Aktualizace rozpisů služeb v MNV pro rok 2019

13.01.2019 17:00

Byly aktualizovány rozpisy služeb lektorů a úklidu fary v Moravské Nové Vsi pro rok 2019.