Setkání

12.12.2015 18:00

V sobotu večer (12. 12. 2015) v 18:00 hod. se na faře uskuteční další setkání těch, kdo se připravují k přijetí svátosti křesťanské dospělosti – biřmování.