Tipy a inspirace: Jak co nejlépe prožít postní dobu

13.03.2019 13:00
Minulý týden začala Popeleční středou čtyřicetidenní příprava na Velikonoce. Jak tuto letošní postní dobu co nejlépe využít? Přinášíme pár tipů. Využít můžete např. různé postní průvodce či inspirace, některé jsou k dispozici i v mobilních aplikacích. Připraveny jsou také nové křížové cesty, postní aktivity pro děti a velká nabídka duchovních obnov či postních cyklů, které nabízejí některé diecéze.

Foto: František Ingr / Člověk a Víra

Postní doba s mobilem

Malý průvodce postní dobou

Malý průvodce postní dobou je elektronická verze brožury s biblickými citáty na každý den postní doby, kterou každoročně vydává Diecézní katechetické centrum Biskupství brněnského. 

Text nenabízí dlouhá zamyšlení, ale pro každý den je připraven malý duchovní impulz v podobě krátkého biblického citátu a jedné věty k zamyšlení. Tyto krátké impulzy mohou člověka provázet po celý den a přivádět ho k modlitbě. 
Krátké věty k zamyšlení byly inspirovány slovy papeže Františka pronesenými při různých příležitostech.

Postní kapky

Tato aplikace je pastorační aktivitou farnosti Dolní Němčí a nabízí postní inspirace „po kapkách“ na každý den až do Velikonoc. Aplikace obsahuje myšlenky papeže Františka z katechezí o Desateru, liturgickou modlitbu pro daný den, biblický citát s inspirativní myšlenkou a nedělní liturgické texty a zamyšlení. Aplikace zobrazení textů vyžaduje internetové připojení. 

Cílem tohoto projektu je pomoci prožít dobře postní dobu a připravit se na přijetí svátosti smíření před velikonočními svátky.

Misál

Aplikace Misál, která obsahuje mešní formuláře, biblická čtení, preface, eucharistické modlitby, mešní řád, přímluvy a liturgický kalendář, nabízí po aktualizaci jednu novinku.

Její autorkou je paulínka s. Anny, která připravila na postní dobu komentáře, které najdete pod textem evangelia.

 

Křížová cesta s Marií

Nová mobilní aplikace Paulínek je rozšířenou verzí tištěné brožurky S Marií na křížové cestě.

Aplikace nabízí úvodní modlitbu, invokaci, biblickou pasáž, slůvko k zamyšlení a modlitbu ke každému zastavení, závěrečnou modlitbu a text Stabat Mater. Čtenáři je každé zastavení nabídnuto z pohledu matky, které na kříži umírá její syn.
 


Křížová cesta se sv. Pavlem

Tato aplikace vychází z tištěné křížové cesty se stejným názvem, kterou vydalo nakladatelství Paulínky k Roku sv. Pavla (29. 6. 2008 – 29. 6. 2009). Jejím autorem je kněz a biblista Angelo Scarano, S.S.L., Th.D. 

Tato křížová cesta je netypická už tím, že pojmenování jednotlivých zastavení přesně neodpovídají užívaným názvům. A navíc obsahuje patnáct zastavení, tedy i ono poslední – vzkříšení. Neobsahuje ani tradiční invokace v úvodu a na závěr. Průvodcem této křížové cesty je sv. Pavel a ve světle jeho slov se pokusíme nově objevit tajemství Kristova kříže.

Postní průvodce

Postní brožura PŮST 2019 

„Tuto brožuru, kterou královéhradecká diecéze o postu vydává již tradičně, tvoří právě krátké meditace nad Slovem Božím. To nejenže promlouvá ke každému člověku jednotlivě, ale sám Pán si přeje, aby promlouvalo také k Církvi, ke společenství Božího lidu jako celku. Proto jsem rád, že tyto postní úvahy můžeme formou této knížky sdílet a že se jejich zpracování tentokrát poprvé ujali laici, kteří do meditací přinášejí velmi rozmanité přístupy a životní zkušenosti,“ uvedl v úvodu brožury biskup Jan Vokál. Brožuru si můžete stáhnout v příloze v pdf. 

Postní kalendář 2019: Jak šetrněji a odpovědněji ke stvoření

Tento postní kalendář, jehož náplní je několik desítek každodenních tipů, jak být šetrnější k životnímu prostředí a přírodě, tedy ke stvoření, připravil Poradní odbor ČCE pro životní prostředí a Česká environmentální křesťanská síť, která také vyhlásila na postní období již tradiční výzvu Autopůst – nechte auto doma od Popeleční středy do Bílé soboty. 

Kromě těchto tipů na postní dobu najdete v kalendáři také nedělní úvahy evangelického faráře br. Davida Šorma.

