Pozemky k pronájmu

 

Farnost Moravská Nová Ves vlastní zemědělské pozemky, které pronajímá zájemcům za nejvyšší nabídnutou cenu. Níže je zveřejněn seznam pozemků, které farnost aktuálně nabízí k pronájmu
(u kterých buď bude končit sjednaná doba pronájmu, nebo které nejsou doposud pronajaty), jedná se především o ornou půdu, vinice, travnaté porosty, zahrady, ovocné sady a ostatní plochy. Pokud tedy bude mít někdo zájem si pozemky pronajmout, nechť se obrátí s cenovou nabídkou na pana faráře, tuto je třeba doručit do 31.07.2016. Ekonomická rada farnosti všechny nabídky vyhodnotí a nejvýhodnější nabídku předloží brněnskému biskupství ke schválení, neboť bez souhlasu biskupství není farnost oprávněna uzavřít platně nájemní smlouvu. 

 

 

Katastrální
území

Parcelní
číslo

Druh
pozemku

Výměra
m2

Poznámka, využití

1

 Moravská Nová Ves

1482/3

 ostatní plocha

87

 Pronajato do 2020

2

 Moravská Nová Ves

1717/23

 orná půda

5293

 Pronajato do 2020

3

 Moravská Nová Ves

1717/66

 orná půda

1980

 Pronajato do 2020

4

 Moravská Nová Ves

2856/14

 ostatní plocha

858

 

5

 Moravská Nová Ves

2856/18

 ostatní plocha

78

 

6

 Moravská Nová Ves

3208/3

 orná půda

63

 

7

 Moravská Nová Ves

3213/5

 vinice

83

 

8

 Moravská Nová Ves

3214/3

 vinice

36

 

9

 Moravská Nová Ves

3238/3

 zahrada

25

 

10

 Moravská Nová Ves

3257/3

 orná půda

27

 

11

 Moravská Nová Ves

3262

 orná půda

70

 

12

 Moravská Nová Ves

3264/3

 zahrada

37

 

13

 Moravská Nová Ves

3269/5

 zahrada

47

 

14

 Moravská Nová Ves

3271/3

 zahrada

20

 

15

 Moravská Nová Ves

3858/1

 orná půda

675

 

16

 Moravská Nová Ves

3874/1

 orná půda

440

 

17

 Moravská Nová Ves

3959/82

 orná půda

1441

 Pronajato do 2019

18

 Moravská Nová Ves

4075/126

 ostatní plocha

29

 Pronajato do 2020

19

 Moravská Nová Ves

4076/544

 orná půda

270

 Pronajato do 2020

20

 Moravská Nová Ves

4089/1

 orná půda

8678

 Pronajato do 2020

21

 Moravská Nová Ves

4089/8

 ostatní plocha

102

 Pronajato do 2020

22

 Moravská Nová Ves

4093/20

 orná půda

1587

 Pronajato do 2020

23

 Moravská Nová Ves

4099/38

 orná půda

979

 Pronajato do 2019

24

 Moravská Nová Ves

4102/16

 orná půda

1872

 Pronajato do 2020

25

 Moravská Nová Ves

4102/92

 orná půda

3271

 Pronajato do 2019

26

 Moravská Nová Ves

4102/126

 orná půda

110

 Pronajato do 2019

27

 Moravská Nová Ves

4107/38

 orná půda

627

 Pronajato do 2019

28

 Moravská Nová Ves

4111/13

 ostatní plocha

98

 

29

 Moravská Nová Ves

4111/58

 orná půda

2191

 

30

 Moravská Nová Ves

4131/19

 orná půda

971

 Pronajato do 2019

31

 Moravská Nová Ves

4131/66

 orná půda

1985

 Pronajato do 2019

32

 Moravská Nová Ves

4133/1

 orná půda

12821

 Pronajato do 2019

33

 Moravská Nová Ves

4133/8

 orná půda

3000

 Pronajato do 2019

34

 Moravská Nová Ves

4133/29

 orná půda

1865

 Pronajato do 2019

35

 Moravská Nová Ves

4133/31

 orná půda

304

 Pronajato do 2019

36

 Moravská Nová Ves

4158/497

 travní porost

1270

 

37

 Moravská Nová Ves

4158/703

 travní porost

50

 

38

 Moravská Nová Ves

4158/907

 travní porost

33

 

39

 Moravská Nová Ves

4210/349

 orná půda

5365

 Pronajato do 2019

40

 Moravská Nová Ves

4210/382

 orná půda

210

 Pronajato do 2019

41

 Týnec

1098/18

 ostatní plocha

8

 

42

 Týnec

1098/19

 ostatní plocha

7

 

43

 Týnec

1127

 vinice

845

  rezervováno

44

 Týnec

1128

 orná půda

743

  rezervováno

45

 Týnec

1164/5

 ostatní plocha

28

 

46

 Týnec

1164/18

 ostatní plocha

23

 

47

 Týnec

1164/19

 ostatní plocha

15

 

48

 Týnec

1181/144

 ostatní plocha

174

 Pronajato do 2020

49

 Mikulčice

2049/8

 orná půda

11759

 Pronajato do 2019

50

 Mikulčice

2098/48

 orná půda

10

 Pronajato do 2019

51

 Mikulčice

2101/1

 travní porost

110

 

52

 Mikulčice

2101/10

 travní porost

4

 

53

 Mikulčice

2144/180

 travní porost

2711

 

54

 Mikulčice

2177/81

 ovocný sad

7614

 

55

 Moravský Žižkov

1299/22

 ostatní plocha

17

 

56

 Moravský Žižkov

1313/4

 vinice

38

 

57

 Moravský Žižkov

1314/3

 vinice

385

 

58

 Moravský Žižkov

1315/1

 vinice

153

 

59

 Moravský Žižkov

1327/5

 vinice

234

 

60

 Moravský Žižkov

1327/6

 vinice

162

 

61

 Moravský Žižkov

1382/51

 ostatní plocha

18

 

62

 Moravský Žižkov

1423/2

 vinice

361

 

63

 Moravský Žižkov

1432/3

 vinice

139

 

64

 Moravský Žižkov

1546/95

 orná půda

37