Vítejte na oficiálních stránkách

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI MORAVSKÁ NOVÁ VES,

které vám přiblíží život naší farnosti.

 

Farnost se nachází v Jihomoravském kraji a podle církevního rozdělení spadá do Brněnské diecéze a Břeclavského děkanátu.

Pod správu ŘKF Moravská Nová Ves patří společenství věřících z obcí Týnec (filiální kostel Stětí sv. Jana Křtitele) a z obce Hrušky (filiální kostel sv. Bartoloměje).

O Z N Á M E N Í 

 

Veliké poděkování patří dnes všem, kdo nám pomohli s přípravou Velikonočních svátků: ženám, které pečlivě uklidily kostel, chlapům, kteří ometli všechny pavučiny, paní kostelnici, která zde v těchto dnech strávila hodně času, ženám, které se postaraly o krásnou výzdobu, akolytům a ministrantům, kteří asistovali u slavení liturgie, i ceremonářům, kteří dokázali vést jednotlivá slavení. Poděkování patří také všem varhaníkům, zpěvákům i lektorům.

 

Od dnešní neděle budou bývat večerní mše svaté v MNV v 19:00 hod. (kromě dětské v pondělí (18:00). V Týnci a Hruškách zůstávají večerní mše svaté v 18:00 hod.


Následující sobotu ve 13:30 hod. srdečně zveme na slavnost svěcení opraveného kříže u farního kostela. Svěcení kříže i mši svatou povede 2. prelát Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně – ThLic. Václav Slouk.


Pan František Trojan zve v sobotu 27. 4. na „Aukci archivních vín“ v čase od 12 – 16 hod. Aukce se uskuteční u nádraží ČD a výtěžek bude v plné výši věnován organizaci „Lékaři bez hranic“.


Od následující neděle proběhne v naší farnosti sbírka cukrovinek pro Charitu Hodonín. Děti se tak mohou rozdělit o cukrovinky, které budou předány dětem ze sociálně slabších rodin. Krabice na sbírku budou v zadní části kostela. Upřímné "Pán Bůh zaplať" všem, kdo přispějí a potěší tak druhé.


Do konce května se můžete v sakristii přihlásit na Pouť žen a dívek. Bližší informace jsou na plakátku.

Ohlášky na aktuální týden

 

 

Ze života církve

Sbírka pro pařížské arcibiskupství na obnovu katedrály Notre-Dame

16.04.2019 20:00
Ničivý požár, který včera zachvátil pařížskou katedrálu Notre-Dame, způsobil nejen nevyčíslitelné kulturní, umělecké a civilizační ztráty, ale byl tak vážně poničen jeden ze symbolů křesťanské víry francouzského lidu i celého západního křesťanství. Česká biskupská konference se proto rozhodla...

Svatý týden: Od Květné neděle až po Zmrtvýchvstání Páně

13.04.2019 20:00
Velikonoce jsou pro křesťany vrcholem celého církevního roku. Ve velikonočním triduu (třídenní) oslavuje církev největší tajemství našeho vykoupení, slaví památku Ježíše ukřižovaného, pohřbeného a vzkříšeného. Nabízíme představení jednotlivých dnů Svatého týdne, který začíná Květnou...

Mládež se před Květnou nedělí setká se svými biskupy

04.04.2019 20:00
Ve dnech od 7. do 14. dubna bude probíhat „Týden modliteb za mládež“, který bude předcházet diecézním setkáním mládeže se svými biskupy. Ta se v jednotlivých diecézích uskuteční v rámci Světového dne mládeže v sobotu před Květnou nedělí. Letošním mottem jsou slova z Lukášova evangelia „Ať se mi...
 

 

 

V případě problémů při načítání nebo zobrazení stránek nás kontaktujte prostřednictvím kontakního formuláře, telefonicky či emailem, nebo přímo správce stránek (marek.dvor@gmail.com). Za Váš názor děkujeme.