Postní doporučení papeže Františka

Z poselství papeže Františka k postní době 2018 nabízíme 15 jednoduchých skutků lásky, jak ji konkrétně můžeme projevit:

1) Usmívej se, křesťan je vždy radostný!
2) Děkuj (i když nemusíš).
3) Řekni druhému, že ho máš rád.
4) Radostně pozdrav lidi, které potkáváš každý den.
5) Vyslechni povídání druhého bez posuzování, s láskou.
6) Zastav se, abys pomohl. Buď pozorný k tomu, který tě potřebuje.
7) Povzbuď někoho.
8) Uznej úspěchy a kvality druhého.
9) Odděl to, co nepoužíváš a daruj to potřebnému.
10) Pomoz někomu, aby si mohl odpočinout.
11) Napomeň s láskou, nemlč ze strachu.
12) Buď jemný a citlivý k těm, které máš kolem sebe.
13) Ukliď nebo vyčisti nějaký nepořádek doma.
14) Pomoz druhému překonat jeho potíž.
15) Zatelefonuj nebo navštiv své rodiče (nebo někoho osamělého).

Dále papež František navrhuje, jak zlepšit své postní chování:

1) Posti se od negativních slov, mluv zdvořile.
2) Posti se od nespokojenosti, naplň se vděčností.
3) Posti se od hněvu a naplň se mírností a trpělivostí.
4) Posti se od pesimismu a naplň se nadějí a optimismem.
5) Posti se od starostí a naplň se důvěrou v Boha.
6) Posti se od stížností a syť se prostými věcmi života.
7) Přestaň živit napětí a naplň se modlitbou.
8) Posti se od hořkosti a smutku a naplň srdce radostí.
9) Posti se od egoismu a sobectví a naplň se soucitem k druhým.
10) Posti se od neodpuštění a naplň se smířením.
11) Posti se od slov a naplň se tichem, abys naslouchal druhým.

Postní challenge

Sice se jedná o výzvu z roku 2017, ale jednotlivé úkoly jsou stále aktuální. Jedná se o 40 úkolů na 40 postních dní, neděle do nich nepatří. Stačí si vytisknout přiložený seznam a začít odškrtávat. Modlitba, sebezápor, dobrý skutek... můžete si vybrat, splnit, odškrtnout a další den nanovo. Výběr je jen na vás. Každou neděli se pak můžete pokochat počtem odfajfkovaných položek a naplánovat další týden.

Křížová cesta s P. Richardem Henkesem

Ostravsko-opavská diecéze nabízí v roce, kdy se připravuje blahořečení bývalého strahovického faráře P. Richarda Henkese, SAC, postní křížovou cestu inspirovanou jeho životními osudy. (Duchovním správcem malé farnosti Strahovice na Hlučínsku se stal v roce 1941.)

Autorem textů je P. Dr. Jan Larisch, který při přípravě meditací vycházel z obrazu německé malířky Beaty Heinenové a osobních dopisů a kázání „Mučedníka lásky“. 
„Tato umělkyně ve svém výtvarném díle naznačuje nejen jednotlivá bolestná zastavení života P. Richarda, ale zároveň vždy nechává v pozadí vystupovat tvář trpícího Ježíše Krista, takže se křížová cesta P. Richarda stává zároveň křížovou cestou Kristovou,“ uvádí otec Jan Larisch texty jednotlivých zastavení.

Postní aktivity pro děti

Postní cestičky

Na postní dobu pro vás Centrum pro rodinný život v Olomouci připravilo pracovní listy hned v několika barevných variantách. Zdarma si je můžete stáhnout a vytisknout podle potřeby. Přední strana listu obsahuje cestu postní dobou a ve spodní části najdete stručnou legendu k vyplňování jednotlivých symbolů a obrázků. Pokud byste se chtěli víc inspirovat, vytiskněte si pracovní list oboustranně. Zadní strana obsahuje podrobnější popis, jak je možné úkoly plnit.

Na stejném odkaze najdete také inspiraci k prožívání Svatého týdne.

Postní aktivita pro děti - duchovní fitness

V této postní době můžeme společně s dětmi trénovat své duchovní svaly a objevovat význam těchto tří slov, která nám prozrazují jednu velkou pravdu:

Train – trénuj. Chceš se něčemu naučit, musíš trénovat.
Love – miluj. Chceš být dobrým člověkem, měj rád druhé lidi.
Repeat – opakuj. Chceš zůstat dobrým člověkem, vytrvej v tom. 

Všechno, co uděláme s láskou, má váhu, i když se nám někdy zdá, že nikdo naše snažení neocení. Bůh naši snahu vidí, u něho máme odměnu jistou.

