Mládež se před Květnou nedělí setká se svými biskupy

04.04.2019 20:00
Ve dnech od 7. do 14. dubna bude probíhat „Týden modliteb za mládež“, který bude předcházet diecézním setkáním mládeže se svými biskupy. Ta se v jednotlivých diecézích uskuteční v rámci Světového dne mládeže v sobotu před Květnou nedělí. Letošním mottem jsou slova z Lukášova evangelia „Ať se mi stane podle tvého slova.“ (Lk 1,38)

Foto: Vojtěch Hlávka / Člověk a Víra

Brožurku k „Týdnu modliteb za mládež“ připravila i v letošním roce Sekce pro mládež ČBK a její ředitel P. Kamil Strak se obrací s prosbou, „abychom společně v celé české a moravské církevní provincii jeden týden věnovali modlitbě za mladé lidi.“ Navržené přímluvy jsou sestaveny pro použití v Týdnu modliteb za mládež, ale je možné je využít i během bohoslužeb v jiných dnech či během osobní modlitby či modlitby v menších skupinách. Dále jsou v brožuře zamyšlení nad liturgickými texty. 

Cíle tohoto týdne jsou tři:

doprovázet aktivity mládeže a aktivity pro mládež společnou modlitbou,

pomoci mladým lidem uvědomit si, že jsou živou součástí společenství církve,

vnímat krásu i náročnost životního období, ve kterém se uskutečňují volby ovlivňující celý následný život, společnost i církev.

Brožurku k Týdnu modliteb za mládež si můžete stáhnout na: https://tmm.signaly.cz/. K dispozici je také mobilní aplikace.

Brněnská diecéze

Již po 29. se setká diecézní biskup Vojtěch Cikrle s mladými lidmi z brněnské diecéze, a to v sobotu 13. dubna od 9.00 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Setkání je zaměřeno na aktuální témata, která mladé lidi zajímají (otázky víry, hledání místa ve společnosti, manželství, partnerství, komunikace, psychologie, angažovanost mladých lidí v politice, média, hudba). Po zahájení setkání biskupem Vojtěchem Cikrlem proběhne dopolední program tradičně formou workshopů, přednáškových a besedních skupin. Odpoledne pokračuje společným kulturně-duchovním programem a vyvrcholí pontifikální bohoslužbou. Více info najdete zde.

 

Českobudějovická diecéze

Setkání proběhne ve dnech 12. – 13. dubna v Českých Budějovicích. Páteční program začíná registrací od 17.30 v Komunitním centru Máj, kde je i možnost přespání. V sobotu bude program pokračovat od 9.00 v salesiánském kostele sv. Vojtěcha a přilehlém středisku ve Čtyrech Dvorech. Část programu bude paralelní pro středoškoláky a vysokoškoláky. V 15.00 bude program zakončen mší svatou s otci biskupy. Setkání budou doprovázet kapely Elaion a PM. Hlavním hostem setkání bude boromejka Angelika Pintířová. Více info zde.

Královéhradecká diecéze

Setkání mládeže s diecézním biskupem Janem Vokálem se uskuteční v sobotu 13. dubna v Hradci Králové. Program začne v 9.00 ve Filharmonii na Eliščině nábřeží a pokračovat bude od 15.00 mší sv. v katedrále Svatého Ducha. Více info zde.

Litoměřická diecéze

Otec biskup Jan Baxant srdečně zve na 54. diecézní setkání mládeže do Litoměřic, které se uskuteční 12.–13. dubna. Tématem letošního setkání je volba životního povolání a přiblíží nám ho s. Marie-Anna Linhartová. Vzhledem k tématu setkání zvláště zveme také osoby zasvěceného života! V pátek je na programu v 18.00 mše sv. v kapli DDKT, ve 20.30 Křížová cesta poslepu v kostele sv. Ludmily a poté volitelný program. Dopolední program začne v 9.00 v kině Máj. Mladé pozdraví diecézní biskup a poté bude následovat přednášky sestry Marie-Anna Linhartové OSU o volbě životního povolání. Po obědě jsou pro účastníky připravené odpolední skupinky a v 15.30 se bude konat pontifikální mše sv. Více info zde.

Olomoucká arcidiecéze

Diecézní setkání se v letošním roce uskuteční v Přerově. Začne v pátek 12. dubna ve 20.00 v budově nedaleké ZŠ (U Tenisu 4) a součástí bude večer chval, modliteb, hudby, jídla, vztahů i Boha. Program bude pokračovat v sobotu 13. dubna v 9.00 ve sportovní hale (U Tenisu 16), kdy se mládež setká také s arcibiskupem Janem Graubnerem a pomocnými biskupy Antonínem Baslerem a Josefem Nuzíkem. Více info zde.

Ostravsko-opavská diecéze

Diecézní setkání mládeže BISCUP se uskuteční ve dnech 5.-7. dubna ve Frýdku. Program začne v pátek v 19.00 v tělocvičně a má název "Vítejte ve Frýdku!". Sobotní program začne v 8.30 katechezí a zamyšlením ve skupinkách. V 11.00 bude v bazilice Navštívení Panny Marie mše sv. a odpoledne bude následovat blok workshopů a posezení s biskupem Martinem Davidem. Večerní program obohatí talkshow s hostem a překvapením a večer chval a celonoční adorace. Hlavní program a registrace účastníků bude probíhat v prostorách ZŠ Elišky Krásnohorské. Závěrečná mše sv. se bude konat v neděli v 10.00 opět v bazilice. Více info zde.

 

Plzeňská diecéze

Setkání mládeže s biskupem Tomášem Holubem se uskuteční v Plzni ve dnech 12.–13. dubna. Účastníci  mohou přijet už v pátek, kdy je od 20.00 na programu Večer chval v kostele sv. Martina a Prokopa v Plzni-Lobzích. Přihlášení budou mít zajištěn nocleh u salesiánů. V sobotu se pokračuje na Gymnáziu na Mikulášském náměstí registrací od 8.00. V 9.00 začne hlavní program úvodní modlitbou, na niž naváže katecheze otce biskupa Tomáše a  městská hra na téma "Misie u nás doma". Po obědě je plánován briefing s několika misionáři. Setkání vyvrcholí eucharistií, slavenou od 15.45 v kostele Panny Marie Růžencové na Jiráskově náměstí. Více info zde.


Pražská arcidiecéze

V sobotu 13. dubna se uskuteční setkání mladých lidí naší arcidiecéze. Naším cílem je oslovit mladé křesťany ve věku cca 12 – 24 let, nabídnout jim program, který by byl povzbuzením v jejich víře i v jejich životě, a posílit jejich společenství v rámci arcidiecéze. Do přípravy setkání je zapojena řada mladých lidí z různých společenství v diecézi. Setkání se letos uskuteční v Praze-Kunraticích na Kostelním náměstí a v centru Nazaret. Na programu, který začne v 9.30, nebudou chybět inspirativní přednášky, workshopy, společné chvály, diskuzní skupinky a mnoho dalšího. Více info najdete zde.

(Zdroj: tiskový mluvčí a weby diecézí)