

 

Ze života církve

Český liturgický překlad Bible je k dispozici v nové aplikaci

03.07.2019 10:00
V rámci portálu Liturgie.cz byla připravena nová aplikace Bible – český liturgický překlad. Aplikace obsahuje všechny texty Nového zákona a vybrané texty ze Starého zákona ve znění, které se používá při římskokatolické bohoslužbě. Aplikaci je možné stáhnout pro mobilní systémy Android a iOS a...

Palladium země České se vrací na Velehrad

02.07.2019 10:00
Během dvacátých Dnů lidí dobré vůle bude ve dnech 4.-5. července na Velehradě mimořádně vystaveno Palladium země České. Stane se tak u příležitosti tří významných výročí, která si letos připomínáme – 1150 let od smrti sv. Cyrila a současně jmenování prvního moravského arcibiskupa sv. Metoděje,...

Novým generálním vikářem plzeňské diecéze bude P. Jakub Holík

10.06.2019 20:00
P. Krzysztofa Dędka ve funkci generálního vikáře Diecéze plzeňské vystřídá od 1. září 2019 P. Jakub Holík, farář baziliky sv. Prokopa v Třebíči. "Otce Jakuba s radostí a vděčností vítám v naší diecézi. Moc se těším na spolupráci s ním. Věřím, že podobně jako s P. Krzysztofem budeme i s P....
 

 

 

V případě problémů při načítání nebo zobrazení stránek nás kontaktujte prostřednictvím kontakního formuláře, telefonicky či emailem, nebo přímo správce stránek (marek.dvor@gmail.com). Za Váš názor děkujeme.