Tato postní aktivita se skládá se ze tří prvků:
1) Komentáře k nedělním evangeliím, který uvede téma týdne.
2) Činky uprostřed srdce: V kostele umístíme srdce s tyčí. Každý týden budeme na tyč přidávat na každou stranu jedno závaží s odpovídajícím popiskem (celkem tedy dvě).
3) Kartičky s úkoly a modlitbou na týden.

Postní duchovní obnovy

Velký výběr (nejen) postních duchovních obnov najdete na webu www.exercicie.cz. Vydat se můžete např. na Velehrad, Hostýn, do Charvát u Olomouce nebo do Prahy do kostela sv. Ignáce. Kromě duchovních obnov „pro všechny“ můžete najít i speciální nabídky např. pro zaměstnance Charity, kostelníky a akolyty, katechety a animátory nebo třeba pro seniory.

Na webu ostravsko-opavské diecéze najdete nabídku duchovních obnov, které se uskuteční buď v diecézi, anebo na známých moravských poutních místech

Postní duchovní obnova pro manžele na Vranově

Víkendové setkání pro manžele bez ohledu na délku manželství, kteří chtějí poodstoupit od denních starostí a navázat zase užší vztah mezi sebou. Také si každoročně říkáte, že letos prožijete postní dobu opravdověji a v Boží blízkosti? Zkusme společně začít půst duchovní obnovou.
Kdy: 15.-16.3.2019
Kde: DC Vranov, známé mariánské poutní místo nedaleko Brna
Duchovní: R. D. ThLic. David Ambrož, farář ve Tvarožné, dříve spirituál na BiGy v Brně

Duchovní obnova při příležitosti návštěvy relikvií sv. manželů Martinových

Program: 9:30 Modlitba růžence; 10:00 Mše svatá; 11:15 Přednáška „Žít evangelium v dnešním světě podle vzoru sv. manželů Martinových“; 13:00 oběd; 14:00 Adorace s možností Svátosti smíření
Kdy: 16.3.2019 
Kde: Klášter Božího Milosrdenství Nové Hrady
Duchovní: P. Jean-Marie Simar z Francie (do roku 2018 působil jako rektor svatyně sv. Ludvíka a Zelie)

Postní duchovní obnova pro Misijní klubka „Postavme školu v Africe“

Kdy: 16.3.2019; 9:30-17:00
Kde: Klokoty
Duchovní: P. Mikuláš Selvek, O. Praem

Postní duchovní obnova pro všechny

Prostor ke ztišení, modlitbě, práci se sebou sama.
Kdy: 17.3.-22.3.2019
Kde: Hora Matky Boží v Králíkách
Duchovní: Mons. Josef Socha

Duchovní obnova nejen pro katechety 

Kdy: 21.- 24.3.2019
Kde: penzion Marianum Jánské Lázně
Duchovní: Mons. Mgr. Jan Paseka

Kříž: Postní rekolekce s biskupem Tomášem

Postní rekolekce s biskupem Tomášem na téma Kříž bude zahájena v pátek 22. března 2019 v 19 hodin večeří a zakončena bude v neděli 24. března obědem ve 12 hodin. Celá bude probíhat v silenciu (v tichu) a pan biskup povzbuzuje i k vypnutí mobilních telefonů. Ubytování je připravené buď v Pastoračním centru v Perninku (Karlovarská 107) nebo v Horní Blatné (Komenského 2) - vzdáleném 3 km od Perninku.
Kdy: 22.-24.3.2019
Kde: Pastoračně-vzdělávací středisko sv. Jana Nepomuckého v Perninku
Duchovní: plzeňský biskup Tomáš Holub

Postní rekolekce pro katechety: Vzestupy a pády na cestě víry 

Kdy: 22.-24.3.2019
Kde: poutní dům Stojanov na Velehradě
Duchovní: P. Libor Churý

Velikonoce očima dvou generací - Duchovní obnova pro prarodiče a vnoučata

Čeká vás celodenní interaktivní mezigenerační workshop pro prarodiče a vnoučata, ve kterém nebudou chybět interaktivní prohlídka velikonoční výstavy kreseb a maleb, přednáška o velikonočních tradicích a zvycích pro prarodiče, kreativní velikonoční dílna pro děti a společná aktivita obou generací s překvapením.
Kdy: 23.3.2019; 9:00-15:00 
Kde: Klášter na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích

Postní duchovní obnova

Kdy: 28.-31.3.2019
Kde: exerciční dům, Svatá Hora
Duchovní: P. Josef Čunek, SJ

Postní TAMMÍM 2019 – duchovní víkend

Duchovní víkend je určen pro mladé muže ve věku od 15 do 30 let. Letošní téma je zbožné a úderné: „Věřím.“ Nejedná se o „nábor do semináře“, ale o víkend v tichu, kde lze hledat svoji vlastní mužskou spiritualitu a připravit se na Velikonoce.
Kdy: 29.-31.3.2019
Kde: Arcibiskupský semináři v Praze

