Archiv článků

Výzva ČBK v souvislosti s vyhlášením mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ohledně shromáždění osob

10.03.2020 18:00
Bratři a sestry, ministr zdravotnictví dnes vydal v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 mimořádné opatření, kterým se kromě jiného zakazují s účinností ode dne 10. března 2020 od 18 hodin akce, včetně náboženských shromáždění s účastí přesahující 100 osob. Opatření se...

Prohlášení ČBK k riziku onemocnění COVID-19

07.03.2020 10:00
Drazí věřící, v souvislosti s šířícím se koronavirem způsobujícím onemocnění COVID-19 apelujeme na vás, abyste byli zodpovědní, chránili sebe, své blízké a všechny ve svém okolí. Proto doporučujeme přijmout následující opatření:   ·      Je třeba, aby se...

Poselství Svatého otce Františka k postní době 2020

07.02.2020 12:00
„Kristovým jménem vyzýváme: Smiřte se s Bohem!“ (2 Kor 5,20) Milé sestry, milí bratři, i v tomto roce nám Pán dopřává příhodný čas, abychom obnovili své srdce a připravili se na slavení velikého tajemství smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, které je základem křesťanského života, jak...

V ČR chodí v neděli do kostela 8 % z pokřtěných

06.02.2020 12:00
Výsledkem ankety mezi účastníky bohoslužeb z října 2019, které se zúčastnilo podle odhadu odboru církevních dat České biskupské konference téměř ¾ všech pravidelných účastníků bohoslužeb je, že minimálně jednou týdne chodí do kostela v ČR 375.000 osob, což je 8,2 % z pokřtěných v ČR. Téměř pětina z...

Aktualizace tabulky Fond na opravu kostelů

14.01.2020 08:00
Byla aktualizována tabulka Fondů na opravu kostelů, byly doplněny příjmy i výdaje na konci roku 2019.

Opraven rozpis lektorů v MNV

11.01.2020 18:00
Byly opraveny drobné nedostatky v rozpisu lektorů a u některých lektorů byl změněn termín služby.

Rozpis služeb v MNV pro rok 2020

05.01.2020 10:00
Byly aktualizovány rozpisy služeb lektorů a úklid fary za MNV.

Tříkrálová sbírka začíná už prvního ledna

30.12.2019 12:00
Od 1. do 14. ledna opět zaplaví republiku koledníci Tříkrálové sbírky se zapečetěnými charitními kasičkami v rukou. Když před dvaceti lety vyšli do ulic první dobrovolníci v pláštích a s korunami na hlavách, nikdo netušil, že za dvě dekády se jejich počet rozroste na 70 tisíc a stará lidová tradice...

Vánoční zpravodaj

15.12.2019 12:00
Na třetí neděli adventní vyšlo nové číslo farního zpravodaje - Vánoce 2019

Začíná čas rorátních bohoslužeb

27.11.2019 20:00
České adventní specifikum s dávnou historií ožije už za pár dní. Nastal čas rorátů. Bohoslužby s těmito zpěvy začínají před prvním rozbřeskem - přesto jejich obliba rok od roku roste. Nezvyklá atmosféra začátku dne, tma rozrážená světlem lucerniček a unikátní liturgické zpěvy lákají do kostela...
Záznamy: 61 - 70 ze 224
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>