Poděkování za ministrantské setkání

19.02.2017 13:02

Veliké poděkování patří našim akolytům a všem ostatním, kdo nám jakýmkoliv způsobem pomohli s přípravou a organizací děkanátního setkání ministrantů, spojeného s fotbalovým turnajem. Setkání se účastnilo přes 50 dětí z farností Břeclav, Moravská Nová Ves, Tvrdonice, Valtice a Hlohovec, Velké Bílovice i Zaječí. První místo v přátelském utkání vybojovali ministranti z Týnce, druhé místo obsadila Břeclav a na třetím se umístnilo mezifarnostní družstvo Tvrdonice-Valtice. Na akci bylo pořízeno i spousta fotografií, které si můžete prohlédnout na našem rajčeti - Z D E - .