Vítejte na oficiálních stránkách

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI MORAVSKÁ NOVÁ VES,

které vám přiblíží život naší farnosti.

 

Farnost se nachází v Jihomoravském kraji a podle církevního rozdělení spadá do Brněnské diecéze a Břeclavského děkanátu.

Pod správu ŘKF Moravská Nová Ves patří společenství věřících z obcí Týnec (filiální kostel Stětí sv. Jana Křtitele) a z obce Hrušky (filiální kostel sv. Bartoloměje).

Pokud chcete zaslat finanční pomoc naší farnosti, můžete tak učinit zasláním své částky na farní bankovní účet - č. ú. 1381673309/0800 

 

IBAN: CZ84 0800 0000 0013 8167 3309 vedeno u České spořitelny.

 

BIC (swift): GIBACZPX

 

Chcete přispět na opravu poškozených kostelů či fary, uveďte variabilní symbol 2222

 

Chcete podpořit poškozené lidi ve farnosti uveďte variabilní symbol 777.

 

Chcete podpořit výstavbu domu pro seniory ve spolupráci s Charitou ČR, pro ty, kteří přišli o domov kvůli tornádu uveďte variabilní symbol 1111.

 

Váš dar bude použit na nutné opravy kostela v Moravské Nové Vsi, kaple v Hruškách i fary v Moravské Nové Vsi, případně bude poskytnut farníkům v nouzi na opravu jejich poškozených domů.

Děkujeme za Vaši štědrost.

O Z N Á M E N Í 

 


Dnešní sbírka je na opravy našich kostelů a fary. „Pán Bůh zaplať!“ za každý váš dar.


Následující neděli vyhlašují naši biskupové sbírku na pronásledované křesťany.


Dnes odpoledne v 15:00 h. se na faře uskuteční společná schůzka farníků, členů chasy, Mužáků, Slováckého krúžku a obce. Zveme zvláště ty, kterým záleží na tom, aby hody v naší farnosti zůstaly Svatojakubské – spojené se sv. Jakubem a aby se v obci neroz-dělovali lidé na křesťany a ostatní, ale abychom vždy dokázali vzájemně spolupracovat.


Veliké a srdečné poděkování všem, kdo nám pomohli s přípravou a organizací již 6. farního dne, který se uskutečnil v Týnci. Farního dne se účastnilo přes 80 dětí naší farnosti a mnoho dospělých. I když nás počasí překvapilo vytrvalým deštěm, věříme, že se farní den vydařil, a že všichni, kdo přijali naše pozvání, odcházeli s radostí a spokojeni.


Při pouti na Hostýn někdo zapomněl šátek v autobusu. Je v MNV u paní kostelnice.


V pátek budeme mít odpoledne v MNV pohřební mši svatou v 16:00 hod, večerní mše svatá tentokrát nebude a také nebude ani následná tichá adorace.


Co se udělalo na farním kostele?
- dokončili jsme vyzdění štítu (přesně dle toho původního)
- demontovaly se všechny vitráže a očistily se a ošetřily kovové rámy vitráží
- kompletně se dokončil krov věže, čekáme na instalování původního kříže z věže (byl již restaurován), pak se věž zakryje taškami
- ve výrobě jsou nové ciferníky na věž a nový hodinový stroj s ovládáním DCF – přesným rádiovým časovým signálem z Frankfurtu (montovat můžeme teprve po úplném zakrytí věže)
- po odsouhlasení úřadem Památkové péče zadáváme výběrové řízení na vyhotovení vnějších hliníkových bi-termálních oken
- máme připraveno všechno dřevo na krov kostela, po udělaní fasády věže a následném odstranění lešení z věže začneme ihned se stavbou nového krovu nad lodí kostela
- pracujeme na projektu na kompletní novou elektroinstalaci rozvodů v kostele (osvětlení, ozvučení, zabezpečovací systém, kamerový systém na přenosy, větrání…)
- ve fázi jednání je technologický postup na novou fasádu a finální barva kostela

Ohlášky na aktuální týden

 

 

     

 

Přehled online vysílaných bohoslužeb - www.mseonline.cz

Jak pulsujeme

Ze života církve

Novým pražským arcibiskupem byl jmenován J. Exc. Jan Graubner

13.05.2022 12:00
Foto: Dominik Novák, ČaV Životopis J. Exc. Mons. Jana Graubnera Narodil se v Brně 29. 8. 1948, vyrostl ve Strážnici jako jeden z pěti sourozenců. V roce 1967 maturoval na Střední všeobecně vzdělávací škole a poté rok pracoval v Gottwaldově jako dělník, aby získal „dělnický původ“. V roce...

Hejtman Grolich předal papeži Františkovi kříž z trámů kostela zničeného tornádem

28.10.2021 16:00
Ve středu 27. října 2021 se hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich spolu s radním Vladimírem Šmerdou a Přemyslem Putnou zúčastnil generální audience u Jeho Svatosti papeže Františka ve Vatikánu. Za doprovodu velvyslance České republiky při Svatém stolci Václava Kolaji Svatému otci...

Návštěva papeže Františka na Slovensku v programu televize Noe

01.09.2021 12:00
Papež František navštíví ve dnech 13. až 15. září sousední Slovensko, kam se vypraví rovnou z Mezinárodního eucharistického kongresu v Budapešti. Na programu má setkání s věřícími v Bratislavě, Prešově, Košicích a v Šaštíně. Poslední den papežské návštěvy se kryje s národním svátkem Slovenské...
 

 

 

V případě problémů při načítání nebo zobrazení stránek nás kontaktujte prostřednictvím kontakního formuláře, telefonicky či emailem, nebo přímo správce stránek (marek.dvor@gmail.com). Za Váš názor děkujeme.