Christina F. Bhimannavar

 
 
 
Narození:            25.10.2006, GULEDGUDD

Pohlaví:               dívka

Náboženství:        křesťanství

Chtěla by být:       řádová sestra

Otec:                   FRANCIS, nekvalifikovaný dělník

Matka:                 ANITA, žena v domácnosti

Sourozenci:          CLEVEN

                           CLARA

                           MARIA TERESA

Měsíční příjem rodiny: RS. 6000 /-

Rodina má vlastní dlážděný dům s hliněnou podlahou. V domě mají zavedenou elektřinu i vodu. V domácnosti mají i koupelnu a toaletu.

 

INFORMACE PRO SPONZORY:

Christina je nejstarší z dětí v rodině. Je šikovnou studentkou. Má jednoho mladšího bratra a dvě mladší sestry. Otec pracuje jako nekvalifikovaný dělník. Rodina je chudá a rodiče by velmi těžce mohli najít prostředky na vzdělání pro své děti a zároveň nezanedbat denní potřeby celé rodiny.

 

Informace v angličtině

 

překlad dopisu doručeného v září 2023

 

Přijměte pozdrav od Christiny. Daří se mi dobře. Doufám, že vám také. Děkuji vám za dopis, dárky a samolepky. Děkuji za velikonoční přání pro mne a mou rodinu. Teď je půst. Každý pátek chodím do kostela modlit se křížovou cestu. Oslavili jsme Vánoce.  Já i moje rodina se za vás modlíme. Kéž vám Bůh žehná.

Teď studuji v 10. ročníku. Naši učitelé nás učí dobře a pomáhají nám. Z pololetních zkoušek mám dobré známky Od 31. 3. budu dělat závěrečné zkoušky. Prosím, modlete se za mne. Každý den se zúčastňuji mše sv. a modlím se za vás. Ve škole mám přátele. Hrajeme si a studujeme společně. Užijeme hodně legrace. Po 10. ročníku půjdu na vyšší školu. Budou mi chybět kamarádi a naše škola.

V naší rodině je nás 6: rodiče, mladší bratr a dvě sestry. Tatínek pracuje na poli, maminka v domácnosti. Jsme šťastní. Každý den se modlíme růženec. Modlíme se za vás a vaše rodiny. Kéž vám Bůh žehná. dá vám dobré zdraví a štěstí.

Děkuji Vaše milující dítě Christina

Předchozí dopisy od našeho adoptovaného dítěte jsou digitalizovány a archivovány, na požádání je možno si je zpětně prohlédnout.