Vítejte na oficiálních stránkách

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI MORAVSKÁ NOVÁ VES,

které vám přiblíží život naší farnosti.

 

Farnost se nachází v Jihomoravském kraji a podle církevního rozdělení spadá do Brněnské diecéze a Břeclavského děkanátu.

Pod správu ŘKF Moravská Nová Ves patří společenství věřících z obcí Týnec (filiální kostel Stětí sv. Jana Křtitele) a z obce Hrušky (filiální kostel sv. Bartoloměje).

O Z N Á M E N Í 

 

Dnešní sbírka je na potřeby údržby kostelů. Každá z obcí naší farnosti vybírá prostředky na svůj kostel - do fondu oprav a údržby kostelů a fary. Přehled o tom, k čemu byly prostředky využity v roce 2018 najdete na internetových stránkách farnosti.


V pátek jsme začali prožívat týden modliteb za jednotu křesťanů. I naše farnost se zapojí do těchto společných modliteb křesťanů celého světa. Po mši svaté dnes i v následujícím týdnu společně zazpíváme píseň č. 910: „Jeden Pán, jedna víra, jeden křest…“


K následující neděli by měla ERF připravit a přečíst přehled hospodaření farnosti za rok 2018.


I když tento pátek není prvním pátkem v měsíci, budou mít všichni členové modlitby živého růžence společné setkání ve farním kostele v 17:15 hod. Na setkání se domluvíme ohledně členství a potom se společně pomodlíme růženec. Po mši svaté bude adorace za naší farnost.


V pátek dopoledne také navštívím všechny seniory a nemocné naší farnosti.


V sobotu v 8:00 hod. začne mší svatou ve farním kostele setkání našich ministrantů, které bude dál pokračovat na faře a v 9:00 hod. budou mít na faře setkání farníci, připravující se k přijetí svátosti křtu nebo biřmování.


Slovo od otce biskupa:  „Povolání ke kněžství“.


I tento rok bude naše farnost organizovat „farní tábor“, a to v čase od soboty 13. 7. do soboty 20. 7. 2019. Tábor se uskuteční na tábořišti Junior u Vranovské přehrady na Znojemsku, bližší informace pro zájemce budou upřesněny. Přihlášku je možné si vyzvednout od následující neděle 27. 1. v sakristii nebo i na faře. Kapacita tábora je omezena.

Ohlášky na aktuální týden

 

Ze života církve

Modleme se s mobilem

22.12.2018 14:00
Myslíte si, že mobil do kostela nepatří? Podívejte se na přehled mobilních aplikací, které můžou pomoci ve vašem duchovním růstu... Foto: Jan Hudač / Člověk a Víra Bible And Bible  Tuto Bibli v mobilu budete mít stále po ruce. V aplikaci je Bible dostupná ve více než 50...

Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

06.12.2018 20:00
Na sobotu 8. prosince připadá Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Papež František ji bude tradičně slavit na náměstí v blízkosti Španělských schodů.  Foto: Vatican Insider „Tuto sobotu budeme slavit Slavnost Panny Marie počaté bez poskrvny prvotního...

Advent je časem naděje a očekávání

30.11.2018 14:00
Tuto neděli 2. prosince budeme slavit první neděli adventní a začátek nového liturgického roku. Jaký je význam adventu? Jak ho co nejlépe prožít a připravit se na slavení narození našeho Spasitele? Níže přinášíme několik tipů. Foto: Michaela Gavlakova / Člověk a Víra „Příští neděli začneme...
 

 

 

V případě problémů při načítání nebo zobrazení stránek nás kontaktujte prostřednictvím kontakního formuláře, telefonicky či emailem, nebo přímo správce stránek (marek.dvor@gmail.com). Za Váš názor děkujeme.