Vítejte na oficiálních stránkách

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI MORAVSKÁ NOVÁ VES,

které vám přiblíží život naší farnosti.

 

Farnost se nachází v Jihomoravském kraji a podle církevního rozdělení spadá do Brněnské diecéze a Břeclavského děkanátu.

Pod správu ŘKF Moravská Nová Ves patří společenství věřících z obcí Týnec (filiální kostel Stětí sv. Jana Křtitele) a z obce Hrušky (filiální kostel sv. Bartoloměje).

Pokud chcete zaslat finanční pomoc naší farnosti, můžete tak učinit zasláním své částky na farní bankovní účet - č. ú. 1381673309/0800 

 

IBAN: CZ84 0800 0000 0013 8167 3309 vedeno u České spořitelny.

 

BIC (swift): GIBACZPX

 

Chcete přispět na opravu poškozených kostelů či fary, uveďte variabilní symbol 2222

 

Chcete podpořit poškozené lidi ve farnosti uveďte variabilní symbol 777.

 

Chcete podpořit výstavbu domu pro seniory ve spolupráci s Charitou ČR, pro ty, kteří přišli o domov kvůli tornádu uveďte variabilní symbol 1111.

 

Váš dar bude použit na nutné opravy kostela v Moravské Nové Vsi, kaple v Hruškách i fary v Moravské Nové Vsi, případně bude poskytnut farníkům v nouzi na opravu jejich poškozených domů.

Děkujeme za Vaši štědrost.

O Z N Á M E N Í 

 

Následující neděli vykonáme sbírku do fondů na opravy našich kostelů. Po půlroční přestávce, kdy byly sbírky určeny primárně na opravy kostelů a fary po tornádu, od tohoto roka opět začínáme spořit do samostatných fondů na opravy jednotlivých kostelů. (Samostatně zůstal fond pro kostel v Hruškách a fond pro Týnec, fond v MNV byl zrušen – na opravy budou použity všechny ostatní volné finanční prostředky.)


V pondělí začíná týden modliteb za jednotu křesťanů. I naše farnost se zapojí do těchto společných modliteb křesťanů celého světa. Po mši svaté budeme vždy, celý týden, společně zpívat píseň č. 910: „Jeden Pán, jedna víra, jeden křest…“


V sobotu 22. 1. se uskuteční další ministrantské setkání, které začne mší svatou v 8:00 hod. ve farním kostele. Další program bude pokračovat na faře ve farním sále. Budu rád, když se jej tentokrát budou účastnit i starší ministranti, kteří se naučí pracovat s kadidlem a Misálem.


Upřímné a veliké poděkování patří panu Františku Trojanovi za zorganizování novoročního koncertu Musica Animae v našem kostele. Děkujeme také Městysu MNV za sponzorování odměny pro účinkující. V dobrovolném vstupném jste na opravy našeho farního kostela přispěli částkou 9.600,- Kč.


Prosím všechny, kdo mají klíče od kostela v Moravské Nové Vsi, Hruškách a Týnci nebo od fary, aby se zastavili i s klíčkem po mši svaté v sakristii.

 

Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha k založení brněnské diecéze
 
Modlitba za brněnskou diecézi
 
Všemohoucí Bože,
děkujeme ti za všechny dary a milosti,
kterými jsi zahrnul nás
i předcházející generace naší diecéze.
 
Prosíme tě, pomáhej nám,
ať v rozdílnosti našich služeb
zůstaneme věrni svému poslání
stávat se uprostřed dnešní společnosti
znamením a darem tvé lásky.

Dej, ať jsme pevně spojeni s Kristem
i navzájem mezi sebou,
aby tě skrze nás ostatní poznávali jako Otce
a záruku naplnění smyslu života.
 
Na přímluvu Panny Marie, Matky církve,
patronů svatého Petra a Pavla,
i všech dalších světic a světců
spojených s brněnskou diecézí i s celou církví
o to prosíme skrze Krista, našeho Pána.
 
Amen.


S církevním schválením Biskupství brněnského č.j. Ep/1017/2006 ze dne 5.12.2006

 

Ohlášky na aktuální týden

 

 

 

Přehled online vysílaných bohoslužeb - www.mseonline.cz

Jak pulsujeme

Ze života církve

Hejtman Grolich předal papeži Františkovi kříž z trámů kostela zničeného tornádem

28.10.2021 16:00
Ve středu 27. října 2021 se hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich spolu s radním Vladimírem Šmerdou a Přemyslem Putnou zúčastnil generální audience u Jeho Svatosti papeže Františka ve Vatikánu. Za doprovodu velvyslance České republiky při Svatém stolci Václava Kolaji Svatému otci...

Návštěva papeže Františka na Slovensku v programu televize Noe

01.09.2021 12:00
Papež František navštíví ve dnech 13. až 15. září sousední Slovensko, kam se vypraví rovnou z Mezinárodního eucharistického kongresu v Budapešti. Na programu má setkání s věřícími v Bratislavě, Prešově, Košicích a v Šaštíně. Poslední den papežské návštěvy se kryje s národním svátkem Slovenské...

V Kalifornii zemřel emeritní pomocný brněnský biskup Petr Esterka

10.08.2021 19:50
Před několika hodinami, v úterý 10. srpna, zemřel ve věku 85 let v Kalifornii emeritní pomocný brněnský biskup Mons. ThDr. Petr Esterka. Jeho hlavním pověřením byla péče o české krajany v cizině. Emeritní brněnský pomocný biskup Petr Esterka se narodil 14. listopadu 1935 v Dolních Bojanovicích....
 

 

 

V případě problémů při načítání nebo zobrazení stránek nás kontaktujte prostřednictvím kontakního formuláře, telefonicky či emailem, nebo přímo správce stránek (marek.dvor@gmail.com). Za Váš názor děkujeme.