Vítejte na oficiálních stránkách

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI MORAVSKÁ NOVÁ VES,

které vám přiblíží život naší farnosti.

 

Farnost se nachází v Jihomoravském kraji a podle církevního rozdělení spadá do Brněnské diecéze a Břeclavského děkanátu.

Pod správu ŘKF Moravská Nová Ves patří společenství věřících z obcí Týnec (filiální kostel Stětí sv. Jana Křtitele) a z obce Hrušky (filiální kostel sv. Bartoloměje).

O Z N Á M E N Í 

 

Dnešní sbírka je určena do fondů na opravy našich kostelů a fary. Upřímné „Pán Bůh zaplať!“ za každý váš dar. Aktuální stav prostředků ve fondech naleznete na našich www stránkách.


Připomínám, že dětské mše bývají v naší farnosti vždy v pondělí v 18:00 h. ve farním kostele. Děti 2.-4. ročníku ZŠ, které se připravují k 1.svatému přijímání, při nich absolvují část přípravy.


Aktuální rozpis výuky náboženství na školách a faře je na www stránkách farnosti. Z důvodu hygienických omezení není tento rok možné, aby děti jiné školy absolvovaly výuku náboženství společně s dětmi druhé školy. Proto došlo ke změně časů a termínů.


Rodiče dětí, které byly přihlášené na farní tábor (který se neuskutečnil), se můžou ještě v tomto týdnu (do neděle) zastavit na faře pro vrácení zálohy.


Po prázdninách opět pokračuje příprava dospělých ke svátosti křtu, prvního svatého přijímání nebo biřmování. Další setkání bude v pátek za týden, 2.10. v 19:40 h. na faře.


Další příprava mladších biřmovanců bude již tento pátek - 25. 9. v 19:40 hod. na faře.


Setkání ministrantů v tomto školním roce budou bývat na faře v MNV opět pravidelně. První setkání bude v sobotu 10. 10. 2020.


V tomto týdnu se ve středu 23. 9. 2020 v 19:00 hod. uskuteční na faře další setkání členů Ekonomické rady farnosti. Účast všech členů je nutná!

 

Hrušky: Příští neděli společně poděkujeme mši svatou Pánu Bohu za letošní úrodu. Proto prosíme o přispění na výzdobu – květiny, plodiny z našich zahrádek a polí…

 

Následující neděli bývala v celé diecéze sbírka do fondu PULS. Tato sbírka byla od minulého roku zrušena a farníkům byla dána možnost se přihlásit k donátorství (dobrovolnému dárcovství) pro svou farnost. Této nabídky využilo v naší farnosti celkem 76 farníků (ze 380 účastníků bohoslužeb). Pokud by se našli i další dobrovolníci z našich řad, můžou se k farnosti přihlásit i tímto způsobem. Bližší informace jsou na stránkách www.biskupstvi.cz, www.donator.cz, www.farnostmnves.cz, nebo rád poskytne pan farář při návštěvě na faře.

 

Ohlášky na aktuální týden

 

 

Přehled online vysílaných bohoslužeb - www.mseonline.cz

Ze života církve

Dobré umírání může přinést pokoj

15.08.2020 13:00
Místnost plná přátel, děti, vnoučata, pes. Vzpomínky, smích, slzy a objetí, vůně jídla i otevřené víno. A uprostřed na lůžku odcházející stará paní, kvůli které tu všichni jsou. Tak může vypadat umírání, po kterém nezůstane pocit dluhu.   Týdny před smrtí rodina prožila s maminkou (vpravo)...

Křest udělovaný pozměněnými svátostnými formulemi je neplatný

06.08.2020 18:00
Kongregace pro nauku víry dnes zveřejnila věroučnou nótu o slovech, kterými se udílí svátost křtu, a záporně odpověděla na dotaz, zda je platný křest udělený slovy: „My tě křtíme ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“; zároveň prohlásila, že v případě této změněné formulace je třeba křest vykonat...

Tipy na výlety do českých a moravských diecézí

22.07.2020 18:00
Letošní prázdniny jsou poněkud jiné, než jsme zvyklí, místo dovolené u moře budeme spíše objevovat krásy Čech, Moravy a Slezska. Níže přinášíme přehled zajímavých památek a ubytovacích možností z českých a moravských diecézí, které by poutníci a turisté rozhodně neměli vynechat. Foto: Roman...
 

 

 

V případě problémů při načítání nebo zobrazení stránek nás kontaktujte prostřednictvím kontakního formuláře, telefonicky či emailem, nebo přímo správce stránek (marek.dvor@gmail.com). Za Váš názor děkujeme.