Vítejte na oficiálních stránkách

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI MORAVSKÁ NOVÁ VES,

které vám přiblíží život naší farnosti.

 

Farnost se nachází v Jihomoravském kraji a podle církevního rozdělení spadá do Brněnské diecéze a Břeclavského děkanátu.

Pod správu ŘKF Moravská Nová Ves patří společenství věřících z obcí Týnec (filiální kostel Stětí sv. Jana Křtitele) a z obce Hrušky (filiální kostel sv. Bartoloměje).

O Z N Á M E N Í 

 

V případě potřeby kněze v období od 1. 2. do 3. 3. 19 (pro pomazání nemocnému, domluvy na pohřeb…) můžete kontaktovat otce Roberta (Tvrdonice) na mobilním čísle: 732 786 245, případně otce Pavla (Lanžhot) na mobilním čísle: 731 428 365.

 

V době po operaci (únor) nebudou mše svaté v týdnu, budou bývat mše svaté jenom v neděli, a to následovně: v sobotu večer v 17:30 hod. (s nedělní platností) v Hruškách (otec Pavel Römer), v neděli v 7:30 hod. v Týnci a v neděli v 9:00 hod. v MNV (otec Robert Prodělal). V týdnu nebude ani výuka náboženství s panem farářem.

 

Hmotné hospodaření farnosti - 2018

 

Dnešní neděle je třetí v měsíci, proto je dnešní sbírka určena do fondů na údržbu našich kostelů a fary. Již předem upřímné: „Pán Bůh zaplať!“ za každý váš dar.


Na následující neděli vyhlašuje náš otec biskup sbírku Haléř svatého Petra. Prostředky z této sbírky jsou jménem všech farností odesílány Svatému Otci (Františkovi), který díky jim může následně jménem nás všech křesťanů pomáhat lidem postihnutým přírodními katastrofy, nebo válkou, nebo jinými těžkými událostmi.

 

V sobotu 23. 2. se uskuteční již 4. farní ples (tento rok v MNV), na který také srdečně zveme. K zakoupení je ještě několik posledních míst. Kdo by chtěl přispět do tomboly, může svůj dar přinést v MNV na faru (po domluvě), v Týnci k Miriam Slámové a v Hruškách k Evě Hůrské do pátku 22. 2. 2019.


Prosíme všechny šikovné hospodyňky, i ty, co na farní ples nejdou, aby na náš ples (pokud budou chtít) přispěly nějakou dobrotou. Vítány jsou slané laskominy, cokoliv, co je vhodné pro občerstvení znavených tanečníků (sladké je již domluveno). Hospodyňky můžou svůj výrobek přinést v sobotu v MNV na sokolovnu od 10:00 do 11:00, v Týnci k Miriam Slámové v čase od 9:00 do 10:00, nebo v Hruškách k Evě Hůrské v čase od 9:00 do 10:00 hod. Děkujeme.


Připomínáme také 5. ročník farního tábora pro děti, který se uskuteční od soboty 13. 7. do soboty 20. 7. 2019 u Vranovské přehrady. Přihlášky si můžete vyzvednout v sakristii a odevzdat vyplněné i se zálohou na faře, nebo po mši svaté v sakristii: v Hruškách u Anežky Mrlákové, v Týnci u Lukáše Mráze a v MNV u Stanislava Poláčka ml.

Ohlášky na aktuální týden

 

Ze života církve

Národní pouť do Říma k výročí svatořečení Anežky České

15.02.2019 20:00
V listopadu 2019 uběhne 30 let od svatořečení sv. Anežky České. K této příležitosti se bude ve dnech 11. až 13. listopadu konat národní pouť do Říma, při které budeme děkovat za dar svobody a prosit za duchovní obrodu naší země. V programu nebudou chybět mše svaté v hlavních římských...

Řady řádů a jak se v tom vyznat?

31.01.2019 20:00
Blíží se Světový den zasvěcených osob, který si tuto sobotu 2. února, na svátek Uvedení Páně do chrámu (lidově Hromnice), budeme připomínat již po 23. Podívejme se, kolik řeholníků a řeholnic žije v České republice a jaké řády u nás působí. Statistiky jsou aktualizované k 1....

Nový generální vikář brněnské diecéze

23.01.2019 20:00
Brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle jmenoval nového (od roku 1990 v pořadí třetího) generálního vikáře brněnské diecéze. V pondělí 4. února 2019 slavnostně uvede do tohoto úřadu svého pomocného biskupa Pavla Konzbula. Při této příležitosti jsme otci biskupovi Pavlovi položili pár...
 

 

 

V případě problémů při načítání nebo zobrazení stránek nás kontaktujte prostřednictvím kontakního formuláře, telefonicky či emailem, nebo přímo správce stránek (marek.dvor@gmail.com). Za Váš názor děkujeme.