Aktualizován fond na opravu kostelů

07.10.2018 20:00

Byl aktualizován rozpis výdajů a příjmů ke dni 07.10.2018 v tabulce fond na opravu kostelů, upraven rozpis výuky náboženství a další drobné úpravy stránek.