Postní duchovní obnova

Program: 14:30-16:00 tematická promluva, poté možnost sv. smíření, 16.30 růženec, 17.00 mše sv.
Kdy: 6.4.2019
Kde: Klokoty
Duchovní: P. Zdeněk Gibiec (rektor mezinárodního kněžského semináře Redemptoris Mater)

Ostatní nabídky

Cyklus postních kázání v kapitulním kostele Všech svatých na Pražském hradě
Srdečně vás zveme na cyklus postních kázání nazvaný „Světlo víry na cestě obrácení“, které pronesou Doc. Josef Hřebík a Doc. Jaroslav Brož. Bohoslužby začínají vždy ve čtvrtek v 18:00 hodin. 
14.3.2019 - Poslušnost víry jako duchovní oběť
21.3.2019 - Boží trpělivost dává prostor k obrácení
28.3.2019 - Obrácení jako usmíření s Otcem
4.4.2019 - Obrácení – šance nového života
11.4.2019 - Pašije – setkání s Boží milosrdnou láskou

Postní pátky v brněnské katedrále – O povolání ke svatosti v současném světě
Diecézní katechetické centrum bude během pěti pátků postní doby 2019 pořádat v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně duchovní obnovu na téma O povolání ke svatosti v současném světě.
Obnova začne mší svatou v 17:30 hodin, následuje promluva inspirovaná papežskou exhortací Gaudete et exsultate a na závěr (do 22:00 hodin) proběhne Nikodémova noc (adorace a příležitost k duchovnímu rozhovoru a svátosti smíření – www.nikodemovanoc.cz).
15.3.2019 - „Umění rozlišovat“ – P. Jakub Tůma
22.3.2019 - „Nástrahy na cestě“ – jáhen Miroslav Kulifaj
29.3.2019 - „Blahoslavenství“ – P. Pavel Kafka
5.4.2019 - „S humorem a zápalem“ – biskup Pavel Konzbul

Postní pátky v katedrále sv. Mikuláše – České Budějovice
Po pravidelné mši svaté v 17 hod. následuje duchovní slovo na postní téma, od 16:30 hod. je příležitost k přijetí svátosti smíření, stejně tak i po mši svaté.
15.3.2019 - „Půst jako příležitost k duchovnímu růstu“ P. ThLic. Zdeněk Gibiec, rektor českobudějovického semináře
22.3.2019 - „Půst jako součást života Církve“ P. PhDr. František J. Holeček, OM., administrátor novobystřický
29.3.2019 - „Půst v myšlenkách a rozjímání biskupa Hloucha“ P. Prof. Martin Weis, Th.D., postulátor - čestný kanovník
5.3.2019 - „Půst je aktuální i dnes?“ Mgr. Ondřej Doskočil, Th.D., trvalý jáhen - nemocniční kaplan
12.4.2019 »Bolestný pátek« - postní putování k Panně Marii Bolestné na Dobrou Vodu u Českých Budějovic, 16:30 hod. - modlitba růžence a pobožnost Křížové cesty, 17:30 hod. - mše svatá

Extrémní Křížová cesta
Jedná se o noční křížovou cestu, která se absolvuje pěšky, z Borovan na Dobrou vodu, po předem určené trase. Je určena především pro osoby, které jsou fyzicky aktivní, zdravé, zvyklé na fyzickou námahu. Je třeba vzít v úvahu, že cesta v noci je mnohem náročnější a únavnější než v průběhu dne a je třeba být na to fyzicky a psychicky připravený.
Kdy: 29.3.2019;18:00 
Kde: Borovany – Dobrá Voda u Nových Hradů (40 km)

Postní almužna – Pomáhejme půstem
K postní době patří již tradičně duchovně-formační akce Postní almužna, kterou organizuje Charita. Během půstu mají (nejen) věřící lidé opět možnost návratu ke starobylé tradici – almužně. Do papírové pokladničky neboli postničky, kterou získáte v Charitě nebo ve farnosti, můžete odkládat peníze za požitky, které si během půstu odepřete. Získaný obnos pak pomůže lidem v nouzi.
Postní almužna byla zahájena na Popeleční středu a potrvá až do konce postu. 
Postničku si můžete vyzvednout v kontaktní kanceláři Arcidiecézní charity Praha v Londýnské 44 v Praze 2 (1. patro) od pondělí do pátku od 9 do 16 hodin nebo ji získáte v jakémkoliv kostele.

(Zdroj: tiskoví mluvčí diecézí a diecézní weby)