ZPOVÍDÁNÍ V NAŠÍ FARNOSTI

01.07.2015 21:51

ZPOVÍDÁNÍ V NAŠÍ FARNOSTI

PONDĚLÍ

(M.N.VES)

30 min. přede mší svatou

zimní čas

17:25 – 17:55

letní čas

18:25 – 18:55

STŘEDA

(HRUŠKY)

30 min. přede mší svatou

zimní čas

16:25 – 16:55

letní čas

17:25 – 17:55

PÁTEK

(TÝNEC)

30 min. přede mší svatou

zimní čas

16:25 – 16:55

letní čas

17:25 – 17:55

 

 

+ kdykoliv jindy po předešlé domluvě

Prosím nežádejte kněze o svatou zpověď 5 min. přede mší svatou, kdy se kněz s ministranty připravuje ke slavení mše svaté!

O svátost smíření nobo duchovní promluvu je také možno požádat individuálně v kostele i na faře. Po předchozí domluvě (osobně nebo telefonicky) .