3D model filiálního kostela sv. Bartoloměje

Hrušky

 

Kostel sv. Bartoloměje v Hruškách byl vystavěn v novogotickém stylu roku 1861. Jedná se o prostou a nenáročnou stavbu. Pseudogotická okna jsou osazena vitrážemi pocházejícími z první pol. 20. století. Kostelní věž je osazena zvonem s českým nápisem, který odlil v roce 1683 zvonař Václav Malý.

https://www.hrady.cz/data_g/6025/57427.jpg            Hrušky mají bohatou náboženskou tradici, o které svědčí překvapivý počet soch - socha sv. Josefa, Panny Marie, sv. Anny, pozoruhodná je socha Nejsvětější Trojice, socha sv. Jana Nepomuckého, sv. Michala a několik svatých křížů, které byly vytvořeny koncem 19. století.  

Svatý Bartoloměj byl jedním z dvanácti Ježíšových apoštolů.

V seznamech dvanácti apoštolů bývá Bartoloměj vždy jmenován před Matoušem, přičemž jméno toho, který jej předchází, se mění a bývá jím buď Filip anebo Tomáš. Jméno Bartoloměj je určitě rodové, protože jeho podoba výslovně odkazuje na jméno otce. Jde totiž o jméno s kořenem pravděpodobně aramejským, bar Talmay (bar Tolomaj), což znamená syn Talmajův. Jeho otec Tolomaj byl ze vznešeného rodu. Bartoloměj tedy vyrůstal v kultivovaném prostředí a získal zde vzdělání. Možné je i podle jména Talmai, které souvisí
s hebrejským slovem telem, což znamená "brázda", říci, že jeho otec byl oráčem. Jméno Bartoloměj bývá tradičně ztotožňováno se jménem Nathanael, což znamená „Bůh dal". Toto ztotožnění obou postav je pravděpodobně motivováno skutečností, že Nathanael ve scéně o povolání, podle Janova evangelia, stojí vedle Filipa, to znamená na místě, které v seznamech apoštolů
v ostatních evangeliích patří právě Bartolomějovi. Církev římskokatolická až ve 12. století uznala, že se jedná o jednu osobu.