Christina F. Bhimannavar

 
 
 
Narození:            25.10.2006, GULEDGUDD

Pohlaví:               dívka

Náboženství:        křesťanství

Chtěla by být:       řádová sestra

Otec:                   FRANCIS, nekvalifikovaný dělník

Matka:                 ANITA, žena v domácnosti

Sourozenci:          CLEVEN

                           CLARA

                           MARIA TERESA

Měsíční příjem rodiny: RS. 6000 /-

Rodina má vlastní dlážděný dům s hliněnou podlahou. V domě mají zavedenou elektřinu i vodu. V domácnosti mají i koupelnu a toaletu.

 

INFORMACE PRO SPONZORY:

Christina je nejstarší z dětí v rodině. Je šikovnou studentkou. Má jednoho mladšího bratra a dvě mladší sestry. Otec pracuje jako nekvalifikovaný dělník. Rodina je chudá a rodiče by velmi těžce mohli najít prostředky na vzdělání pro své děti a zároveň nezanedbat denní potřeby celé rodiny.

 

Informace v angličtině

 

5. dopis

Drahý sponzore,

Srdečný pozdrav vám posílá Vaše sponzorované dítě Christiny Bhimanavar.

Mám se tady dobře a doufám, že Vy taky. Zúčastnila jsem se různých aktivit a kulturních programů, které máme ve škole. Nyní jsem dokončila závěrečnou zkoušku a dosáhla jsem dobrých známek ve všech předmětech.

Děkuji Vám za Vaši laskavou pomoc při vzdělání a taky za vánoční šaty. Teď jsem dokončila 5. třídu, začnu 6. a slibuji, že se budu pilně učit.

Na Velký pátek jsme vykonali křížovou cestu a modlili se k Pánu. Velikonoce jsme slavili velkolepým způsobem a po mši svaté nám v kostele rozdělili velikonoční vajíčka. Každý den jsem se zúčastnila eucharistie a modlila se za Vás všechny, a i já prosím o modlitby za mě a moji rodinu.

Děkuji Vaše milované dítě Christina Bhimanavar

 

5 dopis anglicky
 
5 dopis indicky
 
5 dopis vysvědčení

4. dopis

     Moji milí sponzoři,

srdečně Vás zdraví Vaše adoptované dítě Christina F. Bhimannavar. Mám se dobře. Doufám, že se také máte dobře a těšíte se dobrému zdraví. Jsem ráda, že Vám mohu napsat, že studuji v 5. stupni  a úspěšně jsem zvládla zkoušky za 1. semestr. Dostala jsem ze všech předmětů dobré známky. V naší vesnici jsme oslavovali svátek kostela Panny Marie Růžencové. Tehdy jsem se za Vás modlila. Zúčastnila jsem se kulturního programu v kostele. Nyní se blíží Vánoce. Já i členové mojí rodiny Vám přejeme šťastné Vánoce  a radostný nový rok. Kéž dítě Ježíš žehná Vám i členům Vaší rodiny a splní Vám Vaše touhy. Ve studiu se mi daří dobře a s Vaší pomocí a podporou budu moci zdárně studovat v dobré škole. Děkuji Vám za laskavou pomoc. Kéž Vám Bůh žehná, kéž žehná i Vaší práci a dá Vám dobré zdraví. S díky Vaše milující dítě      

Christina F. Bhimannavar

4 dopis - anglicky
4 dopis - indicky

3. dopis

Drahý sponzore,

s láskou Ti posílám své srdečné pozdravy. Já i má rodina se zde máme dobře a doufám, že i Tobě a Tvé rodině se daří.

Jsem ráda, že Ti mohu sdělit, že jsem udělala všechny závěrečné zkoušky čtvrtého ročníku. Prošla jsem s výbornými známkami. Nyní studuji pátý ročník.

Toto místo bylo požehnáno příchodem naší Paní v podobě Fatimské sochy. Tři dny adorací, růženců a mší byly nabídnuty v našem kostele. Na závěr jsme se se svou Matkou Marií rozloučili s láskou a nákloností.

Během tohoto školního roku jsem se zúčastnila několika kulturních programů, her a různých akcí, které byly organizovány ve škole. Moc Ti děkuji za Vánoční triko.

Chodím pravidelně každý den na mši svatou. V kostele jsme slevili křížovou cestu, Květnou neděli a Velikonoce.  Tvá milující podpora mi velmi pomáhá v mém studiu.  Ty i Tvá rodina jste v mých každodenních modlitbách.

 

S láskou Tvé dítě,

Christina Bhimannavar

3 dopis anglicky

3 dopis indicky

 

3 dopis - vysvědčení

 

2. dopis 

 

Drahý sponzore

milující pozdravy od Christine Bheemannvar. Jsem v pořádku i s mojí rodinou. Doufám, že jsi také s rodinou v pořádku.

S tvojí laskavou pomocí můžu studovat. Snažila jsem se a měla dobré známky v prvním pololetí. Zúčastnila jsem se talentové soutěže, která se konala ve škole.

Svátek 7. října jsme oslavili a já se modlila za tebe a tvou rodinu. Zúčastnila jsem se programu v našem kostele. Pravidelně po každodenní mši se modlím za tvé zdraví.

Vánoce se blíží. My se připravujeme slavit Vánoce velkým způsobem v kostele. Spolu s mou rodinou ti přeji veselé vánoce a radostný nový rok.

tvoje milující Christina F. Bheemannavar

 

dopis 2 Christina v angličtině

 

1. dopis pro sponzory  

 

 
 
 
Drazí sponzoři
Posílám laskavý pozdrav od Christina Bhimannavar. Já i má rodina jsme v pořádku s Boží pomocí. Jak se máte? Doufám, že všichni jste s Boží pomocí v pořádku a zdraví. Školu navštěvuji v Prathibhakaranji. Studuji dobře, úspěšně jsem ukončila 3 třídu a mám dobré známky ve všech předmětech, nyní jsem začala chodit do 4. třídy. Také chodím pravidelně do kostela a zde se modlím i za vaše zdraví. V naší obci jsme slavili svátky jako Vánoce, Nový rok a Velký pátek, to jsme si udělali křížovou cestu, které jsem se také zúčastnila. 
 
Velmi vám děkuji, vaše Christina Bhimannavar
 
 
 

originál dopisu v angličtině

 
 
 

bhimannavar vysvědčení