Vítejte na oficiálních stránkách

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI MORAVSKÁ NOVÁ VES,

které vám přiblíží život naší farnosti.

 

Farnost se nachází v Jihomoravském kraji a podle církevního rozdělení spadá do Brněnské diecéze a Břeclavského děkanátu.

Pod správu ŘKF Moravská Nová Ves patří společenství věřících z obcí Týnec (filiální kostel Stětí sv. Jana Křtitele) a z obce Hrušky (filiální kostel sv. Bartoloměje).

O Z N Á M E N Í 

 

Následující neděle je třetí v měsíci. Sbírka proto bude určena do fondů na opravy našich kostelů a fary. Upřímné „Pán Bůh zaplať“ za každý váš dar.

 

V tomto týdnu jsme s ERF rozdělili našim občanům poslední finanční pomoc  po tornádu ve výši 300.000,- Kč. Tím naše farnost přispěla lidem celkovou částkou téměř 12 milionů korun. Věříme, že se dostalo na každého, kdo pomoc potřeboval.


Hrušky: Předhodové zpovídání před Bartolomějskými hody v Hruškách bude již v úterý v čase od 16:00 do 17:00 hod. Nezapomeňte se dobrou svatou zpovědí připravit k prožívání hodů!


Týnec: Začátkem měsíce se nám povedlo zrepasovat a natřít hlavní vchodové dveře do našeho kostela i dveře na kůr. Děkujeme všem, kdo nám s prací pomohli.
 

Srdečně zveme na letošní pouť rodin, která se bude konat v sobotu 27. srpna 2022, poprvé v Předklášteří u Tišnova. Hlavním celebrantem bohoslužby v 10:15 hod. bude brněnský diecézní biskup Pavel Konzbul. Od 12:15 bude připraven duchovní i doprovodný program pro všechny generace. Zakončení pouti s požehnáním je plánováno na 15:30 hod. Vlakový spoj v 7:07 z Břeclavi do Brna hl.n., přestup v Brně na vlak 7:53 do Tišnova (př. 8:29) nebo spoj v 8:07 z Břeclavi do Brna hl.n., přestup v Brně na vlak 8:53 do Tišnova (příjezd 9:29) + cesta pěšky z Tišnova nádraží k Bazilice v Předklášteří je cca 15-20 min (1,5 km).


V sobotu 10. 9. 2022 se v Žarošicích uskuteční tradiční hlavní pouť k Panně Marii na „Zlatou sobotu“. Pokud by byl zájem, můžeme objednat autobus pro ty, kdo by se pouti chtěli zúčastnit. Podmínkou je, abychom naplnili autobus, tj. 50 účastníků. Přihlásit se je možné  do neděle 28. 8. 2022 s uhrazením zálohy 100,- Kč, nebo do naplnění kapacity autobusu.

 

Nyní pracujeme na obnově střechy farního kostela s rozpočtem několik milionů korun. V případě zájmu o bližší informace nás prosím kontaktujte.

Ohlášky na aktuální týden

 

 

     

 

Přehled online vysílaných bohoslužeb - www.mseonline.cz

Jak pulsujeme

Ze života církve

Novým pražským arcibiskupem byl jmenován J. Exc. Jan Graubner

13.05.2022 12:00
Foto: Dominik Novák, ČaV Životopis J. Exc. Mons. Jana Graubnera Narodil se v Brně 29. 8. 1948, vyrostl ve Strážnici jako jeden z pěti sourozenců. V roce 1967 maturoval na Střední všeobecně vzdělávací škole a poté rok pracoval v Gottwaldově jako dělník, aby získal „dělnický původ“. V roce...

Hejtman Grolich předal papeži Františkovi kříž z trámů kostela zničeného tornádem

28.10.2021 16:00
Ve středu 27. října 2021 se hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich spolu s radním Vladimírem Šmerdou a Přemyslem Putnou zúčastnil generální audience u Jeho Svatosti papeže Františka ve Vatikánu. Za doprovodu velvyslance České republiky při Svatém stolci Václava Kolaji Svatému otci...

Návštěva papeže Františka na Slovensku v programu televize Noe

01.09.2021 12:00
Papež František navštíví ve dnech 13. až 15. září sousední Slovensko, kam se vypraví rovnou z Mezinárodního eucharistického kongresu v Budapešti. Na programu má setkání s věřícími v Bratislavě, Prešově, Košicích a v Šaštíně. Poslední den papežské návštěvy se kryje s národním svátkem Slovenské...
 

 

 

V případě problémů při načítání nebo zobrazení stránek nás kontaktujte prostřednictvím kontakního formuláře, telefonicky či emailem, nebo přímo správce stránek (marek.dvor@gmail.com). Za Váš názor děkujeme.