Služba lektora je velmi významná, protože se jedná o zvěstování Božího slova přítomným věřícím. Toto slovo v ústech čtenáře ožívá a působí na přítomné nejen skrze krásu projevu, jasnost hlasu, ale i skrze osobní svědectví života čtenáře a pověření, které má od církve. Je téměř nezbytné, aby to, co lektor čte, si plně uvědomoval a ve svém životě naplňoval. Čtené slovo je o to více přesvědčivé a otevírá hlubiny srdcí posluchačů tehdy, když oni vidí, jak působí na lektora. Důležité je i poslání církve, které buduje v čtenáři vědomí služby a pokory.

 

Praktické pokyny pro lektory biblických čtení

  1. Ačkoli lektoři před čtením prvního či druhého čtení nedostávají pro svou službu specifické požehnání, přece i pro ně platí to, co církev vyprošuje jáhnovi před hlásáním evangelia: předčítání Božího slova při liturgii není ani tak výsledkem technických kvalit, jako přítomnosti Pána v životě služebníka. 
  2. Technická příprava je ovšem také nezbytná: především pečlivé přečtení úryvku, pochopení jeho struktury, rozmyšlení nádechů, pauz a intonace, nacvičení výslovnosti obtížných slov, např. cizích jmen. 
  3. Důležité je pochopit, jaký má text smysl a proč jej církev do liturgie zařadila. K tomu nám pomáhá věta uvedená kurzívou v lekcionáři těsně před úryvkem. Ona představuje pointu biblického textu, která by se také měla projevit na způsobu čtení. 
  4. Konečně je vhodné se za svou službu modlit a prosit Pána také za všechny, kdo budou Božímu slovu naslouchat, aby je přijali do svého života. A sám také Boží slovo meditovat, poznávat jak mluví konkrétně ke mně a podle něj žít.
  5. Samotný text je třeba při mši číst důstojně, srozumitelně, přiměřenou hlasitostí a s vědomím, že kdykoli se v církvi předčítá Písmo, sám Bůh mluví ke svému lidu. 
  6. Text pro přípravu nedělního čtení je možné najít například zde. Stránky Arcibiskupství olomouckého věnované přípravě lektorů Božího slova včetně nahrávek biblických čtení naleznete zde.

https://www.ado.cz/cemu-se-venujeme/komu-se-venujeme/lektori/