Savio Inas. Lobo

 
Narození:          19.8.2006, BELGAUM

Pohlaví:             chlapec

Náboženství:      křesťanství

Chtěl by být:       inženýr

Otec:                 INAS, nekvalifikovaný dělník

Matka:               LUIZA, žena v domácnosti, je nemocná

Bratr:                CEDRIC

Měsíční příjem rodiny: RS. 5000 /-

Rodina má vlastní dlážděný dům s hliněnou podlahou. V domě mají zavedenou elektřinu i vodu. V domácnosti mají koupelnu i toaletu.

INFORMACE PRO SPONZORY:

Savio je šikovný student. Velmi rád hraje fotbal. Jeho chování je příkladné. Jeho otec pracuje v soukromé továrně, kde dostává pouze denní mzdu. Jeho příjem jen těžko může pokrýt potřeby rodiny, tak aby zbylo na dobré vzdělání pro děti. Oba rodiče mají velkou touhu, aby jejich děti byly vzdělané.

 

překlad dopisu doručeného v září 2023

 

Všechny farníky v České republice  zdraví Savio Inas Lobo.

Jak se vám daří? Mě se daří dobře. Končím své studium. Už mi zbývají jen dvě ze závěrečných zkoušek. Potom začnou letní prázdniny. Bude mi chybět škola i kamarádi. Musím jít na další školu (kolej). Ve škole to bylo bezvadné. Naše rozloučení bylo dojemné. Škola nás naučila žít pro druhé a čelit vnějšímu světu. Když jsme uslyšeli poslední zvonění a zazpívali společně se svými spolužáky, byli jsme dojati. Jsme hrdí na to, že půjdeme sloužit lidem.

Velký pátek jsme oslavili tím, že jsme se pomodlili křížovou cestu. Na Zelený čtvrtek  jsme měli adoraci před Nejsvětější Svátostí. V sobotu v noci jsme slavili Vzkříšení, přáli jsme lidem a rozdávali  velikonoční vajíčka.

Děkuji vám za váš dopis a povzbuzení, také za samolepky. Já i moje rodina se za vás modlíme. Děkuji za všechnu podporu.

Savio Inas Lobo

Předchozí dopisy od našeho adoptovaného dítěte jsou digitalizovány a archivovány, na požádání je možno si je zpětně prohlédnout.