Biřmování

 
Příprava na biřmování bývá každou sudou sobotu v 18:00 hod. na sále, na faře.
 
Biřmovacího patrona si můžeš vybrat z kalendária světců https://catholica.cz/
 
 
Svátost křesťanské dospělosti – biřmování bude v naší farnosti udělovat otec biskup Pavel Konzbul v sobotu 7. 10. 2017. Vzhledem k vytíženosti otce biskupa nebylo z jeho strany možné vyhovět námi navrhnutému termínu – květen / červen 2017. 

Setkání biřmovanců