Vítejte na oficiálních stránkách

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI MORAVSKÁ NOVÁ VES,

které vám přiblíží život naší farnosti.

 

Farnost se nachází v Jihomoravském kraji a podle církevního rozdělení spadá do Brněnské diecéze a Břeclavského děkanátu.

Pod správu ŘKF Moravská Nová Ves patří společenství věřících z obcí Týnec (filiální kostel Stětí sv. Jana Křtitele) a z obce Hrušky (filiální kostel sv. Bartoloměje).

 

3D model našeho farního kostela 

O Z N Á M E N Í 

 

Dnešní neděle je třetí v měsíci, proto je dnešní sbírka určena do fondů na údržbu našich kostelů a fary. Již předem upřímné: „Pán Bůh zaplať!“ za každý váš dar.


Na následující neděli vyhlašuje náš otec biskup sbírku Haléř svatého Petra. Prostředky z této sbírky jsou jménem všech farností odesílány Svatému Otci Františkovi, který díky nim může následně jménem nás všech křesťanů pomáhat lidem postihnutým přírodními katastrofami, válkou, nebo jinými těžkými událostmi.


V sobotu 22.2. se uskuteční již 5. farní ples (tento rok v Týnci), na který také srdečně zveme. K zakoupení je ještě několik míst. Kdo by chtěl přispět do tomboly, může svůj dar přinést ještě tento týden v MNV na faru a v Hruškách k paní Hůrské nebo Hanzalíkové do pátku 21.2.2020. Vstupenky je možné si zakoupit v týdnu už jenom na faře v Moravské Nové Vsi nebo v Hruškách u paní Evy Hůrské, případně přímo na plese.

Prosíme všechny šikovné hospodyňky, i ty, co na farní ples nejdou, aby na náš ples (pokud budou chtít) přispěly nějakou dobrotou. Vítány jsou slané laskominy, cokoliv, co je vhodné pro občerstvení znavených tanečníků (sladké je již domluveno). Hospodyňky můžou svůj výrobek přinést v sobotu v Týnci od 10:00 do 11:00 do kulturního domu, v MNV na faru v čase od 9:00 do 10:00, nebo v Hruškách k Evě Hůrské v čase od 9:00 do 10:00 hod. Děkujeme.
 

Přihlášky pro děti na farní „cyklotábor“, který se uskuteční od soboty 4. 7. - 11. 7. 2020 je možné si vyzvednout v sakristii nebo na faře. Podmínkou pro účast je minimální věk 10 let. Vyplněné přihlášky je potřebné odevzdat do konce února.

 

Hmotné hospodaření a duchovní správa za rok 2019

 

 

Ohlášky na aktuální týden

 

Ze života církve

Poselství Svatého otce Františka k postní době 2020

07.02.2020 12:00
„Kristovým jménem vyzýváme: Smiřte se s Bohem!“ (2 Kor 5,20) Milé sestry, milí bratři, i v tomto roce nám Pán dopřává příhodný čas, abychom obnovili své srdce a připravili se na slavení velikého tajemství smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, které je základem křesťanského života, jak...

V ČR chodí v neděli do kostela 8 % z pokřtěných

06.02.2020 12:00
Výsledkem ankety mezi účastníky bohoslužeb z října 2019, které se zúčastnilo podle odhadu odboru církevních dat České biskupské konference téměř ¾ všech pravidelných účastníků bohoslužeb je, že minimálně jednou týdne chodí do kostela v ČR 375.000 osob, což je 8,2 % z pokřtěných v ČR. Téměř pětina z...

Tříkrálová sbírka začíná už prvního ledna

30.12.2019 12:00
Od 1. do 14. ledna opět zaplaví republiku koledníci Tříkrálové sbírky se zapečetěnými charitními kasičkami v rukou. Když před dvaceti lety vyšli do ulic první dobrovolníci v pláštích a s korunami na hlavách, nikdo netušil, že za dvě dekády se jejich počet rozroste na 70 tisíc a stará lidová tradice...
 

 

 

V případě problémů při načítání nebo zobrazení stránek nás kontaktujte prostřednictvím kontakního formuláře, telefonicky či emailem, nebo přímo správce stránek (marek.dvor@gmail.com). Za Váš názor děkujeme.