Christina F. Bhimannavar

 
 
 
Narození:            25.10.2006, GULEDGUDD

Pohlaví:               dívka

Náboženství:        křesťanství

Chtěla by být:       řádová sestra

Otec:                   FRANCIS, nekvalifikovaný dělník

Matka:                 ANITA, žena v domácnosti

Sourozenci:          CLEVEN

                           CLARA

                           MARIA TERESA

Měsíční příjem rodiny: RS. 6000 /-

Rodina má vlastní dlážděný dům s hliněnou podlahou. V domě mají zavedenou elektřinu i vodu. V domácnosti mají i koupelnu a toaletu.

 

INFORMACE PRO SPONZORY:

Christina je nejstarší z dětí v rodině. Je šikovnou studentkou. Má jednoho mladšího bratra a dvě mladší sestry. Otec pracuje jako nekvalifikovaný dělník. Rodina je chudá a rodiče by velmi těžce mohli najít prostředky na vzdělání pro své děti a zároveň nezanedbat denní potřeby celé rodiny.

 

Informace v angličtině

 

6. dopis

 

Milí sponzoři,
s láskou Vás zdraví Vaše adoptované dítě Christina. Daří se mi dobře, i mé rodině, doufám, že i Vám. Jsem ráda, že Vám mohu napsat, že díky Vaší laskavé podpoře a pomoci  jsem zdárně složila zkoušky za 1. semestr, ddostala jsem dobré známky ze všech předmětů. Zúčastňuji se také všech činností ve škole.
Slavili jsme novénu ke svátku  narození Panny Marie 8. září. Modlila jsem se při ní za Vás. V neděli 7. října2018 byl svátek našeho kostela. Večer jsme měli kulturní program. Lidem se to líbilo, slavnost skončila dobře. Pravidelně každý den chodím na mši svatou do kostela a při rodinné modlitbě za Vás prosím, abyste byli zdraví a úspěšní. Prosím, také se za nás modlete.
Blíží se Vánoce. Přejeme Vám, já i naše rodina, radostné Vánoce a Šťastný nový rok. Moje celá rodina se modlí k Pánu Bohu, aby se Vám dobře dařilo.
Nikdy nezapomeneme na Vaši podporu.
Vaše milující dítě                    Christina F. Bhimannavar

 

6 dopis - anglicky

 

6 dopis - indicky

5. dopis

Drahý sponzore,

Srdečný pozdrav vám posílá Vaše sponzorované dítě Christiny Bhimanavar.

Mám se tady dobře a doufám, že Vy taky. Zúčastnila jsem se různých aktivit a kulturních programů, které máme ve škole. Nyní jsem dokončila závěrečnou zkoušku a dosáhla jsem dobrých známek ve všech předmětech.

Děkuji Vám za Vaši laskavou pomoc při vzdělání a taky za vánoční šaty. Teď jsem dokončila 5. třídu, začnu 6. a slibuji, že se budu pilně učit.

Na Velký pátek jsme vykonali křížovou cestu a modlili se k Pánu. Velikonoce jsme slavili velkolepým způsobem a po mši svaté nám v kostele rozdělili velikonoční vajíčka. Každý den jsem se zúčastnila eucharistie a modlila se za Vás všechny, a i já prosím o modlitby za mě a moji rodinu.

Děkuji Vaše milované dítě Christina Bhimanavar

 

5 dopis anglicky
 
5 dopis indicky
 
5 dopis vysvědčení

4. dopis

     Moji milí sponzoři,

srdečně Vás zdraví Vaše adoptované dítě Christina F. Bhimannavar. Mám se dobře. Doufám, že se také máte dobře a těšíte se dobrému zdraví. Jsem ráda, že Vám mohu napsat, že studuji v 5. stupni  a úspěšně jsem zvládla zkoušky za 1. semestr. Dostala jsem ze všech předmětů dobré známky. V naší vesnici jsme oslavovali svátek kostela Panny Marie Růžencové. Tehdy jsem se za Vás modlila. Zúčastnila jsem se kulturního programu v kostele. Nyní se blíží Vánoce. Já i členové mojí rodiny Vám přejeme šťastné Vánoce  a radostný nový rok. Kéž dítě Ježíš žehná Vám i členům Vaší rodiny a splní Vám Vaše touhy. Ve studiu se mi daří dobře a s Vaší pomocí a podporou budu moci zdárně studovat v dobré škole. Děkuji Vám za laskavou pomoc. Kéž Vám Bůh žehná, kéž žehná i Vaší práci a dá Vám dobré zdraví. S díky Vaše milující dítě      

Christina F. Bhimannavar

4 dopis - anglicky
4 dopis - indicky

3. dopis

Drahý sponzore,

s láskou Ti posílám své srdečné pozdravy. Já i má rodina se zde máme dobře a doufám, že i Tobě a Tvé rodině se daří.

Jsem ráda, že Ti mohu sdělit, že jsem udělala všechny závěrečné zkoušky čtvrtého ročníku. Prošla jsem s výbornými známkami. Nyní studuji pátý ročník.

Toto místo bylo požehnáno příchodem naší Paní v podobě Fatimské sochy. Tři dny adorací, růženců a mší byly nabídnuty v našem kostele. Na závěr jsme se se svou Matkou Marií rozloučili s láskou a nákloností.

Během tohoto školního roku jsem se zúčastnila několika kulturních programů, her a různých akcí, které byly organizovány ve škole. Moc Ti děkuji za Vánoční triko.

Chodím pravidelně každý den na mši svatou. V kostele jsme slevili křížovou cestu, Květnou neděli a Velikonoce.  Tvá milující podpora mi velmi pomáhá v mém studiu.  Ty i Tvá rodina jste v mých každodenních modlitbách.

 

S láskou Tvé dítě,

Christina Bhimannavar

3 dopis anglicky

3 dopis indicky

 

3 dopis - vysvědčení

 

2. dopis 

 

Drahý sponzore

milující pozdravy od Christine Bheemannvar. Jsem v pořádku i s mojí rodinou. Doufám, že jsi také s rodinou v pořádku.

S tvojí laskavou pomocí můžu studovat. Snažila jsem se a měla dobré známky v prvním pololetí. Zúčastnila jsem se talentové soutěže, která se konala ve škole.

Svátek 7. října jsme oslavili a já se modlila za tebe a tvou rodinu. Zúčastnila jsem se programu v našem kostele. Pravidelně po každodenní mši se modlím za tvé zdraví.

Vánoce se blíží. My se připravujeme slavit Vánoce velkým způsobem v kostele. Spolu s mou rodinou ti přeji veselé vánoce a radostný nový rok.

tvoje milující Christina F. Bheemannavar

 

dopis 2 Christina v angličtině

 

1. dopis pro sponzory  

 

 
 
 
Drazí sponzoři
Posílám laskavý pozdrav od Christina Bhimannavar. Já i má rodina jsme v pořádku s Boží pomocí. Jak se máte? Doufám, že všichni jste s Boží pomocí v pořádku a zdraví. Školu navštěvuji v Prathibhakaranji. Studuji dobře, úspěšně jsem ukončila 3 třídu a mám dobré známky ve všech předmětech, nyní jsem začala chodit do 4. třídy. Také chodím pravidelně do kostela a zde se modlím i za vaše zdraví. V naší obci jsme slavili svátky jako Vánoce, Nový rok a Velký pátek, to jsme si udělali křížovou cestu, které jsem se také zúčastnila. 
 
Velmi vám děkuji, vaše Christina Bhimannavar
 
 
 

originál dopisu v angličtině

 
 
 

bhimannavar vysvědčení