Vítejte na našem webu

Přinášíme zde informace o aktuálním dění ve farnosti, pořady bohoslužeb, historii kostelů. Ve fotogalerii najdete zajímavé fotogarafie, nechybí ani kontaktní informace.

UPOZORNĚNÍ

 

Od 15.7.2018 dochází ke změně časů bohoslužeb, zejména v Moravské Nové Vsi, věnujte proto prosím pozornost v neděli pravidelným ohláškám, kde se dozvíte více, případně si čas bohoslužby ověřte na našich internetových stránkách nebo v nástěnce u kostela.

 

Změna časů bohoslužeb ve farním kostele:
pondělí, středa a pátek: 19:00 hod. (v zimním období 18:00 hod.)
čtvrtek: 7:00 hod.
sobota: 8:00 hod. (mimo první soboty v měsíci: tehdy v 17:45 hod. poutní mše svatá v Týnci)
neděle: 9:15 hod.

 

MNV: Sochy sv. Václava a Floriána, které bývají před farním kostelem, se restaurují. Práce budou trvat asi 3 měsíce. Když všechno půjde dle plánu, ke Slavnosti sv. Václava (28.9.2018) by mohly být slavnostně požehnány. Prosím o modlitbu za dílo.

 

Dnešní nedělní sbírka je určena do fondů na údržbu kostelů a fary. „Pán Bůh zaplať!“ za každý dar.


Tento týden jsou děti z naší farnosti na farním táboře v Břežanech, prosíme o modlitbu za toto společenství, aby se všichni mohli vrátit domů zdraví. Návrat dětí z farního tábora bude ve středu odpoledne kolem 16:00 hod. k farnímu kostelu v MNV.

Ohlášky na aktuální týden

 

Přehled toho co nás čeká

 

11.7. - 18.7.

4. Farní tábor

Břežany u Znojma

29.7.

Slavnost sv. Jakuba

Moravská Nová Ves

26.8.

Slavnost sv. Bartoloměje

Hrušky

1.9.

15. Pouť rodin

Žďár nad Sázavou

2.9.

Slavnost Stětí sv. Jana Křtitele

Týnec

8.9.

Zlatá sobota

Žarošice

17.9.

Zahájení nového šk. roku

farní kostel MNV, zahrada

 

Ze života církve

Statistika světové katolické církve za rok 2016

10.07.2018 13:00
V červnu představil Vatikán statistickou ročenku katolické církve Annuarium Statisticum Ecclesiae 2016. Ročenka přibližuje současně trendy v počtech a rozložení věřících, kněží a zasvěcených osob a jiných pastoračních pracovníků. V roce 2016 vzrostl počet pokřtěných o 1,1 %, přičemž největší...

Papež František vyzval misionáře, aby se nebáli novostí

06.06.2018 20:00
Ve dnech 28. května - 2. června 2018 proběhlo v Římě každoroční Generální shromáždění Papežských misijních děl (PMD). Zúčastnili se ho národní ředitelé PMD z přibližně 120 zemí všech kontinentů, Českou republiku zde zastupoval národní ředitel PMD jáhen Leoš Halbrštát. Během setkání byl kladen...

Volná místa v seminárních lavicích?

01.06.2018 20:00
Červen je měsícem jáhenských a kněžských svěcení, obdobím, kdy do farností přicházejí novosvěcenci, aby nabídli Bohu svá obdarování ve službě druhým. Přinášíme tematické zamyšlení brněnského pomocného biskupa Pavla Konzbula, který má při České biskupské konferenci na starosti pastoraci...
 

 

 

V případě problémů při načítání nebo zobrazení stránek nás kontaktujte prostřednictvím kontakního formuláře, telefonicky či emailem, nebo přímo správce stránek (marek.dvor@gmail.com). Za Váš názor děkujeme.