Akolyté

 
Kdo je akolyta
 

Po reformách nižšího svěcení, které provedl papež Pavel VI. v roce 1972 byla služba akolyty zachována, ale stala se (spolu se službou lektora) jednou ze služeb udělovaných před jáhenským svěcením. Služba akolyty byla dříve omezena na svobodné muže, ale nyní je otevřena všem mužům. Akolyta může pomáhat jako mimořádný přisluhovatel s podáváním svatého přijímání. Může být též pověřen vystavováním svátosti oltářní při adoraci. Na rozdíl od ministrantů může čistit bohoslužebné nádoby při mši svaté.

Není-li přítomen kněz ani jáhen, může pověřený akolyta vést bohoslužbu slova.

 

 
V naší farnosti se můžeme setkat se službou akolyty: v Hruškách              - Jiří Barbořák
 
                                                                            v Moravské Nové Vsi - Marek Dvořáček
                                                                                                           - Pavel Fojtík
                                                                                                           - Stanislav Poláček
 
                                                                             v Týnci                    - Lukáš Mráz
 
Obřad uvedení laiků do služby akolyty